Umeå Bästa ekonomi för bad, simning och dagis fås med simkanal, Borås-50:a resp campusförskolemodell, ökar attraktion och spar pengar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa ekonomi för bad, simning och dagis fås med simkanal, Borås-50:a resp campusförskolemodell, ökar attraktion och spar pengar.

Ett Nannabads äventyrsdel, för litet, 700 kvm, instängt och trafikfarlig omgivning sänker attraktionen med färre besökande än beräknat.

Ett Nannabads 50×25:a klarar inga SM-tävlingar pga för litet läktarutrymme och för få skåp i föreningsomklädning, sänker attraktion och kräver högre kommunbidrag.

UMEÅ BEHÖVER NYTT OCH SPECIELLT: SIMKANAL SOM LOCKAR

I stället för traditionellt äventyrsbad, som Nannabad men sämre, mindre än utlovar och instängt, behöver Umeå något nytt och speciellt som lockar och är mer av upplevelse än rutschkanor och vildforsar.

En simkanal ger sådan upplevelse och är i vattenland bland det roligaste och mest lockande, som t ex utomhus, 200 m lång i Wet´n Wild i Orlando i USA. Simkanalidé om 100 m inomhus är nedan som jag tagit fram och väcker intresse.

SIMUPPLEVELSEKANAL EKONOMISK MED SKOLSIM

Nyligen mötte jag en företagsutvecklare som tände direkt på simkanalen och med koppling till hotellnäring. Dvs med sporthotell på campus vid IKSU passar då en "simupplevelsekanal".

Än mer ekonomisk genom att ha skolsimning dagtid då det annars är färre allmänhetensbesök då. Och även för simsporten med träning motströms för styrka och medströms för fart.

Plus det växande intresset för vattenlöpning, både för rehabsim och som alternativ träning, ger detta ekonomivinster som inget annat bad i Sverige kan nå.

BORÅS 50X25.A FÖR UNDER 60 MKR ÄN BILLIGARE VID IKSU:S 

Borås-50×25:a är enklast att visa på bättre och billigare, se där man byggde den för under 60 miljoner kr. Läggs sådan 50:a vid IKSU:s simhall sparas än mer (behövs ingen undevisningsbassäng som i Borås) och än mer besparing i drift genom synergivinster. Plus utemiljö som ökar attraktionen.

Skiss över hur Borås Simarena. Klicka för att se förstoring.

www.borassimarena.se

  Ekonomi

En simarena av den klass som nu byggs i Borås anses normalt kosta en bra bit över 100 miljoner. I Borås bygger vi nu en komplett simarena för endast 56,4 miljoner – med långsiktigt låg driftkostnad!

DAGISVINSTER GENOM FLEXIBEL OCH INNOVATIV CAMPUSFÖRSKOLEMODELL

Dagisvinsterna finns i planeringsstadiet. Campusförskolan har en innovativ modell med två våningar för 2×4 avd, flexibel utformning, innetorg även för andra att hyra, samt möjigt att ha annat i ovanvåningen. Dvs fler fördelar kostnader och spar i invesering/drift.

Med sådana på lämpliga tomter som "flexförskolor" under renovering, ombyggnad och rivning av andra, sparas än mer på längre sikt. Se nedan om grundidén till Innovativ förskola som jag tagit fram i samverkan med personalkooperativet Professorn och genom stöd av Uminova Innovation.

BUDGETPOLITIKER! NYA IDÉER SOM SPARAR (SNABBT UTAN NANNABAD) OCH GER PR FÖR UMEÅ

Så varsågod, budgetberedande politiker, här är nya idéer (dagis av mig), utlandsidéer (simkanal) och idéer söderut (Borås-50;a) som sparar genast (Nannabadplaner avbryts och kv Mimer/Nanna säljs för 150-200 mkr), senare (flexibel campusförskolemodell) och ger nya intäkter (simkanalen) samt PR för Umeå som innovativ kommun för fritid och barnomsorg.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Umeås Bästa politiker, finns i Kommunfullmäktige? I e-brev nu informeras KF-ledamöterna om idéer för bättre och mer ekonomiskt Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa politiker, finns i Kommunfullmäktige? I e-brev nu informeras KF-ledamöterna om idéer för bättre och mer ekonomiskt Umeå.

Hej!M a a budgetplaner för Umeå kommun, och Umeås Bästa, har jag på min blogg nu 
http://blogg.vk.se/umeas-basta/ mitt bidrag och idéer för bättre ekonomi genom bad, simning och förskola, byggd på 40-50-års yrkes- och fritidsarfarenhet.Välkomna att höra av er för närmare information!

 

MER OM IDÉERNA7FÖRSLAGEN I FÖREGÅENDE BLOGG NEDAN

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Badinitiativ: Enkät av Umeå Föreningsråd till alla föreningar om badläge på kv Nanna. Något kommunen bör göra till umeborna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Badinitiativ: Enkät av Umeå Föreningsråd till alla föreningar om badläge på kv Nanna. Något kommunen bör göra till umeborna!

Enkät – Placeringen av det nya badhuset i Umeå

(Här är ett utdrag ur enkäten, min anm.)

Umeå Föreningsråd har tagit initiativ till en enkätundersökning gällande placeringen av det nya badhuset i Umeå.  Syftet med undersökningen är att belysa vad föreningarna i Umeå har för synpunkter i denna fråga. Enkäten är ställd till ordförande eller kontaktperson för föreningen.

Anser er förening att placeringen är bra med ett badhus mitt i centrum (kvarteret Nanna)?          

Om svaret är ja, vilken/vilka är orsakerna till att er förening tycker att det är positivt med ett badhus mitt i centrum (kvarteret Nanna)? 

Om svarat är nej, vilken plats i Umeå vill er förening att det nya badhuset ska vara placerad?

Nolia

Nydala     

I 20-området                                     

Universitetsområdet

Haga (nuvarande plats)

Annan plats:

Om svaret är nej, vilken/vilka är orsakerna till att er förening inte vill att ett badhus ska vara placerad mitt i centrum (kvarteret Nanna)?

Luftkvalitén försämras i centrum

Risken för trafikolyckor ökar

Begränsade möjligheter till utbyggnad av badhuset

Begränsade parkeringsmöjligheter

 Andra orsaker:

På vilket sätt kommer du huvudsakligen att ta sig till badhuset om det kommer att byggas mitt i centrum (kvarteret Nanna)?

Anser er förening att skolelever, barn och ungdomar m.m. kommer att drabbas av trafikrisker om man åker Ultrabuss till badet i centrum?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeås Bästa: Åsa Ögren, S-ordförande i Byggnadsnämnden ”skakar på huvudet” åt Nannabadplaner, och kan då underkänna bygglovsansökan.

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Bästa: Åsa Ögren, S-ordförande i Byggnadsnämnden "skakar på huvudet" åt Nannabadplaner, och kan då underkänna bygglovsansökan.

Detta är helt nya uppgifter (troligen känt internt) som nu nått mig, kanske genom flitigt bloggande som fått umebor att höra av sig och nu gett ovan rubrik.

Exakt vad som ÅÖ:s tveksamhet/nej kommer av, är obekant. Men i bloggen tidigare om alla trafik- och miljörisker, och outredda sådana av Umeå Fritid och För- och grundskoleförvaltningen, ligger kanske svaret.

Förvaltningarna ska vara skyldiga att analysera och bedöma till- och frånfarter för föreningsbarn/ungdomar resp förskole/skol-barn vid nya byggnationer.

NU ÄR OCKSÅ EN ENKÄT UTE BLAND FÖRENINGAR OM BL A DETTA FÖR NANNABADPLANERNA, DET KOMMUNPOLITIKERNA HITTILS UNDVIKIT ATT GÖRA!

SE MER I BLOGG 10.17

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Umeås Bästa: Politiker stoppar Nannabad. 1. Farliga trafikmiljöer 2. Outrett av Fritid och Skolan. 3. Badekonomi som krisar. Enkät på gång.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa: Politiker stoppar Nannabad. 1. Farliga trafikmiljöer 2. Outrett av Fritid och Skolan. 3. Badekonomi som krisar. Enkät på gång.

UPPDATERING 12:02

Tyvärr, nu en trafikolycka för gående vid Mimerskolan korsningen cykelgatan Kungsgatan/ÖK. Och än mer biltrafik vid Nannakvarteret (plus busstrafik) med ett stort BAD och tusentals barn/ungdomar varje vecka till och från! Se bilderna längst ner här.

Byggnadsnämnden kan inte godkänna farliga trafikmiljöer. Som inte Umeå Fritid och Skolan heller utrett för barn/ungdomar. Badekonomi som krisar pga sämre tillgänlighet till bad och i bad.

För förskolor/skolor finns Skolinspektionen och här är rubtik i Folkbladet om farliga miljöer som osäkra trafiksituationer. Under detta om en "badinspektion" för Nannabadplaner.

BRISTANDE SÄKERHET:

"BAD"-inspektiionen gjord en tillsyn av Umeås planer för ny bad- och simanläggning och hittade säkerhetsbrister.

Riskerna handlar om osäkra trafiksituationer och outredda sådan runt hela kvarteret, ingen direkt nödutgång för äventyrsbadet och många skolelever/skolklasser som ska  passera över Vasaplan till och från simundervisningen. 

ENKÄT OM TRAFIKRISKER OCH BÄSTA BAD- OCH SIMLÄGE

OCH nu finns en enkät ute bland föreningar som tar upp dessa problem och om bästa bad- och simläge, som Umeås politiker under snart 10 års utredande (började med M-motion om ny simhall på Nolia) undvikit att göra för Umeås Bästa.

Se mer i blogg, 10:17, nedan.

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Umeås Värsta barnfaror: Nannabad trångt, bussar/bilar inpå. Bästa idrottslägen: Gammlia, Nolia och IKSU bra utrymme – säkert för barn/ungdom

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Värsta barnfaror: Nannabad trångt, bussar/bilar inpå. Bästa idrottslägen: Gammlia, Nolia och IKSU bra utrymme – säkert för barn/ungdomar.

BILDERNA SÄGER ALLT OM FARLIGHETERNA VID NANNABAD

Nedan bilder säger allt (och mer därtill) om farligheterna vid Nannabad, särskilt för barn/ungdomar som Umeå kommun inte utrett eller vill utreda trafikriskerna för genom att trixa förbi en ny detaljplan genom att använda 1948 års plan (med dess trafik då?).

Som t ex här vid bussgatan Skolgatan till höger, där bakom bussen ligger föreningsentré och för tävlingar.

UMEÅ KOMMUN RISKERAR MÄNGDER AV BARN/UNGDOMAR

Så här vill Umeå kommun riskera mängder av barn/ungdomar tar sig ut och in, med massor av cyklar på trottoaren och hindra allmänheten att ta sig till och från stan.

Se också, t v, den nya, och trånga, bussgatan i hörnet Skolgatan/Västra Kyrkogatan (fanns inte när Nannabadbeslutet togs 2007), där cyklande och gående kommer till/från ett Nannabad.

NY DETALJPLAN BEHÖVTS FÖR ATT TILLÄMPA DEMOKRATI 2013

Nog hade ny detaljplan behövts för att utreda detta och ge oss alla möjlighet att säga vår mening, dvs tillämpa demokrati idag, 2013.

Detta är illa gjort, men än mer illa kan det bli när något händer med de 1000-tals barn/ungdomar (och vuxna/äldre också).

UMEÅ BADBOLAGS STYRELSE BESTÄMT TRAFIKFARLIG LÄGEN

Umeå badbolags styrelse som bestämt dessa trafikfarliga lägen och Kommunfullmäktigeledamöter som inte fått bestämma!

Börja prata med varandra och låt allmänheten, förskolan/skolan, föreningar, m fl, företag, arbetsplatser, etc som vill hyra/nyttja en ny bad- och simanläggning i Umeå få säga sitt  i en helt ny planeringsprocess någon gång i höst.

Tills dess, frys dessa allt olyckligare Nannabadplaner med alla trafikrisker utanför och allt trängre invändigt, toaletter, duschar, bastur, skåp, läktarplatser och ingen direkt nödutgång för äventyrsbadet!

HÄR ÄR NORRA OCH SÖDRA INFART TILL NANNABAD IN PÅ V:A KYRKOGATAN OCH HUVUDENTRÈ MITT EMOT P-HUSET NANNAS IN- OCH UTFART.

VARKEN SÄKERT ELLER GOTT OM UTRYMME.

NEDAN IN/UT-FARTER OCH ENTRÉER VID NOLIA, GAMMLIAHALLARNA OCH IKSU SPORTCENTER (TVÅ SÄKRA ENTRÉER) VISAR HUR DET PLANERATS KLOKT OCH FÖR MÄNNISKORS BÄSTA.

NOTERA OCKSÅ SOLIGA ENTRÉER FÖR ALLA DESSA, MEN SKUGGA FÖR NANNABAD!

TILL SIST, TÄNK ATT NANNABAD ÄR MER FÖR YNGRE BARN/UNGDOMAR ÄN VUXNA OCH ÄLDRE, ÄN NOLIA, GAMMLIA OCH IKSU!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Umeås Bästa ekonomiska beslut NU: Stoppa Nanna/Mimer-projekt! Sälj kvarteren! 150 – 200 mkr? Och simsporten får tid för samarbete med IKSU.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa ekonomiska beslut NU: Stoppa Nanna/Mimer-projekt! Sälj kvarteren! 150 – 200 mkr? Och simsporten får tid för samarbete med IKSU.

KAOS I UTFORMNINGEN AV NANNABAD, TOALETTER, DUSCHAR, BASTU, SKÅP…TRAFIKRISKER, EKONOMI, O S V

Det är inte bara kaos i utformningen av Nannabad, för få toaletter, få duschar, 1 bastu (herr/dam), otillräckligt med skåp, värst i föreningsdelen, 7 läktare (flest på ovanvåning), logistikproblem,

äventyrsbad instängt utan fönster, ingen direkt nödutgång, outredda trafikrisker, mm, mm samt ingen driftsekonomi redovisad så hyresgäster som skolan och simsporterna kan bedöma förutsättningar, o s v.

KAOS I KULTUVÄVENSATSNINGEN/2014-ÅRET OM SPONSORPENGAR

Utan nu är det än mer kaos i Kulturvävensatsningen med inga sponsorpengar till 2014-året via PR-företaget Infront och skarp kritik därifrån.

Samt också interpellation från Centerpartiet om just Kulturväven ekonomi Samt idag i VK kaos i budgetplanerna och "stålbads"-besked till förvaltningar om nämnder.

GÖKUNGEN I STADSBOET -NANNABADPLANER – SÄLJ MIMER/NANNA

Att då fortsätta med "Gökungen" i stadsboet Umeå kommun, Nannabadplanerna, är orimligt, särskilt som en lättnad i ekonomin finns genom att stoppa pengarrullningen där och få ett tillskott genom att sälja kvarteren Mimer/Nanna på öppna marknaden.

Där ju Balticgruppen för fem år sedan erbjöd 150 miljoner kr om man slapp kommunens då stora stadsutvecklingsplaner med kommers, nöje, bostäder och ett Badpalats (i 2014-ansökan).

Det går inte hur länge som helst förlita sig på ett informellt beslut för drygt sex år sedan, plöstigt och oförberett, om Nannabad inget parti förordat, (sämsta enl. opininonsundersökningar) se ovan ur VF/Folkbladet.

SIMSPORTEN FÅR TID FÖR SAMARBETE MED IKSU FÖR SIMUTVECKLING

Så Umeås Bästa ekonomiska beslut NU: Stoppa Nanna/Mimer-projekt! Sälj kvarteren! 150 – 200 mkr? Och simsporten får tid för samarbete med IKSU och Idrottshögskolan för simutveckling. Tills vidare kan Umeå simhall renoveras när så behövs.

I TIDIGARE BLOGG VISADES HUR DET KUNDE BLI SÅ HÄR ILLA. I BADUTREDNINGEN MED KOMPETENS OCH DELAKTIGHET SADES NEJ TILL NANNABAD MED 50:A PGA LITET UTRYMME.

NU ANVÄNDS INTE DEN KUNNIGHETEN OCH MEDVERKAN, DÄRFÖR "BAD- OCH SIM"-KAOS.

 
Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad i Badutredningen 2005 i egna val av kunskap och remisser, blev sämsta Bad i Badbolaget i diktat från politiken 2013!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Bad i Badutredningen 2005 i egna val av kunskap och remisser, blev sämsta Bad i Badbolaget i diktat från politiken 2013!

Idag är huvudansvariga tjänstemän för Nannabadplanerna, VD i Umeås badbolag, Bertil Hammarstedt, fd fritidschefen Hans-Erik Bergström och utredare Ann-Christine Lejon

I Badutredningen som sa NEJ till Nannabad med 50:a (ryms inte med beslutat lokalprogram) var bl a BH, HEB och  ACL, samma som ovan. Och de skulle samverka med berörda nämnder/förvaltning, se nedan.

DVS, samma tjänstemän som förr var EMOT Nannabad men nu jobbar FÖR.

Samma personer såg till att utomstående intressenter, t ex skolförvaltning som största enskilda hyresgäst fick yttra sig plus simintressenter och frivilliga, se längre ner.

MEN idag är det inga sådana synpunkter med i någon skriftlig redovisning, varken hos badbolaget, till Fritidnämnden eller till bygglovshandläggningen.

Demokrati igår och odemokrati idag och beslutat från i stort sett samma politiker i båda fallen.

Hur kunde det bli så illa med öppenhet, insyn och möjlighet till påverkan? Jo, diktat uppifrån, från sex gruppledare i S, V, M, FP, C  och KD, som inte lät andra få ge synpunkter innan beslut togs 2007 om Nannabad, och trots NEJ från Badutredningen.

I stadsdirektör Mikael Öhlunds (som ej var stadsdirektör 2007) svar till mig om varför han inte kan liksom parkansvariga Carl Arnö, bestämma om timeout för parkbyggande under 2014-året för att undvika trafikstörningar, och slippa trafikaos runt kv. Nanna, syns det bad-diktat som gäller och verkar vara gjutet i betong:

Frågan ligger på det politiska planet och jag har som tjänsteman inte någon möjlighet att påverka inriktningen på beslutet.

Min uppgift är att verkställa fattade beslut. 

Och senare kom nedan följdsvar efter besked från Arnö att Tekniska nämnden gav klart för planeringspaus. 

Men det är nog politiken som beslutat efter hans rekommendation skulle jag tro./MÖ

ÖPPENHET/FÖRSTÅELSE BÄTTRE I TEKNISKA NÄMNDEN

 

Och slutsats f n blir att öppenheten och förståelsen för Umeå Bästa är bättre i Tekniska nämnden gentemot ansvariga tjänstemän, än hos kommunledningen, där diktat går före demokrati och sunt förnuft, t o m (att inse trafikaos med byggande på kv Nanna)

 

Här nedan är alla som gav synpunkter till Badutredningen 2006 och 2006. Inalles 19 st! Att jämföra med knappt någon nu.


MEN efter helgen kommer här på bloggeen en nyhet om delaktighet, synpunkter och påverkan som kan bli av stor betydelse för Umeås bad- och simframtid. Samt problem för ett Nannabad. 

 

 

Bli först att kommentera

Umeå Bästa för Nannabad vill ej UPAB med höjningar för korttidsparkering (hämtande av barn) och långtids-P (dyrare för äventyrsbad/simning)!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa för Nannabad vill ej UPAB med höjningar för korttidsparkering (hämtande av barn) och långtids-P (dyrare för äventyrsbad/simning)! Nedan är från Västerbottnensnytt och Folkbladet.

P-avgifterna kan höjas kraftigt
 
Ska ge omsättning på trafiken Snart kan det kosta 25 kronor i timmen att parkera i Umeå centrum.
I förslaget, som bland annat har det kommunala parkeringsbolaget Upab som avsändare, anges bland annat att höjningen ska genomföras för att öka tillgängligheten plus omsättningen på parkering på gatumark.
– Då det gäller parkeringshusen kommer inte avgiften att ändras för de två första timmarna. Däremot kan det bli aktuellt att höjda taxan efter två timma, säger Håkan Gustafsson på Upab.
BRA ATT DET HÖJS SÅ ATT BADPLANERNA AVBRYTS
Min slutsats i kommentae i VF/Folkbladet: Bra att det höjs så minskar besökandet av ett Nannabad och det klarar inte ekonomin. Så att badplanerna avbryts!
 
Urban Bengtson, idékonsult 1
Mer än två timmar behöver äventyrsbadande och simmande ofta också, om man ska kunna ta det lugnt i omklädning, vara i tid till träningspasset samt duscha, basta och kanske fika efteråt.Så ett Nannabad i detta trafikfarliga läge för gående och cyklande blir även dyrt (i pengar) för badare/simmare. Det märks att det inte är mycken kunskap kring vad en bad- och simanläggning innebär, även bland tjänstemän.I bästa fall är Upaps höjningsintentioner, gatuparkeringen för de som ska hämta barn/ungdomar och flertidparkerande, gjorda för att påverka politikerna att avbryta Nannabadet. Då är det bra.
 
Bli först att kommentera

Umeås Bästa Kommunfullmäktige: Glöm 50:a-SM – Simförbundsbesked stänger SM norr om Sundsvall – men innovationer räddningen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Kommunfullmäktige! Glöm 50:a-SM – SImförbundsbesked stänger SM norr om Sundsvall – men innovationer räddningen!

Följande e-brev har idag skickats till samtliga Kommunfullmäktigeledamöter i Umeå, med förhoppningen att KF-politikerna tar chansen och undviker att kommunen gör ett jättemisstag,

men med innovationer ger Umeå möjligheter för långbane-SM och därmed kunna få en SM-vecka sommar i framtiden.

Till kommunfullmäktige ledamöter i Umeå

Se min blogg idag

http://blogg.vk.se/umeas-basta/

med Svenska SImförbundbesked som gör att alla 50:a-SM kan glömmas,  dvs både för Sumsim och JSM/SM, vllket f ö stänger sommar-SM norr om Sundsvall och SM-veckan för Umeå sommartid i praktiken (Sim-SM är en av de viktigaste).Att över halva Norrland ska diskrimineras så här av ett riksidrottsförbund, känns så klart fel och där kanske vi är överens.MEN läs i min blogg så finns möjligheterna att ge Umeå ett sommar-SM i simning i framtiden med innovationer i anläggningen.Den ena som jag har med simkanal som ger läktarutrymmen för 50:a-SM.  Och med en utemiljö intill, då kan Simförbundet godkänna långbane-SM.Den andra möjligheten är en anläggning med öppningsbara väggar och tillfälliga läktare (finns i USA har jag fått veta) och då med en simarena med utemiljö intill, då ej Nanna.
Så följer Umeå kommun de beslut och löften från Badutredning med KF-beslut 2006 och 50-metersbassäng samt krav att klara 50:a-SM, borde det vara en logisk följd nu att avbryta Nannabadplanerna. Att bara bygga en motions- och tränings-50:a i stans värdefulla läge som kv. Nanna, är rent slöseri med skattemedel liksom att för 25:a-SM måsta bygga läktare med spännvidd om 25 m över bassängen, förstärker ekonomiskt slöseriet.

(Läktare som inte går att använda då funktionärerna måste ha plats och därmed hindrar att komma upp på läktaren, konsulten har inte lyckats här heller).Mvh/

Urban BengtsonPS 

Tack vare alla förseningar, betyder nu SImförbundsbeskedet att Umeå, kommunen och simklubbar kan undvika ett jättemisstag. Så att försena är ibland bra. Och, förhoppningsvis, inte behöva ge prestigelåsningar.