Etikett: biogas

Umeå rustas för hållbara transporter

Av , , Bli först att kommentera 2

Vår målsättning är att Umeå ska ligga i framkant i klimatomställningen. Då är det många pusselbitar som ska falla på plats. En viktig sådan pusselbit är att se till att såväl logistik som persontransporter körs med förnybart i tanken.

Det är många spännande teknologier under utveckling och batteridrivna fordon är är på frammarsch. Men klimatförändringarna väntar inte på teknikutvecklingen, vi måste agera här och nu.

Därför är det viktigt att vi börjar använda den teknologi som redan finns för att ställa om till hållbara transportmedel. Användning av biogas är en av många lösningar som kommer att behövas.

I dag deltog jag därför vid invigningen av Gasums nya tankstation för biogas som är förlagd på Ersboda i Umeå. Här kommer såväl personbilar som lastbilar att kunna tanka förnybart.

Detta är ett viktigt steg för omställningen till klimatneutrala och hållbara transporter.

Vi har arbetat med att få till stånd biogasinfrastruktur via Biofuel Region sedan 2010. Den nya tankstationen i Umeå finansieras också till ungefär hälften med stöd av från det av regeringen instiftade Klimatklivet.

Det är ett lysande exempel på hur politiken kan samverka med och stimulera näringslivet för att åstadkomma resultat i hållbarhetsarbetet!

Gasum har ett nära samarbete med Volvo lastvagnar, Scania och logistikföretag för att åstadkomma klimatneutrala transporter i hela logistikkedjan.

Förutom att användningen av gas är hållbar och bygger på cirkulär användning av resurser – avfall återanvänds för att producera drivmedel – så bidrar den till lägre kostnader och högre effektivitet för de som väljer att ställa om.

Jag ser fram emot att följa och så långt det går bidra till den fortsatta utvecklingen av biogasinfrastruktur längs våra Norrländska transportstråk.

Invigning av algblomning

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Nu har Stefan Löfven officiellt invigt provanläggningen som odlar alger uppe på Umeå Energis dåvamyra. Algerna odlas i avfallsvatten som kommer från Umeå Energi och Umeva.
Utvinningen av algerna kan bli från biogas till fiskprotein, det låter lite overkligt men intressant. Det är bra för miljön att ta reda på restprodukter och nyttja dessa på nytt sett. Nya innovationer som i det här fallet kan ge nya arbetstillfällen i Norrland samtidigt som vi bidrar aktiv med miljöomställning.
Stefan Löfven var nöjd med att vi vågar vara innovativa och vågar vara bäst inom detta viktiga område. Varför projektet går av stapeln i Norrland beror på att vi har ett bra sammarbete mellan företag och universitet som gör att vi utvecklar innovationer på ett bra sätt tillsammans.
Tillsammans blir vi bättre för miljön!
Hans Lindberg (s)

Biogas utvecklar sjöfarten

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Nu är den sjöstatt den nya färjan som Viking Line har beställt. Den kommer att gå på ett dual fuel-typ, där diesel används som tändning av motorerna och biogas är drivmedlet.
Den nya innovativa färjan kommer att minska kväveutsläppen med 90 %, partiklar med 99% och koldioxidutsläppen med 20%. Med det nya Lng bränslet i tanken minimeras utsläppen av svavel.
 
 
Anledningen till de nya innovationerna inom sjöfarten är det nya svaveldirektivet som ökar bränslekostnaderna rejält för sjöfarten i Östersjön.
Vi kommer nog att se fler rederier som börjar se över bränslet som fartygen går på när det är mer ekonomiskt att jobba med mer miljövänliga bränslen vilket jag tycker är positivt.
 
Hans Lindberg (s)