Regeringsduglig socialdemokrati

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna går nu framåt med 2,4 procentenheter i TV4/Novus senaste väljarbarometer för juni. S är nu åter största parti. Det känns bra, även om vi fortfarande ligger på siffror som är låga traditionellt sett. Mätningen konstaterar att det främst är i åldersgruppen 30-49 år som stödet för oss socialdemokrater  ökar. Det är ”soffliggare” tidigare M- och V-väljare som åter uppger att de skulle rösta på S om det var riksdagsval idag.

Jag tror det beror på att Socialdemokratin har visat på regeringsduglighet i ett mycket svårt parlamentariskt läge. Ekonomin är stark, sysselsättnigen ökar,  arbetslösheten sjunker och tillväxten är mycket god. Socialdemokratin har fått till stånd breda överenskommelser i avgörande politiska frågor som t ex flyktingkrisen och energifrågan. Att Utrikesminister Margot Wallström framgångsrikt ledde kampanjen för ett svenskt medlemskap i FN:s säkerhetsråd är ännu ett bevis på denna regeringsduglighet.

Det finns alltid mycket kvar att göra. Det är politikens förutsättningar, Det är också det som är lite av politikens tjusning, att aldrig bli klar utan att vara med i en ständig process där förutsättningar förändras och nya lösningar måste till stånd. Då krävs det både erfarenhet och förmåga till nytänkande. Precis detta har socialdemokration bevisat att den besitter.

 

 

 

Vi är tillbaka med kraft

Av , , Bli först att kommentera 6

FNSverige har äntligen lyckats ta plats i FN:s säkerhetsråd igen. Det var 20 år sedan sist. Sverige röstades in redan i första omgången.

Utrikesminister Margot Wallström (S) har gjort ett utmärkt jobb tillsammans med sin stab på utrikesdepartementet. Äntligen är Sverige tillbaka på den internationella arenan med kraft.

Detta är ett stort erkännande för den svenska utrikespolitiken och den svenska diplomatin. När Sverige tillträder platsen i säkerhetsrådet den 1 januari 2017 bli vi direkt ordförandeland. Tre frågor som utrikesminister Margot Wallström (S) redan nu aviserar kommer att finnas på dagordningen är förebyggande, fredsbyggande och fredsbevarande. I övrigt styrs ju dagordningen mycket av händelseutvecklingen i världen.

FN-chefen Ban-Ki Moon kallade vid sitt besök i Stockholm Sverige för en supermakt i soidaritet. Det är stort! Sverige är ett litet land men väl erkänt internationellt.

-Visst kommer Sverige att kunna göra skillnad i säkerhetsrådet.

 

 

 

 

Idrotten tillhör välfärdens kärna.

Av , , Bli först att kommentera 6

RF2Idag skriver RFs ordförande Björn Eriksson tillsammans med Västerbottens idrottsförbunds och SISUs ordförande Katarina Sandberg en intressant debattartikel i VK. De båda idrottsföreträdarna pekar på att idrotten är en viktig del i samhällsplaneringen och inte får glömmas bort.

Jag håller med till fullo! De strategiska satsningar på idrotten och dess anläggningar som vi gjort och gör i Umeå kommun har bidragit till att Umeå är en stad med byar där man vill leva och bo. Idrotten har bidragit till Umeås tillväxt och den har skapat positiva fritidsalternativ för våra ungdomar. Genom elitidrotten skapas förebilder och idoler, evenemang för medborgarna att besöka och dessutom sätts Umeå på kartan i andra delar av vårt land.

I Umeå kommun har vi länge haft insikten om idrottens betydelse för medborgarnas och kommunens utveckling. Vi har en lång tradition av att satsa på såväl barn- och ungdoms-, bredd- som elitidrott och ett aktivt friluftsliv. Vi var även tidiga med att medvetet satsa på tjejer och damidrott. I Umeå har vi cirka 300 idrottsföreningar. Ingen stad i Sverige i Umeås storlek slår oss!

Umeå erbjuder även unika möjligheter att kombinera idrott och studier på såväl gymnasie- som universitetsnivå. Vi har tre riksidrottsgymnasier, friidrott, tennis och innebandy, samt specialidrott och idrottsprogram för många andra idrotter. Vid Umeå universitet samlas all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt alla elitidrottande studenter inom Idrottshögskolan. Umeå universitet utsågs dessutom 2015 till ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet.

I Umeå kommun vet vi att idrottsföreningar och anläggningar för både förenings- och spontanidrott är viktiga som positiva alternativ för våra ungdomars sysselsättning. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet för barn och unga. Det finns idag alldeles för många negativa alternativ som kan locka våra tonåringar. Vi vet att ungdomar som idrottar och deltar i föreningslivet använder mindre droger och mer sällan hamnar i kriminalitet. På det sättet är dessa satsningar en investering i individer och i framtiden.

Idrotten bidrar på så många sätt till en positiv samhällsutveckling. Den engagerar människor med olika bakgrund och från olika samhällsskikt, människor som aldrig skulle träffas annars gör det inom idrotten. Idrotten skolar våra ungdomar i demokrati och lär ut normer. Idrotten står för rent spel, den tar avstånd från droger, våld och dopning med mera.

För oss Socialdemokrater tillhör idrotten välfärdens kärna.  I Umeå antar vi utmaningen! Vi vill fortsätta prioritera idrotten när Umeå kommun nu växer.

 

Europa behöver mer samverkan, inte mindre.

Av , , Bli först att kommentera 5

Storbritannien har nu röstat för att påbörja processen med ett urträde ur EU. Det kommer att ta år att gå ur unionen och det kommer bli svårt att bryta alla samarbeten främst inom handeln av varor och tjänster.

Statsminister Stefan Löfven och Finanasminister Magdalena Andersson höll nyss en presskonferens där regeringen säger att EU behöver mer samverkan inte mindre. Det är något jag sannerligen håller med om.

Vi får avvakta och se vad som nu händer, t ex hur den Svenska börsen reagerar. Det blir en utmaning att hantera den kommande ekonomiska turbulensen. Som man brukar säga; sitt still i båten när det blåser.

Det är bra att Stefan Löfven nu bokat möten med EU statsministrar för att hitta konstruktiva lösningar framåt.

 

Jag vill även passa på att önska Er alla en trevlig midsommar!

 

Grattis Nijmegen!

Av , , Bli först att kommentera 4

image

Ikväll utsåg EU-kommissionen Europas miljöhuvudstad 2018, Det blev Nijmegen som tillslut stod som vinnare. Umeå var en av de tre finalisterna.

Jag är stolt över vårt arbete i Umeå och det delegationen på plats presterat. Vi känner oss alla som vinnare även om vi inte knep första platsen.

 

Tillväxt och hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu är jag tillsammans med en delegation i Ljubljana för att presentera Umeå inför Miljöhuvudstadsjuryn. I eftermiddags hade vi ett bra samtal med juryn där vi kunde berätta om vårt arbete med tillväxt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi berättade bland annat om hur vi utvecklar kollektivtrafiken med satsningar på elbussar, hur vi arbetar för öka det kollektiva resandet och hur vi planerar staden för att Umeåborna ska cykla mer. Vi berättade även om hur vi beslutat om att fjärrvärmen ska bli fossilfri och likaså den kommunala fordonsflottan. Vi pratade även om vår samverkan med universitetet och hur vi jobbar för att återta gaturummet till människorna. Imorgon kväll vet vi hur Umeå står sig i konkurrensen med övriga finalister,

I kväll nåddes jag även av det glädjande beskedet att Trafikverket har beslutat bevilja Umeå kommuns ansökan om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet handlar om maximalt 49,75 miljoner fram till utgången av 2018 och är en medfinansiering på 50%.

Det handlar bl a om stöd:

  • för att utveckla Vasaplan som kollektivtrafiknod och förbättringsåtgärder efter stomlinje 1 som t ex ny hållplatsstruktur för att optimera körtid och tillgänglighet mellan Ersboda, Mariehem, Universitets- och sjukhusområdet
  • för utbyggnad av gång- och cykelvägar inklusive cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna
  • till förbättrad kollektivtrafik i anslutning till exploateringar
  • till cykelparkeringar

Tillväxtkommunen Umeå står inför många utmaningar för att undvika växtvärk. Detta beslut underlättar avsevärt för oss att fortsätta utveckla våra hållbara stadsmiljöer.

Lång budgetdebatt

Av , , Bli först att kommentera 6

När kommunens budget ska fastställas blir det alltid långa debatter, det är bra. Alla partier måste få uttrycka sina åsikter och presentera sina prioriteringar. Jag är särskilt glad över den trevliga ton och den respektfullhet som gårdagens debatt präglades av och att skillnader i politiska prioriteringar blev tydliga.

Umeå har en stark tillväxt. Vi blir fler medborgare, vi får fler sysselsatta och vi ser byggkranar lite här och där i stan. Vi kan även konstatera att Umeå mer och mer blir en attraktiv besöksstad, hotellbeläggningen har ökat med 23 % bara sedan nyår.

Vi har även blivit bedömda av oberoende granskare genom de tävlingar städer emellan som nu är så populära. Jag ser tävlingarna som kvalitetsgranskningar av det vi i Umeå kommun presterar. Jag är oerhört glad över att vi vann årets klimatstad och hamnade på andra plats när det gällde rankingen för årets ”bästa stad att leva och bo” i. Det visar att vi Umeå är inne på rätt framtidsspår. (Efter gårdagens budgetdebatt åkte jag direkt vidare för att idag vara med då Europas miljöhuvudstad 2018 utses. Umeå har av Europeiskakommissionen utsetts till finalist tillsammans med Nijmegen och ’s-Hertogenbosch. Mer om detta i kommande blogg.)

Allt detta är naturligtvis glädjande men det är oerhört viktigt att komma ihåg att en stad i tillväxt alltid får växtvärk. Det krävs aktiv politik för att möta Umeås framtids utmaningar.

Det krävs till exempel stora infrastruktursatsningar, en fortsatt utbyggnad av välfärden och ett Umeå som håller ihop. Dessa utmaningar handlar naturligtvis även om budget och ekonomi och är utmaningar som vi delar med många andra tillväxtkommuner.

Med vetskap om dessa behov, med vetskap om kommunens utmaningar höll jag därför på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag läste att moderaterna föreslår en skattesänkning i år på 20 öre (och dessutom aviserar skattesänkarförslag även i kommande budgetar).  Man tar sig för pannan! Då behoven inom välfärden växer, då infrastruktur måste utvecklas i takt med bostadsbyggande mm, då utmaningarna i tillväxtens kölvatten är tuffa. Då föreslår M skattesänkningar.

För att finansiera skattesänkningen tänker sig M att lägga ner Kvinnohistoriskt museum och spara 20 miljoner på individ- och familjenämnden. Med dessa besparingar är inte genomförbara och det vet M. När det gäller Kvinnohistoriska museet så är hyreskontraktet skrivet på 25 år i specialanpassade lokaler för museum, en viss besparing kan göras men det handlar endast om verksamhetspengar och där måste man även beakta att personalen har uppsägningstid precis som alla andra. Några dryga 13 miljoner går det inte att spara på detta även om en nedläggning skulle ske. Moderaterna aviserar även en besparing på Individ- och familjenämnden på 20 miljoner. En nämnd som idag brottas med utmaningar för att klara den lagstadgade verksamheten. Besparingen skall bl a -enligt M- ske genom att lägga ut den personliga assistansen till privata aktörer. Men att detta skulle ge några stora besparingar är inte korrekt. Moderaterna verkar vilja ge sken av att den personliga assistansen går dåligt men så är inte fallet. De blandat förmodligen ihop kommunens ansvar för kostnader gällande myndighetsutövning med kommunens utförarenhet för assistans.

Nej Moderaterna visar sannerligen inte upp någon ansvarsfull politik, men det känns ändå bra att de nu visar sitt rätta ansikte och är tydliga med sin skattesänkarpolitik trots de negativa konsekvenser detta får för ”tillväxtUmeå”.

Den forna alliansen i Umeå är splittrad och samtliga partier lade sina egna budgetförslag. Liberalerna och Centerpartiet låg relativt nära vår röd-gröna budget. M och KD utmärker sig mest från övriga partiers budgetförslag. I debatten aviserade dock Liberalerna  -mycket förvånande- att de kommer föreslå skattesänkningar i nästa budget.

Jag summerar en tydlig och respektfull budgetdebatt från gårdagen som resulterade i att vår rödgröna budget för 2017 fastställdes. Idag fokuserar jag på att Umeå ska bli Europas miljöhuvudstad.

 

 

Mitt inledande tal vid dagens budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 10

Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare,

Det går bra för Sverige. Vi kan konstatera att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten sjunker. Sysselsättningsgraden är nu på rekordnivån 81,2 procent! Det är det starkaste läget vi haft sedan 1992. Kommer ni ihåg när vi Socialdemokrater under Göran Perssons ledning satte det tuffa målet om 80 % i sysselsättningsgrad, och hur omöjligt det tedde sig för så många?  Det har vi nu lyckats passera. Faktum är att Sverige idag har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU.

Även tillväxten är stark i vårt land. En diversifierad ekonomi och konkurrenskraftiga exportbolag lägger grunden för en tillväxt i Sverige på 3,4 procent i år. Det går faktiskt bäst i Norden för Sverige och vi vet ju att Nordens ekonomi är bland de starkaste i Europa.

Den svenska statsskulden minskar som andel av ekonomin och de offentliga finanserna är urstarka. Sverige har idag ett unikt positivt läge. Men visst finns det politiska utmaningar att ta tag i. Vi vet t ex att över 200 000 barn lever i fattigdom, att vi är hårt pressade inom flyktingmottagandet och att skolans segregation måste brytas.

 

Herr /Fru Ordförande,

Att det går bra för landet är viktigt för oss i kommunerna. Sveriges ekonomiska utveckling ligger som grund när vi nu ska debattera och fatta beslut om budgeten för 2017 i Umeå kommun. Våra intäkter och utgifter hänger samman med landets förmåga och utveckling. Att sysselsättningsgraden nu ökar och att arbetslösheten sjunker påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Att regering inför 2017 fattat beslut om 10 nya generella miljarder till kommunerna är oerhört glädjande. Det ger oss bättre möjligheter att garantera en bra skola, en välutvecklad omsorg och intressanta kultur- och fritidsalternativ.

Vi socialdemokrater har gemensamt med Miljöpartiet lagt fram ett budgetförslag för 2017. Vårt budgetförslag med mål och uppdrag är en helhet som bygger på den strategiska plan som fullmäktige tidigare har fastställt. Den strategiska planen pekar ut den långsiktiga riktningen för kommunen och lyfter fram viktiga utvecklingsområden. Det övergripande målet i såväl strategisk plan som vårt budgetförslag är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. I denna budget med mål och uppdrag fokuserar vi på att steg för steg uppfylla den startegiska planen.

Ordförande, jag vill redan nu yrka bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag med tillhörande uppdrag och mål för 2017.

 

Herr/Fru ordförande,

I årets – alltså den gällande budgeten- prioriterade vi Socialdemokrater skolan och de sociala verksamheterna. Nu i förslaget till budget 2017 lyckas vi, S och Mp, tillmötesgå samtliga nämnder i deras äskanden av ökade behov och vi ger i stort sett täckning för indexökningarna. Vissa effektiviseringar är naturligtvis nödvändiga, det är en signal till verksamheterna. Det är oerhört viktigt att vi hela tiden ser över vår verksamhet för att söka ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Vi prioriterar dessutom de utvecklingsområden och de problemområden vi kan identifiera med utgångspunkt i den strategiska planen. Vi gör en stor satsning på kollektivtrafiken, vi fortsätter infrastruktursatsningarna och vi möjliggör byggandet av 2 000 nya bostäder/år.

Vi gör en stark prioritering av bostadsbyggandet i budgeten. Vi avsätter hela 5,6 miljoner kronor för att möjliggöra denna satsning. Umeå ska fortsätta växa då krävs det att det finns bostäder för människor att flytta in i och nya jobb och företag för dem att ta anställning hos. Vi har redan under detta verksamhetsår genomfört flera insatser för att underlätta processerna för bostadsbyggande och företagsetableringar. Nu fortsätter detta arbete.

När Umeå nu fortsätter att växa med fler medborgare och nya bostäder är det viktigt att det sker på ett för medborgarna tryggt sätt. Därför vill vi Socialdemokrater tillsammans med MP även investera i brandförsvaret, utvecklingen kräver att vi satsar på en ny snabbinsatsbil med bemanning dygnet runt för att kunna garantera en uttryckningstid på max 10 minuter.

När det gäller investeringssidan kan vi konstatera att nämndernas önskemål är betydligt större än vad vi i budgeten kan tillgodose. En stad i tillväxt kräver investeringar i t ex lokaler. Tekniska nämnden får därför ett tydligt uppdrag att samordna och organisera samnyttjande mellan verksamheterna i kommunens lokaler och fastigheter. Vi måste bli mer effektiva i vårt lokalanvändande. Tekniska nämnden får dessutom uppdraget att renovera befintliga skol- och omsorgslokaler som har behov. Vi ger dessutom ett ägardirektiv till AB Bostanden om att de vid planering av bostadsområden även skall samordna planeringen av förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden på ett klimatsmart sätt, tillsammans med verksamheterna. Vi måste bli bättre på att samverka inom kommunens olika delar och med de kommunala bolagen.

 

Herr/Fru Ordförande,

Vi vet att barnfattigdomen är ett stort problem i vårt land, vi Socialdemokrater har därför tillsammans med Mp satt tydliga mål om att barnfattigdomen i kommunen ska halveras till år 2020. Vi ska även prioritera skolans verksamhet, vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor.

För att kunna garantera en jämlik utveckling i vår kommun vill vi -Socialdemokrater tillsammans med Mp-inrätta en kommission för ett socialt hållbart Umeå. Kommissionen ska analysera skillnader i livsvillkor i Umeå kommun mellan grupper och geografiska områden, samt ge förslag på konkreta åtgärder för en jämlik och socialt hållbar utveckling i hela Umeå kommun.

 

Herr/Fru ordförande,

Innan jag går över till att kommentera andra partiers budgetförslag vill jag först tacka Miljöpartiet och deras gruppledare Nasser Mosleh för ett mycket bra och konstruktivt samarbete. Det har varit intressant och givande att tillsammans med Mp bryta ned vårt gemensamma mål -om att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050- till konkreta handlingar.

Jag är särskilt glad över Miljöpartiets bidrag när det gäller en fossilfri stad. Genom Miljöpartiets förtjänst har vi tillsammans lagt en rad uppdrag på detta område. Vi ska ta fram en tidplan för att möta målet om att nå en fossilfri kollektivtrafik år 2020. Vi ska ta fram en plan för att fjärrvärme och el ska bli fossilfri och vi ska utreda hur fordonsflottan ska bli fossilfri. Vi kommer även att utreda förutsättningarna för att bygga förskolor och skolor fossilfritt/klimatneutralt.

 

Fru/Herr Ordförande,

Vi kan konstatera att för första gången på 10 år finns ingen alliansbudget som motförslag, i dag lägger de borgerliga partierna egna budgetförslag. Splittringen inom alliansen är tydlig. Föga förvånande föreslår Moderaterna med Anders Ågren i spetsen en skattesänkning med 20 öre i årets budget- trots de stora utmaningar kommunen står inför. Moderaterna har dessutom siktet inställt på att återkomma med skattesänkningar även kommande år.

De andra borgerliga partierna verkar dock inte se en skattesänkning som någon framkomlig väg. Vi socialdemokrater ser definitivt inte någon anledning att sänka skatten, vi vill kunna garantera umeåborna en bra, skola och omsorg samtidigt som vi erbjuder såväl kultur som fritidsaktiviteter för våra medborgare. Dessutom måste vi satsa på tillväxtfrämjande åtgärder. Det handlar t ex om vårt fokus på bostadsbyggande och den näringslivsstrategi vi vill arbeta fram.

Jag kan konstatera att såväl Liberalerna som Centerpartiets budgetförslag generellt ligger hyfsat nära vårt och Mp:s förslag. Det är framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna som skiljer sig och de gör det på två helt olika sätt.

Anders Ågren slår sig för bröstet och kallar Moderatförslaget för ansvarsfullt och att M visar på regeringsduglighet. Tillåt mig småle. Besparingar inom viktiga områden för att sänka skatten är inte att ta ansvar. Det är endast ett uttryck för dogmatisk ideologi.

Moderaterna vill spara 20 miljoner på Individ- och familjnämnden. En nämnd som redan idag har det kämpigt med att klara den lagstadgade verksamhet de har att hantera. Besparingen ,ska enligt M, ske genom att lägga ut den personliga assistansen till privata aktörer. Att man skulle kunna spara 20 miljoner på upphandling av assistansen är helt felaktigt och det finns inget stöd för detta påstående. Moderaterna verkar tro att kommunens assistans går dåligt men så är inte fallet. Man blandar förmodligen ihop kommunens ansvar för kostnader för myndighetsutövning med kommunens utförarenhet inom assistans. En besparing på Individ- och familjenämnden med 20 miljoner skulle drabba många människor som är i behov av denna verksamhet mycket hårt.

M vill även spara 20 miljoner på den tekniska nämnden vilket inte är något annat än ren kapitalförstöring. Drift och underhåll på fastigheter och gator är viktigt för att behålla dess värde. M:s förslag om att hålla drift och underhåll på en låg nivå är inte att ta ansvar för våra gemensamma tillgångar, när de tillåts förfalla handlar det om ren och skär kapitalförstöring. Dessutom skulle denna besparing stjälpa den politiska prioriteringen om att Umeå ska tillhandahålla trygga miljöer för alla. Det är inte okey att tjejer och kvinnor undviker platser i centrala Umeå då de idag, i undersökningar, uttalar att de känner sig otrygga i dessa miljöer.

Att sälja Scharinska villan till privata alternativ som M föreslår ger ett engångsutrymme i investeringssammanhang, men stärker ingen budget långsiktigt.

Moderaterna föreslår även att Kvinnohistoriska museet ska läggas ned vilket de räknar med skulle ge en besparing på 13,5 miljoner kr. Det är inget allternativ för oss Socialdemokrater. Vi är stolta över att Umeå var först i Sverige med att lyfta fram kvinnors historia. Nu vill moderaterna osynliggöra kvinnors historia och förpassa den till historiens skräpkammare. Det gör man bara för att kunna sänka kommunalskatten. Vi socialdemokrater vet att varje skattekrona behövs för att vi ska klara av att upprätthålla och utveckla en bra kvalitet i välfärden, fortsätta utveckla tillväxtUmeå och kunna erbjuda en bra och tillgänglig kultur och fritid för alla Umebor. Dessutom har kvinnornas historia allt för länge varit i skuggan. Det är viktigt att kvinnornas historia lyfts fram. Sen är ju Moderaterna väl medvetna om att hyreskontraktet i Väven är skrivet på 25 år, det ger knappast några 13,5 miljoner i besparing om kvinnohistoriska museet läggs ned. Det handlar i så fall endast om en besparing på verksamhetsmedlen.

 

Fru/Herr Ordförande,

Jag vill även yrka bifall till vänsterpartiets förslag till uppdrag nr 9 som handlar om att utvärdera effekten av beslutet om en gemensam förvaltning. Det är drygt sex år sedan beslutet fattades och det är hög tid att -precis som Vänsterpartiet föreslår- utvärdera effekterna avseende ekonomi, interna och externa processer samt kvalitativa aspekter.

Med detta herr/fru ordförande ser jag fram emot en konstruktiv och rolig budgetdebatt med siktet inställt på vårt gemensamma mål om ett Umeå med 200 000 invånare 2050.

Tack!

Avslag för överklagande om Gitarrmuseet

Av , , Bli först att kommentera 12

GitarrmuseetInga fel har begåtts av kommunen när vi beviljade stöd till Svenska Gitarrmuseet, det slår förvaltningsrätten fast efter sin granskning. Beslutet anses därmed ha tillkommit i laga ordning. 

Det var fem personer som hade överklagat beslutet som fattades i KS AU. Beslutet innefattade bl a ett stöd till föreningen med 2,4 miljoner kr. Till stöd för sitt överklagande har de klagande bland annat hänvisat till en tidningsartikel. Ett argument har varit att den ideella föreningen skulle vara sammanvävd med restaurangen och musikaffären i samma hus, och att stödet till föreningen skulle utgöra en dold subvention till enskilda näringsidkare. De klagande har också hävdat att frågor om stöd till föreningsverksamhet hör hemma i kultur- eller fritidsnämnden.

Vi från kommunen har hävdat att den ideella föreningen är en egen juridisk person, och att bidrag inte har beviljats något av aktiebolagen. Vidare har bidrag lämnats även till Västerbottens länsmuseum, Kvinnohistoriska museet och Bildmuseet. Dessutom menar vi i kommunen att ändamålet för stödet stämmer väl med de kriterier som ska vara uppfyllda för att utvecklingsanslaget ska kunna beviljas från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningsrättens dom är en följd av en laglighetsprövning. För att rätten ska kunna upphäva arbetsutskottets beslut måste enligt Kommunallagen något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Jag har hela tiden hävdat att beslutet är fattat på ett korrekt sätt. Det är bra att ärendet nu har prövats i högre instans så vi kan lägga denna debatt bakom oss och fokusera framåt.

 

 

Visit Umeå gör skillnad

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi bolagsstämma för Visit Umeå. Ett bolag vi bildade för tre år sedan med uppgift att paketera, marknadsföra och försälja Umeå som besöksmål. Bolaget gör det bra och vi kan se tydliga resultat av deras arbete.

Under 2015 var Visit Umeå delaktig i försäljning av möten och konferenser till ett värde av drygt 44 miljoner. När det gäller privatturismen är strategin att vinna besökare till Umeå genom evenemang och sedan få dem att stanna genom fler besöksanledningar och med bra hotell, restauranger och shopping. Efter Sverige är Finland, Norge och Tyskland de prioriterade marknaderna. Under fjolåret ökade antalet gästnätter i Umeå med 7 % och antal gästnätter hamnar totalt på rekordsiffran 532 155.

Visit Umeå är även delaktiga i två EU-projekt. Projekt Effekt som fokuserar på marknadsföring och marknadsetablering samt Spotlight High-low Coast som är ett gränsöverskridande projekt som ska locka turister till Kvarkenregionen.