Etikett: solceller

Ytterligare steg mot ett fossilfritt Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 4

I vårändringsbudgeten tar den (S)-ledda regeringen nya, viktiga steg mot målet om ett Sverige oberoende av fossila bränslen. Som jag beskrivit tidigare arbetar Umeå kommun aktivt för att bryta beroendet av fossila bränslen och värna en ekologiskt hållbar utveckling. När vi dessutom har en regering som tar hållbarhetsfrågorna på allvar så blir politiken sammantaget mer ändamålsenlig och effektiv.

Den (S)-ledda egeringen avsätter nu ytterligare 170 miljoner kronor i medel till företag och privatpersoner som installerar solceller. Under de senaste fyra åren har stödet till solceller höjts successivt och uppgår nu till totalt 1 085 miljoner kronor för 2018. Det är nästan tjugo gånger mer än de 59 miljoner som gick till solcellsstöd under den borgerliga regeringen.

Politiken har gett resultat. Allt fler svenskar väljer att installera solpaneler på hustaken. Människor vill leva hållbart och det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för människor att välja hållbara alternativ för energi, transporter och annat.

Under tidigare år byggdes upp en kö eftersom intresset för stödet var större än budgeterade medel. Med de ökade medlen i budgetarna 2017 och 2018 har denna kötid minskats radikalt, trots att ansökningarna också har ökat.

Den 1 januari i år höjdes stödnivån från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Statens energimyndighet har fått i uppgift att utreda hur ansökningsförfarandet och administrationen av stödet kan förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet.