Ågren (M) har svårt med demokratins gång

Under dagens fullmäktige ställer Anders Ågren frågan till mig om tiggarnas boendesituation i Umeå. Ågren vill gärna ha en svart-vit ja eller nej värld och blir uppretad när jag inte vill ge honom det. Så här ligger det till: ärenden har återremitterats för att se över hur kommunen ska kunna stödja frivilligsektorn när det kommer till utsatta EU-medborgare. Där ska vi återkomma med tydligare riktlinjer. Det finns där fler faktorer att ta hänsyn till för att det ska bli en hållbar och jämlik behandling, samtidigt som vi ser hur frågan utreds nationellt och vilket ansvar som då ligger på kommunerna samt exempelvis om eller hur vi får pengar från FEAD. Acceptera att det kommer tillbaka för beslut, Anders!

Nydalastugorna har också diskuterats livligt. Sedan 80-talet har detta varit uppe för diskussion och man har tagit beslut om rivning. Anledningen handlar både om större tillgänglighet i friluftsområdet runt sjön och för att säkra upp sjöns hållbarhet. Frågan har tagits beslut om, men vi behöver se de ekonomiska förutsättningarna.

Hans Lindberg (S)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.