Samverkan mellan skola och näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Idag ska jag vara med och inviga en ny veterinärstation ut på Forslundagymnasiet. Det är ett bra exempel på hur skola och näringsliv kan samverka mer. Skolan kommer att ha nära samarbete med veterinärverksamheten där eleverna har möjlighet att delta både för undervisning och som APL praktikplats. En veterinärverksamhet stärker de utbildningar som finns och kan dessutom skapa ny utbildningar. Det kan också stärka utvecklingen av ett Grönt kompetenscentrum på Forslundagymnasiet.
Önskemål som skolan har på veterinärerna är att de delar skolans pedagogiska vision och har förståelse för elevernas olikheter samt arbetar utifrån direktiven för skolans uppdrag och gärna har dokumenterad erfarenhet av att handleda elever. Det är viktigt att de har intresse av att integrera eleverna i det dagliga arbetet. Det är också en fördel att de har erfarenhet av och kunskap om många djurslag hund, katt, häst, lantbrukets djur och andra sällskapsdjur såsom ormar, råttor, burfåglar m fl.
Tycker att det är bra med ökad samverkan med näringslivet då vi får en högre kvalitet i utbildningen.
Hans Lindberg(s)