Etikett: kränkningar

Min enkla fråga fick ett svar

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag tidigare har skrivit hade jag lämnat in en enkel fråga till ställd till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren om åtgärder mot kränkningar i skolan.

Margareta berättade att arbetsutskottet för För och grundskolenämnden får fortlöpande rapportering om det finns rapporter om mobbning eller där barn far illa dvs när skolområdeschefer vill berätta om det. Det finns dock en uppgivenhet om att mobbning och kränkningar förekommer överallt oavsett vad vi gör. Det kanske det gör, men arbetet mot mobbning i skolan får aldrig stanna av och det kändes bra att höra att det pågår ett intensivt arbete med det fall som VK tidigare skrivit om.

I årsredovisningen som också behandlades idag kan man läsa om ett av gymnasieskolans resultatmått: Andelen elever som tycker att personal på skolan reagerar när de får reda på att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling har mätvärdet sjunkit till 85% från tidigare 89,6% Något liknande resultatmått för För och grundskolenämnden fanns inte, men det är absolut självklart att Nolltolerans ska råda och att lärare och övriga vuxna ska reagera när något händer!

Åtgärder mot kränkningar

Av , , 2 kommentarer 5

Den senaste tidens rapporter och artiklar om en oacceptabel situation i skolan har lett till många frågor. Varför händer det och vad kan man göra för att komma till rätta med problemen? Jag har i två tidigare inlägg skrivit om detta och igår eftermiddag lämnade jag in följande enkla fråga till kommunfullmäktige ställd till Margareta Rönngren (s). 

************************************************************************

Till För och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S)

 
Åtgärder mot kränkningar i skolan
 
Under den senaste veckan har vi kunnat läsa om hur en pojke på mellanstadiet blivit utsatt för kränkningar, slag och hot under flera år i skolan. Det var inte förrän ett anonymt brev skickades in som skolledning reagerade. Föräldrarna blev inte informerade om situationen som rådde förrän betydligt senare. Det har också framkommit att detta inte var en enskild händelse. Samstämmiga uppgifter talar om ett grovt språkbruk och stor oordning i klassen. Barnen orkar inte med den arbetsmiljö som de utsätts för och flera barn hålls nu hemma från skolan på grund av arbetsmiljön. Skolområdeschefen har uttalat sig om att de behöver mer insatser för att reda upp situationen.
 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Margareta Rönngren:
 
 
  • Vilka åtgärder avser du att vidta för att komma till rätta med elevernas arbetsmiljö på denna skola?  
  • Anser du att Umeå kommun erbjuder tillräckligt med insatser för att motverka mobbing?  
  
Veronica Kerr                  
Kristdemokraterna

Kränkningar på arbetsplats

Av , , 11 kommentarer 10

Gårdagens svarta rubriker på framsidan i VK berörde mig mycket djupt, "Elever polisanmälda för misshandel på skola" Två minderåriga elever blev i förra månaden polisanmälda för att ha misshandlat en annan elev. Artikeln beskrev hur de släpat in honom in i klassrummet, fällt honom och sedan sparkat honom.

Enligt artikeln har skolan medgett att den misslyckats med att stoppa en mobbningsprocess som pågått i flera år. I flera år!! När jag läste artikeln kändes det djupt i hjärtat och jag blev alldeles kall. Här har ett barn i mellanstadiet blivit utsatt för sparkar, hot och blivit kallad äckel och fått elaka sms utan att skolan gjort något. Tänk dig själv att när du går till ditt arbete att kollegor börjar kalla dig äckel och slår dig när de får en chans? Hur skulle det kännas och hur bra skulle du kunna utföra ditt arbete?

Det tog nästan två månader innan anhöriga blev kallade tillsammans med eleven till ett möte på skolan. Oacceptabelt, skolan och vuxna måste agera direkt! Det står för övrigt ingenting i artikeln om att de elever som blivit polisanmälda blivit kallade till möte tillsammans med anhöriga, men det måste de ha blivit eller?

Efter det att jag läste artikeln talade jag med mina barn om den. Även om jag inte är i skolan så vill jag veta vad som händer och jag har även besökt mina barns skola vid ett par tillfällen. Jag vill vara säker på att barnen är trygga i skolan och jag som förälder ska också känna mig trygg med de vuxna som finns i skolan.  

Folkbladet skriver idag om fallet och att Skolinspektionen nu ska utreda. Det är bra att skolan har en plan mot kränkande behandling, men vad gör det om den inte används? I artikeln ger man också tips och råd från Friends till föräldrar som får reda på kränkning eller mobbning.

Om ditt barn utsätts:
* Prata med ansvarig klasslärare eller mentor
* Kontakta rektor
* Anmäl ärendet till Barn och Elevombudet, BEO

Om ditt barn utsätter:
* Prata med ditt barn om det som händer
* Skapa en handlingsplan tillsammans med ditt barn och en positiv kontakt med skolan
* Fråga dig själv varför ditt barn kränker
* Uppmuntra barnet när kränkningar upphört.