Umeås Bästa Bad är INTE på Nanna, bussåkande dit är FARLIGAST mot andra lägen och DYRASTE även människomässigt, men S-Holmlunds blogg om renoverad Umeå simhall och badentreprenörer är BRA IDÉER.

Av , , 2 kommentarer 3

Umeås Bästa Bad är INTE på Nanna, bussåkande dit är FARLIGAST mot andra lägen och DYRASTE även människomässigt, men S-Holmlunds blogg om renoverad Umeå simhall och badentreprenörer är BRA IDÉER.

S-kommunalrådet Lennart Holmlunds blogg idag om bad- och simanläggning är välkommen (han är f ö den enda politiker genom åren som debatterat öppet baddebatten). Nedan är hans blogg (fet stil kursivt) och mina kommentarer (VERSALA BOKSTÄVER).

Det finns inget krav att en kommun ska ha ett bad

Av , 12 juli 2013 kl 08:53, Bli först att kommentera  0

Det finns inget krav att en kommun ska ha ett bad. Ibland verkar det finnas folk som inbillar sig att en kommun som Umeå är tvingade att ha en simhall men så är det inte.

JO, GENOM ATT SIMUNDERVISNING I SKOLAN ÄR OBLIGATORISK, MÅSTE UMEÅ KOMMUN HA BAD, OM MAN INTE SKA GÅ TILLBAKA TILL 20-TALET INNAN BADHUSET PÅ KUNGSGATAN BYGGDES 1930 OCH ALLA SIMSKOLOR VAR UTOMHUS.

Det är dessutom en av de dyraste anläggningarna man har.

JA, OCH DÄRFÖR SÅ VIKTIGT ATT DE BYGGS KLOKT, I BRA OCH SÄKRA LÄGEN, MED UTEMILJÖ FÖR UTVECKLING OCH I ICKE-DYRA CENTRUMLÄGEN.

En kommun bestämmer också vart man vill lägga sitt bad. En kommun bestämmer också själva det innehåll som badet ska ha. Nu har vi bestämt att det ska ligga på kvarteret Nanna då det är den bästa platsen och framför allt att alla från kommunen kan nå det genom att åka dit med vår kollektivtrafik. Vi vet idag att på nuvarande plats är det många extra bussar som måste hyras in för våra barn som ska gå i simskola. Till centrum går alla bussar så det är enkelt att komma dit med kollektivtrafik

FEL, SKOLBADEN MÅSTE HYRA BUSSAR, DET SA SKOLFÖRVALTNINGEN I REMISSVAR PÅ BADUTREDNINGEN OCH SEDAN HAR MAN INTE TILLFRÅGATS. SCHEMALÄGGNING OCH SÄKERHET KLARAS INTE MED ELEVER OM 20-30 SOM TAR SIG TILL ORDINARIE BUSSHÅLLPLATSER.

MED BAD I ANNAT LÄGE, KAN BADENTREPRENÖREN ORDNA GRATIS BADBUSSAR FRÅN VASAPLAN OCH BAKA IN DET I ENTRÉAVGIFT.

Nu har det blivit kärvare ekonomiskt och det gör att alla utgifter måste prövas. Skulle det hända något så att inte badet får byggas på Nanna som kommunen vill då får man hålla sig kvar på nuvarande plats en längre tid. Då får man se till att göra de nödvändiga tekniska förbättringar som gör att simhallen kan fortleva en 15 till 20 år.

BRA FÖRSLAG, DET ÄR MÅNGA SOM FÖRORDAR DETTA, OCH FÖR EN 50:A ÄR DET FÖRBERETT FÖR RÖRDRAGNING OCH UTRYMME FINNS, ÄVEN FÖR PARKERING.

Då får de som vill åka till ett äventyrsbad ta båten till Finland och Vasa eller tåget till Örnsköldsvik för att äventyrsbada. Då får Umeå inte den efterlängtade 50 metersbassängen. En 50 meters är ju i stort sett dubbelt så dyr då den är dubbelt så stor som en 25 meters och det är dubbelt av allt som ska värmas, renas och byggas.

BRA OCH FEL.

BRA ATT RESA TILL GRANNSTÄDER, DET GYNNAR ALLA.

FEL ATT 50:AN ÄR DUBBELT SÅ DYR, ENL. BADUTREDNINGEN VAR DEN 15 % DYRARE I INVESTERING OCH 10 % I DRIFT, EN UTREDNING SOM UMEÅ KOMMUN GODKÄNDE 2006.

Ingen kommun i Sverige är skyldiga att ha en sim hall och en kommun ska bestämma vart en sådan dyr anläggning ska byggas. Däremot om det finns entreprenörer som vill bygga en anläggning och driva den på kommersiella villkor ska vi pröva detta i positiv inriktning i en detaljplan.

FEL OCH BRA.

FEL, SE OVAN OM ATT EN KOMMUN MÅSTE GE SIMUNDERVISNING FÖR SKOLBARN.

BRA, ATT LÅTA ENTREPRENÖRER BYGGA ANLÄGGNING. T EX PÅ CAMPUS MED SPORTHOTELL OCH DÄR MAN KAN PROVA BAD/SIM-INNOVATIONER SOM SIMKANAL MED STRÖMMANDE VATTEN, FINNS I FINLAND OCH JAG HAR UTVECKLAT SÅDAN FÖR BÄTTRE SIMINLÄRNING, DET KOMMUNER MÅSTE HA OCH DRUNKNINGSTILLBUD VISAR MÅSTE FÖRBÄTTRAS.

Om S-kommunalrådet Lennart Holmlund är positiv här, är jag beredd att presentera närmare mina simidéer och under tiden renoveras Umeå simhall så att Nannakvarteret kan bebyggas med annat riktigtt passans som gynnar centrumutvecklingen samt undviker alla olycksrisker för de 100 000-tals barn och ungdomar som annars hamnar i Umeå farligaste trafikläge.

SÅ, KANSKE, KAN DÅ LENNART HOLMLUND OCH JAG BLI ÖVERENS TILL SLUT, EFTER 6 1/2 ÅR AV OLIKA UPPFATTNINGAR OM BAD/SIMNING SEDAN BESLUTET OM NANNABAD TOGS JANUARI 2007!?

2 kommentarer

Umeås Bästa hjälp för stopp av Nannadopp kan bli Civildepartementets stöd för att privat gym (större än äventyrsbadet) i badplanerna strider mot 1948 års detaljplan om ”allmänt ändamål”.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa hjälp för stopp av Nannadopp kan bli Civildepartementets stöd för att privat gym (större än äventyrsbadet) i badplanerna strider mot 1948 års detaljplan om ”allmänt ändamål”.

Den slutsatsen kan man dra efter ett svar jag fått på påpekanden och frågor kring Umeå kommuns trixande med en 65 år gammal detaljplan för att slippa allmänhetens insyn och påverkan.

Orden där för bygge på kv Nanna om ”endast för allmänt ändamål” håller inte när det byggs ett privat gym på 1 600 kvm, dubbelt så stort som äventyrsbadet är planerat, och då inte heller är ”endast” samt enbart för vuxna.

Se mer i debattinlägg i VK idag.

Detaljplanen stoppar Nanna

Civildepartementet ger stöd för att 1948 års detaljplan för kvarteret Nanna kan stoppa ett bad där på grund av att det privata gymmet inte är ”allmänt ändamål” och att hela Nannabadbygget därmed inte är ”endast för allmänt ändamål”. I så fall strider det antagna bygglovet i Umeå kommun mot gällande 65-åriga detaljplan. Det menar Urban Bengtson.

Civildepartementet ger stöd för att 1948 års detaljplan för kvarteret Nanna kan stoppa ett bad där på grund av att det privata gymmet inte är ”allmänt ändamål” och att hela Nannabadbygget därmed inte är ”endast för allmänt ändamål”. I så fall strider det antagna bygglovet i Umeå kommun mot gällande 65-åriga detaljplan.

Bakgrunden till svaret, som kom 10/7, var ett e-brev från mig till civilminister Stefan Attefall 3/7 angående användandet/tricksande av den åldriga detaljplanen för att slippa allmänhetens insyn och påverkan.

Här är delar ur brevet.

”Önskar att du tar del av hur Umeå kommun tricksar sig förbi att göra ny detaljplan för ett jättebad, äventyrs, 50-m-bassäng, m m, privat gym och relax mitt i Umeå genom att tillämpa 1948 års detaljplan där orden endast för allmänt ändamål då ska kunna formalistiskt tillämpas och hindra allmänheten från insyn och påverkan (…).

… viktigast är att uppmärksamma detta medvetna tricksande med demokratin och vissa ord, som här betydde en skola, men nu ska kunna räkna in nymodigheter som ett privat gym, inte tillgängligt för alla utan bara vuxna.

Än värre är att allmänhetens insyn, inte ens nyttjarna som simklubbar och skolpolitiker kan påverka här i fråga om trafikfarligheter som inte utretts pga av ingen ny detaljplan finns”.

Bara en vecka senare, i semestertider, kommer svar (normalt svarar inte politiker i Umeå kommun särskilt snabbt om ens alls), från en handläggare på departementet, med bland annat:

”Tack för ditt e-brev till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Jag har fått i uppgift att svara dig (…).

… dina synpunkter har kommit statsrådet och hans politiska stab tillhanda. Som du kanske känner till kan emellertid varken statsråd eller tjänstemän inom regeringskansliet kommentera eller ingripa i en myndighets ärendehantering i ett enskilt fall då det kan uppfattas som ministerstyre. Rent generellt gäller att när en kommun vill uppföra ett badhus med stöd av gällande detaljplan, är det möjligt så länge byggnationen inte strider mot den detaljplanen. Den som är berörd och menar att bygget strider mot gällande plan har rätt att överklaga beslutet.

Om gällande plan anger markanvändningen ”allmänt ändamål” tolkas det normalt som en verksamhet som har kommun, landsting eller stat som huvudman. Det är emellertid inte regeringens uppgift att definiera gränsdragningen för när en markanvändning kan anses inrymmas inom ”allmänt ändamål”. I sammanhanget kan också nämnas att denna benämning inte normalt sett används i planer antagna efter 1987.”

Undertecknat brevsvarare för civil- och bostadsministern”

Mina slutsatser av svaret är:

Å ena sidan är det pinsamt för Umeå kommun att använda 1948 års detaljplan samtidigt som regeringen meddelar att efter 1987 används normalt inte begreppet ”allmänt”, å andra sidan kan fritidsnämndens beslut i början på året att låta privata aktörer driva gymmet i ett Nannabad (nu större än äventyrsbadet med sina 1 600 kvadratmeter) bli den ”tuva” som stjälper Nannabadlasset, alltså sänker bad- och simplanerna på Nannakvarteret.

Särskilt med just ordet ”endast” som det ju inte blir med detta stora privata gym och även med privat drift av kafé/restaurang. Dessutom med ett gym som inte är till för alla i allmänheten utan endast vuxna.

Tack vare detta klargörande från civildepartementet kanske också länsstyrelsen har med detta i sin granskning av hur nuvarande bygglovsgodkännande stämmer med gällande, snart 66-åriga detaljplan.

Så att det, helst, blir avslag och stopp för gott av Nannadopp.

Urban Bengtson

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad är INTE på Nanna, bussåkande dit är FARLIGAST mot andra lägen och DYRASTE även människomässigt, men S-Holmlunds blogg om renoverad Umeå simhall och badentreprenörer är BRA IDÉER.

Av , , 2 kommentarer 3

Umeås Bästa Bad är INTE på Nanna, bussåkande dit är FARLIGAST mot andra lägen och DYRASTE även människomässigt, men S-Holmlunds blogg om renoverad Umeå simhall och badentreprenörer är BRA IDÉER.

S-kommunalrådet Lennart Holmlunds blogg idag om bad- och simanläggning är välkommen (han är f ö den enda politiker genom åren som debatterat öppet baddebatten). Nedan är hans blogg (fet stil kursivt) och mina kommentarer (VERSALA BOKSTÄVER).

Det finns inget krav att en kommun ska ha ett bad

Av , 12 juli 2013 kl 08:53, Bli först att kommentera  0

Det finns inget krav att en kommun ska ha ett bad. Ibland verkar det finnas folk som inbillar sig att en kommun som Umeå är tvingade att ha en simhall men så är det inte.

JO, GENOM ATT SIMUNDERVISNING I SKOLAN ÄR OBLIGATORISK, MÅSTE UMEÅ KOMMUN HA BAD, OM MAN INTE SKA GÅ TILLBAKA TILL 20-TALET INNAN BADHUSET PÅ KUNGSGATAN BYGGDES 1930 OCH ALLA SIMSKOLOR VAR UTOMHUS.

Det är dessutom en av de dyraste anläggningarna man har.

JA, OCH DÄRFÖR SÅ VIKTIGT ATT DE BYGGS KLOKT, I BRA OCH SÄKRA LÄGEN, MED UTEMILJÖ FÖR UTVECKLING OCH I ICKE-DYRA CENTRUMLÄGEN.

En kommun bestämmer också vart man vill lägga sitt bad. En kommun bestämmer också själva det innehåll som badet ska ha. Nu har vi bestämt att det ska ligga på kvarteret Nanna då det är den bästa platsen och framför allt att alla från kommunen kan nå det genom att åka dit med vår kollektivtrafik. Vi vet idag att på nuvarande plats är det många extra bussar som måste hyras in för våra barn som ska gå i simskola. Till centrum går alla bussar så det är enkelt att komma dit med kollektivtrafik

FEL, SKOLBADEN MÅSTE HYRA BUSSAR, DET SA SKOLFÖRVALTNINGEN I REMISSVAR PÅ BADUTREDNINGEN OCH SEDAN HAR MAN INTE TILLFRÅGATS. SCHEMALÄGGNING OCH SÄKERHET KLARAS INTE MED ELEVER OM 20-30 SOM TAR SIG TILL ORDINARIE BUSSHÅLLPLATSER.

MED BAD I ANNAT LÄGE, KAN BADENTREPRENÖREN ORDNA GRATIS BADBUSSAR FRÅN VASAPLAN OCH BAKA IN DET I ENTRÉAVGIFT.

Nu har det blivit kärvare ekonomiskt och det gör att alla utgifter måste prövas. Skulle det hända något så att inte badet får byggas på Nanna som kommunen vill då får man hålla sig kvar på nuvarande plats en längre tid. Då får man se till att göra de nödvändiga tekniska förbättringar som gör att simhallen kan fortleva en 15 till 20 år.

BRA FÖRSLAG, DET ÄR MÅNGA SOM FÖRORDAR DETTA, OCH FÖR EN 50:A ÄR DET FÖRBERETT FÖR RÖRDRAGNING OCH UTRYMME FINNS, ÄVEN FÖR PARKERING.

Då får de som vill åka till ett äventyrsbad ta båten till Finland och Vasa eller tåget till Örnsköldsvik för att äventyrsbada. Då får Umeå inte den efterlängtade 50 metersbassängen. En 50 meters är ju i stort sett dubbelt så dyr då den är dubbelt så stor som en 25 meters och det är dubbelt av allt som ska värmas, renas och byggas.

BRA OCH FEL.

BRA ATT RESA TILL GRANNSTÄDER, DET GYNNAR ALLA.

FEL ATT 50:AN ÄR DUBBELT SÅ DYR, ENL. BADUTREDNINGEN VAR DEN 15 % DYRARE I INVESTERING OCH 10 % I DRIFT, EN UTREDNING SOM UMEÅ KOMMUN GODKÄNDE 2006.

Ingen kommun i Sverige är skyldiga att ha en sim hall och en kommun ska bestämma vart en sådan dyr anläggning ska byggas. Däremot om det finns entreprenörer som vill bygga en anläggning och driva den på kommersiella villkor ska vi pröva detta i positiv inriktning i en detaljplan.

FEL OCH BRA.

FEL, SE OVAN OM ATT EN KOMMUN MÅSTE GE SIMUNDERVISNING FÖR SKOLBARN.

BRA, ATT LÅTA ENTREPRENÖRER BYGGA ANLÄGGNING. T EX PÅ CAMPUS MED SPORTHOTELL OCH DÄR MAN KAN PROVA BAD/SIM-INNOVATIONER SOM SIMKANAL MED STRÖMMANDE VATTEN, FINNS I FINLAND OCH JAG HAR UTVECKLAT SÅDAN FÖR BÄTTRE SIMINLÄRNING, DET KOMMUNER MÅSTE HA OCH DRUNKNINGSTILLBUD VISAR MÅSTE FÖRBÄTTRAS.

Om S-kommunalrådet Lennart Holmlund är positiv här, är jag beredd att presentera närmare mina simidéer och under tiden renoveras Umeå simhall så att Nannakvarteret kan bebyggas med annat riktigtt passans som gynnar centrumutvecklingen samt undviker alla olycksrisker för de 100 000-tals barn och ungdomar som annars hamnar i Umeå farligaste trafikläge.

SÅ, KANSKE, KAN DÅ LENNART HOLMLUND OCH JAG BLI ÖVERENS TILL SLUT, EFTER 6 1/2 ÅR AV OLIKA UPPFATTNINGAR OM BAD/SIMNING SEDAN BESLUTET OM NANNABAD TOGS JANUARI 2007!?

2 kommentarer

Umeås Bästa demokrati är att Nannabad avgörs i budget-fullmäktige i oktober – inte att badbolagspolitiker skyndar före i höst med än värre ”stålbad” i kommunen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa demokrati är att Nannabad avgörs i budget-fullmäktige i oktober – inte att badbolagspolitiker skyndar före i höst med än värre ”stålbad” i kommunen.

I våras lade de högsta tjänstemännen i Umeå kommun förslag om att skjuta på ett Nannabad i två år för att spara både investerings- och driftspengar i det ansträngda ekonomiska läget nu i kommunen. Men det var inte meningen att allmänheten skulle få veta detta så VK:s avslöjande gav irritation i kommunledningen.

Nu är det känt att de privata aktörernas 22 mkr/år i driftsbidrag för Umeå kommun är en kostnad på 35 mkr/år. Men trots att det är 60 % mer och ledande politiker offentligt uttalat att då blir det inget bad, tiger samma politiker i egenskap av badbolagspolitiker och vill starta Nannabadbygget bara någon månad för oktoberbudgeten i kommunfullmäktige i höst.

Nanna överklagan Ögren

Nu står Byggnadsnämndens ordförande på samma sida på badbolaget, trots ej med i styrelsen där. Se ovan uttalande idag i VF angående överklagan på bygglovet.

Umeå Bästa demokrati med fullmäktige som avgör denna kostsamma investering – just nu 389 miljoner kr, 40 % dyrare än de 275 mkr Badutredningen fick ja från fullmäktige i budgetfullmäktige 2006 – vill man inte ha.

Och sedan dess har det inte getts några mer pengar i Umeå kommuns högsta beslutande organ, utan badbolaget vill ordna pengar på eget sätt och sedan vältras de 40-60 -procentiga fördyringarna över på andra viktigare (än äventyrsbad) behov för Umeås medborgare.

Det  ger då Umeås Sämsta demokrati.

Bli först att kommentera

Umeås Viktigaste granskning av Nannabad-bygglovsunderlaget visar cynism, som känns i magen, mot barn/ungdomars ökade trafikrisker, se bilder och protokoll.

Av , , 2 kommentarer 2

Umeås Viktigaste granskning av Nannabad-bygglovsunderlaget visar cynism, som känns i magen, mot barn/ungdomars ökade trafikrisker, se bilder och protokoll. 

NAnna trafik 9-collage 2

Se nedan stycke 2 om

”BYGGNADSVERK SKA LOKALISERAS OCH PLACERAS SÅ ATT DEN AVSEDDA ANVÄNDNINGEN INTE MEDFÖR FARA FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET ELLER BETYDANDE OLÄGENHET PÅ ANNAT SÄTT”

och studera bilderna och läs fortsättningen om att ökad trafik

inte ”anses utgöra fara för människors hälsa och säkerhet”.

MEN redan nuvarande trafik runt kv Nanna är fara för den ÖKANDE ”TRAFIKEN” AV MÄNNISKOR pga ett Nannabad, särskilt 100 000-tals barn/ungdomar per år som kommer dit, i bussar, skjutsande i bilar, cyklande och gående!

Byggnadsnämnden har MISSAT att det är ÖKNINGEN av människor till och från ett Nannabad som är riskfaktorerna i den redan bil/buss-trafikfarliga miljön. Och med också ökad sådan trafik blir det ju etter värre. Handläggare och politiker har att göra i att ånyo studera vad man egentligen bedömt, eller snarare INTE bedömt.

STUDERA GÄRNA BILDERNA EN GÅNG TILL OCH PROTOKOLLET SÅ ÄR DET NOG FLER ÄN JAG SOM KÄNNER CYNISMEN MITT I MAGEN!
Nanna bygglov
NAnna trafik 9-collage 2
2 kommentarer

Umeås Bästa avslöjande? Att Umeås badbolagsritning är 2 m utanför tomtgränsen? Men vad vet Byggnadsnämnden och badhuspolitikerna? Vet umeborna?

Av , , 3 kommentarer 3

Umeås Bästa avslöjande? Att Umeås badbolagsritning är 2 m utanför tomtgränsen? Men vad vet Byggnadsnämnden och badhuspolitikerna? Vet umeborna?

I nedan bild t v sticker badbolagsritning upp ovanför och t h syns en streckad linje med + emellan och markerar hur två kvarter läggs ihop.

Men var går nuvarande tomtgräns och gräns som är bygglovsmöjlig, det är en obesvarad fråga som behöver få svar för att kunna bedöma om ett Nannbad nu är inom gränserna eller utanför.

Nanna 1948 års

Försvinner en större del av trottoaren så att cykelväg blir omöjlig och svårare och riskfylldare att ta sig till och från ett Nannabad? Se nedan förstoring av ovan bild t v.

I alla fall, tidigare badritningar överskred inte den tidigare tomtgräsen och inte heller 1948, då detaljplanen antogs, vara det inte meningen med hus varken till tomtgränsen eller över. Och inte heller med så högt hus skuggande bostäderna på Nygatan.

Så varför ska ett så ändå felplacerat Bad och så ogillat av många umebor (över 90 % i opinionsundersökningar tidigare och än mer idag) och med bristande kvalitet, också skapa problem för närboende med ökande trafik och skuggigare boende? Badhuspolitiker ger svar här!

Nanna badbolag hörn

Därför vill jag uppmärksamma på en oklarhet från Umeå Badhus AB i sin ansökan och ej redovisat i Byggnadsnämndens protokoll från beslutet 24/5 2013 för ett ”Nannabad”. Det ser ut som att badbolagets ritning i ansökan i den norra delen av badbyggnaden går med c:a 2  över den tomtgräns som finns angiven i 1948 års detaljplan, in på området mellan helstreckat linje och linje med +.

Det innebär en bit in på trottoaren och frågan är om detta

* är en avvikelse Umeå kommun inte är medveten om,

* är en avvikelse som är så liten att den inte är i strid med planens syfte eller

* är en avvikelse som är helt inom gällande detaljplan för var gränsen går mot Nygatan för bygglov.

Det kan noteras att tidigare ritningar i denna Nannabadplanering av de privata aktörerna, Lerstenen AB, m fl och badbolagets ritning i projekteringsupphandllingen, följde tomtgränsen angiven i 1948 års detaljplan. Här är den senare t v och den förra t h samt i mitten bygglovsrtiningen och 2 m längre som synes (på höjden).

Nanna tre lägen 2

 

 

 

 

dassd

3 kommentarer

Umeås Bästa bildbevis för hur bostäder bakom Nannabad läggs i evig skugga och bör därför underkännas för bygglov!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa bildbevis för hur bostäder bakom Nannabad läggs i evig skugga och bör därför underkännas för bygglov!

Byggplanering__ i full gång

Se ovan bild t v över Nannakvrteret med Mimerkvarteret i bakgrunden. Där syns tydligt hur den höga Mimerskolan skuggar ända in på grusplanen. Detta är på sommaren och mitt på dagen (söderläge). Andra årstider och tider på dagen ger längre skuggor.

Se därefter bilden t h från Umeå Badhus AB:s hemsida. Där syns också tydligt hur nära badbyggnaden ligger bostäderna, närmare än där skuggan når på grusplanen. Med en skuggstudie gjord i ny detaljplan för ett Nannabad, hade detta blivit uppenbart och kanske gjort att Byggnadsnämnde ej godkänt bygglovsansökan.

Helst borde Byggnadsnämnden självt väcka talan mot sig själv för något man tydligen missat. Eller får förhoppningar ställas till att Länsstyrelsen prövar skuggfrågor lika noga vare sig det är en gammal detaljplan, här 65 år genom 1948 års, eller i en ny.

Då kan dessa bildbevis bli av värde och viktigt för kommande byggnationer Umeå kommun gör i andra lägen så att sådana här uppenbara missar undviks. Kanske något för medierna att uppmärksamma då Byggnadsnämnden meddelat att för en del grannar/sakägare har överklaganstiden inte utgått.

För alla andra som vill överklaga, t ex har andra intressen, går tiden ut i morgon 9 juli, se tidigare bloggar.

Byggplanering__ i full gång

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa hjälp för stopp av Nannabad: Bygglovsavd. Umeå kommun, informerar om överklagantid av bygglov till tisdag 9/7

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa hjälp för stopp av Nannabad: Bygglovsavd. Umeå kommun, informerar om överklagantid av bygglov till tisdag 9/7

Överklagan för Nannabadbyggets bygglovsgodkännande 24/5 i år av S-V-M-FP-C-KD, ej Miljöpartiet (reservation) och ej av Arbetarpartiet (ej med i Byggnadsnämnden) kan överklagas av andra än av kommunen bestämda sakägare.

OCH FRAM TILL PÅ TISDAG 9 JULI, ENL. BESKED PÅ BYGGLOVSAVD.

SE NEDAN FRÅN HANDLÄGGARE OCH FRÅN POST- OCH INRIKES TIDNINGAR DÄRUNDER.

Angående överklagan av Badhuset Nanna:

De som är parter i ärendet har rätt att överklaga beslutet. Överklagandetiden för de som har delgetts beslutet är tre veckor räknat från dagen för delgivningen. Det innebär att överklagandetiden är 3 veckor för varje enskild person och att slutdatum för när överklagandetiden går ut kan vara olika beroende på när personen blivit delgiven.

Om du inte tillhör den krets som är part i ärendet och som inte blivit underrättad om beslutet genom delgivning finns en annan möjlighet att överklaga. Alla som inte ska delges beslutet har en överklagandetid på tre veckor, räknat från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

K263151/13 Umeå kommun Kungörelse enligt plan- och bygglagen Nanna 72013-06-11

 

KUNGÖRELSE TISDAG 11/6 + EN VECKA TILL 18/6 + TRE VECKOR GER TISDAG 9/7 2013

LÄNSSTYRELSEN ANGER UTÖVER SAKÄGARE FÖLJANDE

Kommunens beslut om bygglov kan överklagas om överklagandet inte gäller frågor som avgjorts i en detaljplan. De som får överklaga är sakägare som sökt bygglovet eller de som har intressen som påverkas av ärendet. Överklagandet ställs till länsstyrelsen, men lämnas till den kommun som meddelat beslutet, senast tre veckor efter det att klaganden tagit del av beslutet.

DÅ DEN GAMLA DETALJPLANEN FRÅN 1948 KNAPPAST HAR MED FRÅGOR/PROBLEM SOM BLIR MED ÄVENTYRSBAD, GYM, REHAB, SIMTÄVLINGAR, MM I EN MODERN BAD- OCH SIMANLÄGGNING, FINNS DET MÅNGA FRÅGOR SOM INTE ÄR AVGJORDA OCH UTRYMME FÖR MÅNGA PÅPEKANDEN.

MEN Umeå kommun medger självt att man avviker från detaljplanen, dvs självmål kan man säga.

Bygglov ges om den inte strider mot detaljplanen och i nästa mening kommer ”självmålet” dvs en avvikelse som just strider mot aktuell detaljplan, se nedan ur protokollet (finns i helhet i pdf att klicka på längre ner).

 

Så här står det i protokollet

Bygglovsansökan innebär en liten avvikelse från gällande plan beträffande byggnads planering. Bygglovskontoret gör bedömningen att avvikelsen som innebär att byggnadens nordöstra hörn placeras utanför byggrätten med en liten del, är liten och inte i strid med planerna syfte. Planen med dess avfasade hörn genomfördes aldrig fullt ut vad gäller fastighetsbildning.

NEDAN ÄR EN PDF FRÅN BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE
KLICKA PÅ LÄNKEN SÅ FINNS FEM SIDOR ATT LÄSA.
DET FINNS MYCKET ATT ERINRA MOT, T EX
”Kontoret konstaterar att projektet förutsätter samspel inom Umeå kommuns alla delar för att verkställa badhuset i detta centrala läge.”
Något samspel mellan Skolförvaltning och Nannabadplaneringens trafikproblem finns inte då ”Skolan” inte yttrat sig om vare sig påståenden om ordinarie kommunala bussar för den obligatoriska simundervisningen eller de trafikrisker som finns när barn/ungdomar ska ta sig till från ett Nannabad, som har barriärer av trafik på flera ställen samt entrén mitt emot P-huset Nannas in- och utfart.
DETTA ÄR DEN ALLVARLIGASTE BRISTEN DÅ DEN HAR LIVSHOTANDE RISKER!
Nedan är en av de kommentarer jag gjorde i min överklagan och borde ha gjort att inget bygglov godkänts då trrafikmiljön är inte utredd för den utveckling som kommer med ökande trafik kring kv. Nanna.

 

5. Kanske allvarligaste bristen

då den gäller människors hälsa allmänt, inte bara trafikolycksrisker. är underskattningen av ökande fordonstrafik med ett Nannabad pga ogjorda eller otilltäckliga utredningar här.

Analys av trafiksituationen vid en Nannabad, ökning av biltrafik påverkar miljömål, menar Byggnadsnämnden klaras med de 209 nya P-platserna i nytt P-hus med in- och utfart mot Östra Kyrkogatan.

Men 209 är besöksparkeringar, vilket innebär en omsättning på betydligt fler om besökarna ska till Nannabad och centrum. Det kan vara 5-10 ggr fler bilar per dygn, 1 000 – 2 000, vilket riskerar överskridande av gränsvärden. Och pga ingen ny detaljplan är sådan analys inte fullföljd genom att en 65-årig detaljplan nu används.

Underskattnning i trafikbedömning är också alla skjutsande och hämtande-bilar, blir så vid aktivitetsanläggningar med många barn/ungdomar.

Underskattat är även alla gående, cyklande och bussåkande som måste passera Umeås kanske mest trafikerade gator, inkl hela Vasaplan (se ovan). Och outrett riskerar ej förberedda olyckshändelser.

Underskattning av busstrafik är alla utflyktsbad- och simbussar som blir följd av äventyrsbad och simbassänger i centrum.

Underskattning som förstärker/förvärrar med bussar är att För- och grundskoleförvaltningen i yttrande till badutredningen 2005/2006 förklarat att det blir abonnerade skolbadbussar som idag till Umeå simhall, och inte annat yttrande har gjorts därefter. Så politiska uttalanden om att elever i skolbad för obligatorisk simundervisning åker kommunalt, stämmer således inte.

Sammantaget måste all denna underlåtenhet i trafikutredande (som inte görs i planering för förskolor/skolor) medföra bakläxa för bygglovshandläggningen och medföljande bygglov,

både beträffande olycksrisker och miljörisker (luft, partiklar, föroreningar, inversion, mm)

följer av den omläggning av genomfartstrafiken med stopp av tung trafik på Västra Esplanaden som planeras.

Politiska uttalanden som följande och enligt översiktsplanen,

”Gamla E 4 genom stan kommer att förändras. Så kommer det att bli när västra länken är klar säg 2017. Då ska all genomfartstrafik vara borta och gatan ha en stadskarraktär.”

medför att bil- och busstrafik flyttas över till Östra Kyrkogatan, som ökar än mer genom IKEA och handelsområdet Söderslätt.

DVS ytterligare en underskattning av den ökande fordonstrafiken (även cykel med därpå fler kollisionsrisker fordon-cykel) som det avbrutna detaljplanearbetet för kv Nanna inte fick fullfölja pga avvändandet av 1948 års detaljplan, både utredandet i sig och för de synpunkter som kan komma in under utställning och därefter.

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Värsta slarvplanering är Nannabad av kommunalt badbolag medan Lerstenen var noga med ekonomi och Badutredningen hade främsta bad- och simexpertisen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Värsta slarvplanering är Nannabad av kommunalt badbolag medan Lerstenen var noga med ekonomi och Badutredningen hade främsta bad- och simexpertisen.

KRITIERIER                TID              KUNSKAP            ERFARENHET                      DETALJPLAN

Badutredningen           3 år            Badarkitekt          Främst på bad/simning           Ny för 2050

Lerstenen                    2 år            Badkonsult          Främst på äventyrsbad           Ny för 2050

Badbolag                    1 år            Fast-konsult         Första badhusplanering           Old för 1948

BADUTREDNINGEN – BÄST     LERSTENEN AB – HALVBRA    UMEÅ BADBOLAG – SÄMST

Nannabad utrd lerst badb

BADUTREDNINGEN BÄST, MEST EKONOMISKT OCH NEJ TILL NANNALÄGE

Ovan enkla uppställning visar de tre olika planeringarna för ny bad- och simanläggning. Genom moderatmotion 2004 av Anders Ågren blev det en Badutredning i två omgångar och klar 2006 efter tre års arbete, med Sveriges främsta bad- och simarkitektbyrå, med resor (även politiker mer) och Fritidsnämnd/Fritidskontor som ansvarigt. Och med utförlig ekonomibeskrivning och 275 mkr i budget. Där Nannaläge tydligt sades nej till av ledamöter som idag ålagts samma politiker att genomföra på kv Nanna.

LERSTENEN MED ÄVENTYRSBADEXPERTIS OCH NOGGRANN EKONOMI

I stadsutvecklingsprojeket med Lerstenen AB fanns erfaren äventyrsbadexpertis och noggrann ekonomi redovisad för kommunen och 22 mkr/år i bidrag från kommunen. Och med minst 75 mkr till kommunen för kvarteren Nanna och Mimer. Men 50:a med bara åtta banor, inte önskade 50×25:a och tiobanor.

KOMMUNALT BADBOLAG DYRAST I DRIFT OCH INVESTERING OCH INGEN BADERFARENHET

När ett kommunalt badbolag tog över för att Lerstenen hade för dyr drift, valdes ”bad-fastighetsbolag” som aldrig byggt bad och Umeå blev första ”provet”. Dvs ingen erfarenhet, och ingen ekonomi offentligt redovisad, bara medieuttalanden och hemlighållande av för höga driftssiffror, nu 35 mkr/år, dvs 50% mer än vad som sades när kommunen övertog efter Lerstenen. Och 40 % dyrare investering jämfört med Badutredningens kvalitetsbättre bad- och simanläggning. Badbolagets klarar inga SM, även osäkert för kortbana, 25 m, pga lite publikplatser.

BARA TVÅ BYGGFÖRETAG BJÖD OCH ETT RITADE OM BADHUSET

Bara två byggföretag bjöd på anbuden och det ena ansåg badbolagsförslaget så dåligt att man ritade ett helt nytt hus. Dvs ett mycket erfaret, av bad, byggföretag underkände först badbolaget, som sedan underkände det baderfarna byggföretaget.

Så i praktiken fanns bara ett anbud och ska då enl. LOU underkänna anbudsförfarandet, som då ju ska göra om. Men bäst är ändå att ta dessa tydliga badunderkännanden på allvar och stoppa denna slarviga och dyra Nannabadplanering!

ÄN DYRARE MED BADBOLAGET DÅ INGA KOMMUNINTÄKTER FÅS FÖR NANNATOMTEN, DVS KANSKE FÖRLORADE 100 MILJONER KR!! (Bara bråkdelen av kostnad för bad- och simanläggning i annat läge, och bättre)

Bli först att kommentera

Umeås Sämsta ekonomi med stålbad (se VK idag) förvärras nu med allt dyrare Nannabad inget parti i kommunen ”bad” om (se VF-rubrik från 2007) och nu verkar bada i pengar!

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Sämsta ekonomi med stålbad (se VK idag) förvärras nu med allt dyrare Nannabad inget parti i kommunen ”bad” om (se VF-rubrik från 2007) och nu verkar bada i pengar!

Nannabad VF möte

Idag i VK finns nedan bild och därunder rubriken på vad som väntar umeborna av politiker som i höst ”stålbadar” bland alla verksamheter, men ändå vill släppa igenom den slarvigaste och mest kostsamma planeringen, ett Nannabad.

VÄXT I YTOR MED 40 % OCH I DRIFTSKOSTNADER MED 50 ELLER 133 PROCENT!!

Ett bad som sedan ett kommunalt badbolag tog över har växt i ytor med 40 (!) procent till 12000 kvm (se badbolagets hemsida) och driften stigit med 50 % till 35 miljoner kr (egentligen med 133 % räknat från kommunens egen badutredning som sa 15 mkr/år i drift).

PRIVAT GYM FÖR VUXNA DUBBELT SÅ STORT SOM ÄVENTYRSBAD FÖR UNGDOMAR

Men det är inte äventyrsbadet som växt och skulle vara slagskeppet i ett Nannabad. NEJ, äventyrsbadarnas utrymmen har minskat till 1/3 från Badutredningens 2 500 kvm till dryga 700 kvm! Utan det är det privata gymmet badbolaget vill bygga, som ökat sina ytor, fem (!) gånger till 1 600 kvm! Så privat gym för vuxna blir dubbelt så stort som det allmänna badlekande för barn/ungdomar!!!

Stålbadande i Umeå sker således på riktigt djupa vatten om Nannabadet får segla vidare utan stopp.

Miljardvinster __blev stålbad

Miljardvinster
blev stålbad

De senaste sju åren har Umeå kommun gjort vinster på över 1,8 miljarder kronor. Trots detta väntar nu ett ekonomiskt stålbad

 

 

2 kommentarer