Tandlös politik

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Landets grundskoleelever rasar i internationella jämförelser och hela 12 procent missar idag gymnasiebehörighet och många klarar inte av gymnasiet. Dessutom har gapet mellan högpresterande respektive lågpresterande skolor och elever ökat, likvärdigheten och mammas och pappas studiebakgrund blir viktigare och viktigare för att barnet ska lyckas med studierna då skolan inte har resurser att kompensera elever med särskilda behov.
Trots detta ser vi ingen satsning från regeringens sida. Det enda rop vi hör från regeringskansliet är nerskärningar och i år får vi ca 8 miljoner mindre i stadsbidrag till Umeås gymnasieskolor av regeringen. Ytterligar 8 miljoner mindre i stadsbidrag till vuxenutbildningen. Min fundering är hur de här nerskärningarna ska hjälpa våra elever att klara skolan som regeringen vill påstå.
Om vi ska vända trenden måste det till satsningar inom skolan och då behövs fler lärare, forskning inom skolan, utveckla lärostilarna, alla utbildningar ger obligatorisk behörighet till högskola och våga ta nya grepp för att skapa en klasslös skola som är till för alla. Vi socialdemokrater bruka kalla det integration.
Den borgerliga regeringen lyckas inte vända den negativa trenden inom skolan och som lök på laxen drar undan pengar.
Idefattigt och tandlös politik utvecklar inte skolan i Sverige, då måste det till större politiska prioriteringar och då behövs en ny regering!
 
Hans Lindberg (s)