Två socialdemokratiska budgetar

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har vi fastställt budgeten för 2016 och jag är glad att kunna säga att utan större stridigheter fick vi Socialdemokrater fullmäktiges förtroende för vår budget – att satsa på vård, skola, omsorg och bostadsbyggande.
Det var en bra debatt under gårdagens fullmäktigemöte, som även visade på tydliga ideologiska skillnader där högeralliansen exempelvis vill skära i Individ- och familjeomsorgen med 20,3 miljoner och För- och grundskolenämnden med 16,5 miljoner. Det är tydligt att man inte vill satsa på kommunens verksamheter.

Socialdemokraternas budgetförslag är ett balanserat förslag som väger samman de framtidsutmaningar som Umeå kommun står inför. Vi tar ansvar för den ekonomiska utvecklingen samtidigt som vi väljer att lägga de resurser vi har på vård, skola och omsorg. Den omstrukturering som varit i offentlig sektor under den förra regeringen ger konsekvenser. Det har gett stora sparbeting för offentlig sektor när kostnader flyttats över till kommunen och staten har skyggat från sitt ansvar. Trots att det är en stram budget gör vi en fortsatt tydlig prioritering på välfärden. Vi har inte heller räknat in de statsbidrag som finns för specifika satsningar inom skolan, omsorgen, miljöområdet och liknande. Det är pengar som nämnderna måste söka under det kommande året, men räknas alltså inte in i förhand. Det blir extra tillskott till verksamheterna. Det är att ta ansvar för ekonomin och medborgarna.

Idag fastställs även Socialdemokraternas nationella budget i riksdagen. Bättre matchning på arbetsmarknaden, fler jobb och en stärkt konkurrenskraft. Ingen ung ska gå utan sysselsättning i mer än 90 dagar. Det är satsningar för att minska arbetslösheten och göra allvar av löftet om Europa lägsta arbetslöshet till 2020. Samtidigt tas nationella beslut och resurser för att öka bostadsbyggandet. Jag är glad över att äntligen se en nationell budget som går ihop med vår kommunala och ger ett fokus på ett Sverige som håller ihop och kan bättre.

Hans Lindberg (S)

Både näringsliv och välfärd

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagen presenterade vänstern sitt budgetförslag. Det jag kan konstatera är att Vänsterpartiet tänker bakåt och vill bromsa in i framtiden. Partiet menar att vi ska sluta omvärldsbevaka, sluta samarbetat med näringslivet, tar avstånd från kommunikationer med bl. a. flyg till Arlanda. Man minskar budgeten till byggnadsnämnden men vill starta eget byggbolag.

Vill börja med att säga att vi är beroende av att Umeå växer genom att fler kan flytta hit och jobba. Det innebär att vi får mer skatteintäkter till skola vård och omsorg som vänstern påstår sig vurma över. En god välfärd ger sen att vi blir en mer attraktiv stad.

Vi måste skapa fler arbetstillfällen i samverkan med näringslivet där jobben växer. Vänstern syn på detta är nämna i texten i VK ”näringslivsflum”, ”bidrag till företag”, och att kommunen ”sitter i knäet på företagen”.
En del av Umeås framgång är att vi sammarbetar mellan kommun, universitet och näringsliv för att tillsammans utveckla kommunen Umeå. Vi måste inse att vi behöver samverka mer med näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen och det är inte att sitta i knäet på någon annan det handlar om att hitta konstruktiva lösningar.

Vänsterpartiet vill skapa hållbar tillväxt och värna skolan genom att minska budgeten med 1 miljon kronor på byggnadsnämnden som är den viktigaste delen i kommunen för att skapa mer bostadsbyggande. De vill satsa på skolan men vill minska budgeten med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med ytterligare 5 miljoner vilket får allvarliga konsekvenser.
Är uppriktigt rädd för att Vänsterns budget gör att vi får färre arbetstillfällen och ett minskat bostadsbyggande vilket kan göra att Umeå på sikt minskar i befolkning, med allt vad det innebär. Vi behöver både näringsliv och välfärd för att bygga Umeå starkare.

Hans Lindberg (S)