Gemensam träff med Marinen och länsstyrelsen

Förra veckan drog marinen nog till sig många nyfikna blickar när de kom på besök till centrala Umeå med en av sina stora svävare. Besöket var en del av en övning som genomfördes tillsammans med SkyddC i Umeå. Jag fick tillsammans med landshövdingen också möjlighet att genomföra ett möte med Marinen. Det blev ett värdefullt tillfälle att föra en dialog hur vi tillsammans bygger säkerhet i dag och i morgon.

Jag och våra tjänstepersoner på Umeå kommun fick också tillfälle att berätta mer om förhållanden i Umeå av betydelse för Marinens verksamhet i området.

Vi lyfte bland annat betydelsen av täta kontakter med Vasa, vår gemensamma satsning på den nya färjan Aurora Botnia och det fördjupade samarbete Umeå och Vasa har inom en mängd områden. Jag tog också upp den finska regeringens initiativ till att på nytt undersöka möjligheterna till en fast förbindelse över Kvarken, något som också kan komma att kräva engagemang från Marinen.

Det finns ett stort behov av att öka den fredsbevarande förmågan i Sverige så att vi även i framtiden kan leva i ett öppet samhälle. Marinens besök visar att försvaret har uppmärksammat att det finns ett behov av fredsbevarande resurser, men också att det finns förmåga att förstärka dem efter hela kusten och i öst-västlig riktning under årets alla årstider.