36000 ungdomar förtidspensionerade!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har blivit vanligt att unga, också de som i grunden är friska men har svårt att få jobb, förtidspensioneras. Över 36000 personer i åldrarna 20-34 år är idag förtidspensionerade. Tusentals döms till ett liv i ekonomisk och social misär, på grund av regeringens handlingsfattiga inställning till jobb och utbildningssatsningar.

En ny studie av forskarna Paola Giuliano och Antonio Spilimbergo tydliggör vikten av en god start på arbetsmarknaden. De båda ekonomerna visar nämligen att de möjligheter vi möter när vi går ut på arbetsmarknaden präglar de normer som vi bär med oss över livet. Den som i unga år möter en svag arbetsmarknad känner naturligt svag tilltro till sin prestationsförmåga och tar sig inte in på arbetsmarknaden
De som är unga när en lågkonjunktur inträffar har svårare att få varaktigt jobb även senare i livet. Tidig kontakt med arbetsmarknaden möjliggör för unga att bygga upp sociala nätverk och få ta eget ansvar.
Regeringen måste ge verktygen till våra ungdomar så att de kan möta morgondagens arbetsmarknad med ökad anställningsbarhet. Då behövs mer lärlingsutbildningar, praktikplatser, mer pengar till vuxenutbildningar, utökning av yrkeshögskoleplatser. Regeringen måste därtill våga ta steget och prata mer om livslångt lärande. Allt detta måste gå före förtidspensioneringen av ungdomar på löpande band som sker idag med regeringens goda minne. Vi behöver förändring!
 
Hans Lindberg (s)