Etikett: personalutskott

Konsekvenser av heltidsinförande

Av , , 4 kommentarer 6

Den här veckan är det färre sammanträden i och med att kommunfullmäktige var i måndags vilket ger tid till annat som inläsning av material, skriva och att möta människor. Förra årets nyårslöfte var att göra fler verksamhetsbesök och jag vill fortsätta i samma anda. Det är möten ute i verksamheterna som ger mening till sammanträden när vi kan se vilken effekt politiska beslut får eller har fått. Jag är inte ute för att söka fel och jag vill inte att verksamheter ska säga att allt är hur bra som helst utan jag vill lyssna, se och bilda mig en egen uppfattning om det borde göras förändringar. Ibland blir det en halvdag, andra gånger bara en timme. Det beror på hur många som har tid att träffa mig för det gäller också att ha respekt för andras arbetstid.

Det har nu gått ett par år sedan heltid infördes till alla som arbetar(och som önskar) inom äldreomsorgen. Reformen infördes helt utan finansiering, istället fanns det en naiv förhoppning om att införandet istället skulle spara pengar genom minskad sjukfrånvaro. Det var inte Äldrenämnden som beslutade utan det var personalutskottet som tog beslutet i juni 2015, men det är Äldrenämnden och Individ och familjenämnden som ska klara av att verkställa inom budgetram. Självklart var syftet gott, att erbjuda tryggare anställningar för att kunna klara framtidens vård och omsorg. Det är en tuff konkurrens om utbildad personal och kommunen vill erbjuda en lön som medarbetare kan försörja sig på och så småningom gå i pension på. Låter bra, men hur blev det?

Årsbokslutet för Äldrenämnden visade att införandet av heltid inom vård och omsorgboenden samt inom hemtjänst har kostat 28,7 miljoner kronor. Sjukfrånvaron ökade under 2018 inom boende till 9,4% och inom hemtjänsten till 9,2%. Sjukfrånvaron 2015 var 8,3% respektive 8,1%. Jag är inte emot heltid, absolut inte för alla ska ha en lön som de kan leva på. Men att tro att heltidsinförandet skulle bli lätt när grundbemanningen inom äldreomsorgen är så låg det är att fullständigt sakna insikt om hur schemaläggning fungerar i en dygnet runt verksamhet. Det går inte att endast en person arbetar på morgonen eller att alla går hem samma tid. Om grundbemanningen är tre personer på förmiddagen och två personer på kvällen på en avdelning med tio personer kanske det blir ”lättare” att förstå att boende får förbereda sig för kvällen på eftermiddagen innan dagpersonalen går hem. Det blir inte en värdig äldreomsorg om de äldre ska anpassa sig efter personalen. Det är bra med möjligheten till heltid, men vi får inte glömma de som omsorgen och vården är till för. Ett behov ska inte sättas före andras utan att först bedöma om det är viktigare eller ens möjligt att genomföra.

Delade turer som många vill ska försvinna finns kvar och behovet av dem antagligen än större i och med införandet av heltid åt alla. Tidigare var det vanligt med helgtjänstgöring var tredje helg nu är varannan helg mer regel än undantag. Familjelivet gynnas inte av att alltid jobba på helger om din partner är ledig på helgerna och arbetar på veckorna. En del boenden har haft önskescheman (till viss mån) där personal skrivit in om t ex kvällsarbete passar bättre på onsdagar eller om du har en återkommande kvällsaktivitet på torsdagar. Personal har haft större inflytande, men det har tagits bort till förmån för central schemaläggning. Möjligheten att arbeta på heltid är bra, men när det blir sämre för både boende och för personal måste vi göra en förändring. Artikeln som jag länkat till är om Hemgården, men det finns fler boenden i liknande situation

 

Äldrenämnden har inte 28,7 miljoner kronor och ber kommunstyrelsen avskriva underskottet. Var pengarna ska tas ifrån är oklart. Som det är nu är det inte ens säkert att det finns några pengar, vad händer då?

 

Lägenheter i Hemavan ingen kommunal angelägenhet!

Av , , 3 kommentarer 12

Men hur tänker Socialdemokraterna och Hans Lindberg? Läste precis Lindbergs blogg där han stolt skriver om den personalpolitiska åtgärd det innebär att behålla lägenheter i Hemavan som personal i Umeå kommun kan få hyra. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/06/07/personalpolitisk-atgard/ Detta trots att tjänstemännen föreslagit att dessa ska läggas ut till försäljning och inte är lokaler som används till kommunal verksamhet.

Anders Ågren har tidigare bloggat om att han inte ens kände till att dessa lägenheter existerade förrän de kom upp som ett ärende på KSAU för att de behöver renoveras. Själv har jag känt till att kommunen äger lägenheter sedan förra mandatperioden när jag blev tipsad om att jag hade möjlighet att hyra en av dem. Sportlov, påsklov och jullov var svårt, men varför inte en annan vintervecka eller svampplockning i september? Jag åker inte slalom, men tydligen skulle åtminstone en av lägenheterna vara placerat mycket nära skidbacken. Och billigt skulle det också vara!!

Jag nappade aldrig på erbjudandet. Fjällen kan vara fantastisk, men havet ger också stora möjligheter till rekreation och frisk luft samt jag är INTE anställd i Umeå kommun. ”Det är för oss i kommunen viktigt -precis som för andra arbetsgivare- att ha en bra personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare. Att vi kan erbjuda kommunanställda att hyra lägenheter i Hemavan gör att fler har möjlighet att uppleva vad fjällvärlden har att erbjuda.” skriver Hans Lindberg. Fyra lägenheter blir tre samtidigt som kommunen har fler än 10 000 anställda! För det är väl ett erbjudande som går ut till alla anställda? Sedan blir jag ytterst förvånad när Hans Lindberg drar en jämförelse mellan VK och Umeå kommun. Bara för att VK har lägenheter till sina anställda betyder det INTE att det är OK att kommunen också har det.

Självklart ska dessa lägenheter säljas, allt annat är oförsvarbart med kommunens ekonomiska läge. Beslutet att ändå behålla dessa kom efter det att ärendet varit på remiss till personalutskottet där även Vänsterpartiet röstade för att lägenheterna ska behållas. Vänstern är åtminstone konsekvent, allt kommunen äger ska aldrig säljas eller läggas ut på marknaden. Det är en personalpolitisk åtgärd för 1% av personalen, men jösses nog kan pengar placeras bättre än så. Tror inte att sista ordet är sagt i denna fråga.

Kan män fastna i en kvinnofälla?

Av , , Bli först att kommentera 14

Det finns få ord som jag avskyr så mycket som just ordet kvinnofälla. Det är ett ord som är fyllt av värderingar och stämplar kvinnor som gjort andra val som inte passar in i det som samhället vill. Ordet används ofta i diskussionen om vårdnadsbidrag, men idag läser vi på VKs hemsida att det kvinnohistoriska museet anklagas för kvinnofälla. Här blir det en nyhet.

Jag har ännu inte besökt Kvinnohistoriska museet (jag vet, jag borde ha varit där för länge sedan, men annat kom emellan) och jag tänker inte skriva något om utställningarna eller verksamheten. Men som tidigare ledamot i personalutskottet är det klart att jag reagerar på att de nyrekryteringar som nu sker till museet är deltider. Fyra personer ska anställas på 70%, en på 46% och två stycken på 42% vardera. 42%! Här tycker jag att den graden är mer av ett extra jobb vid sidan av studier (som när jag jobbade på McDonalds under gymnasietiden), men jag har förstått det som att det krävs högre utbildning av de som anställs.

Museet kommer att ha nio årsanställda från den första mars och jag ansluter mig till jämställdhetsutskottets funderingar, kan man verkligen inte planera bemanningen bättre för att erbjuda högre anställningsgrad? Jag är inte emot deltider, men i en nystartad verksamhet bör man självklart ha större möjlighet att personalplanera och också samverka med andra verksamheter för att erbjuda en högre anställningsgrad. Inom äldreomsorgen är deltider vanliga, men där ska personal finnas till för de äldre dygnet runt. Där finns det fler svårigheter, men det är många som löst det och som kommer upp i  högre anställningsgrad.

Personalutskottets ordförande Christer Lindvall har engagerat sig för heltider inom äldreomsorgen tillsammans med Kommunal, men här saknar jag uttalanden från honom. Är Kommunal engagerade i Kvinnohistoriskt museum eller är det så att museet faller utanför deras verksamhetsområde? Det talas om kvinnofälla, men det är oklart om det är kvinnor som anställs eller om det finns män som arbetar vid Kvinnohistoriska museet. Kan män hamna i en kvinnofälla eller är det en motsättning i sig själv? Många frågor och än så länge inga svar eftersom det verkar vara många som inte vill tala om det.

Riktlinjer för rekrytering och politikerutbildning

Av , , 3 kommentarer 6

Det blev ingen LOV debatt i gårdagens fullmäktige som jag hade hoppats på. När fullmäktige startade fick vi veta att Eva Andersson låg hemma i influensa och feber och att interpellationen därför skjuts upp till nästa månad. Det är inga konstigheter eftersom jag vet att det är förkylningstider och att många varit eller är sängliggande. Jag har själv börjat känna av både trötthet och huvudvärk, men det finns aldrig en lämplig tid att bli sjuk på. Jag kan trösta mig att denna version av flunsan kanske går över fort för på eftermiddagens personalutskott var Eva med och det är ju bra.

Personalutskottet i dag var mycket intressant speciellt med tanke på den utbildning som gavs i fredags. Se tidigare blogg inlägg eller läs Andreas Lundgrens blogg från igår. Vi i personalutskottet fick information om den introduktionsutbildning som ges till nyanställda i kommunen, hur den varit utformad och hur den har mottagits. Det som var ett bekymmer var att endast hälften av de anmälda dök upp. Till utbildningen i fredags var vi drygt 40 kallade, men färre än hälften hörsammade, så vad gör vi nu med kunskapen som inte alla fick ta del av? Kan man tvinga vuxna människor att delta i en utbildning och kan man tillåta att vuxna människor ska ställa ultimatum på hur en kurs utformas eller vilka andra som ska vara med för att de ska kunna delta? Det var massor av ”matnyttig” information i fredags och jag tror att fler politiker skulle haft glädje av den.

Andra punkter på dagordningen var rekryterings riktlinjer i kommunen. Vad gäller för intern eller extern rekrytering och när är det OK med direkt inplacering i nya tjänster. Det var en bra diskussion i utskottet. Att annonsera ut behöver inte betyda att det är en platsannons i tidningen, men att man kan göra det känt på arbetsplatsen att det är rekrytering på gång. Jag minns när jag var arbetslös och som flitigast med mitt arbetssökande hur frustrerande det var att söka tjänster där det visade sig att arbetsgivaren bestämt sig för vem man skulle anställa redan innan annons. Det var bara ett spel för galleriet att ha en öppen rekrytering.

 

Snusets vara eller icke vara..

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag i personalutskottet tog vi uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag för tobaksförebyggande arbete 2010 och 2011. Det var i november 2009 som kommunfullmäktige beslutade att "en hälsofrämjande och långsiktig kraftsamling för tobaksfri arbetstid ska genomföras under 2010 och 2011, samt att en utvärdering ska göras innan 2013 års utgång."

När verksamhetsplanen för 2012 skulle tas fick personalfunktionen uppdrag att följa upp satsningen på tobaksfrihet och det var också då debatten om att kommunen skulle förbjuda sin personal att använda snus under arbetstid blossade upp . Något som majoriteten förnekade å det bestämda. Jag menade då att med skrivningen "en tobaksfri arbetstid" fanns det stort utrymme för misstolkning och förbudstanken fanns i bakgrunden. Texten i en verksamhetsplan ska inte lämna utrymme till tolkningar.

Ikväll läser jag på vk.se att nu har kommunen bestämt sig igen för att det ska vara snusförbud. VK och jag tolkar texten olika, här kommer min tolkning.

Att satserna i beslutsunderlaget lyder Kommunstyrelsen beslutar:

att rökfri arbetstid införs i all kommunal verksamhet from 1 januari 2013

– att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i all kommunal verksamhet

– att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.

Det är skadligt att röka och det påverkar inte bara rökaren själv utan även andra i dennes omgivning. Jag tycker också om att barn och unga ska ha rätt till tobaksfria möten med vuxna, men jag vet att med sunt förnuft hos dessa tobaksbrukande (snusande) vuxna i skolan kommer det inte att bli ett problem.  Jag ser det inte som ett snusförbud, men som en uppmuntran och något som jag också uppskattar som förälder till barn i skolan. Förbud är fel väg att gå, med uppmuntran och stöd kommer man längre.

IKEA och Arbetsgivarforum

Av , , Bli först att kommentera 4

Äntligen kom beskedet som många väntat på, IKEA har bestämt sig för att de vill komma till Umeå!  Detta betyder mycket för en stad som Umeå, både när det gäller arbetstillfällen och som turistattraktion. Man har talat om att det kan bli upp till 900 nya arbetstillfällen vilket är en otrolig siffra. Som ledamot av Näringsliv och planeringsutskottet hade jag verkligen önskat att jag varit med på sammanträdet och senare den presskonferens och busstur som gick från Stadshuset. Det kommer bli spännande att följa processen och den detaljplanering som nu börjar.

Istället för att vara med i Umeå är jag i Uppsala på Arbetsgivarforum som en av ledamöterna i personalutskottet. Konferensen anordnas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. "Utmanad…och taggad till tusen" är rubriken på årets forum. Det är helt klart att kommuner och landsting står inför betydande utmaningar. En fråga som vi i Umeå måste arbeta med att lösa är en kommande personalbrist inom äldreomsorg och förskola, skola. För landsting är en åldrande befolkning där fler och fler blir över 100 år en stor utmaning. Än så länge inga svar, men jag återkommer i frågan.