Budget för investeringar i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår presenterar regeringen sin budget för 2016. Där ligger fokus på att fler ska kunna jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen minska. Några områden tycker jag blir särskilt viktiga att belysa ur ett Umeå-perspektiv som lyftes vid gårdagens träff med strategi- och framtidsminister Kristina Persson.

För det första sker stora satsningar på ett klimatpaket som ställer om Sverige. För Umeås del så välkomnar vi de nationella satsningar som äntligen görs för att ta itu med klimatproblemen. Ett sådant exempel är stöd för elbussar som nu får pengar i budgeten och där vi i Umeå redan ligger i framkant. Att kunna få det statliga stödet till en omställning av kollektivtrafiken skulle kunna möjliggöra ytterligare satsningar för oss för att nå målet om en fossilfri kollektivtrafik.

Kopplat till klimatpaketet är den investering i energieffektiva bostäder som en del i miljardsatsningen som sker för att få igång bostadsbyggande. Det handlar både om fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende som tillsammans är en investering på 5,5 miljarder. För Umeås del ligger detta helt rätt i tid med våra lokala uppdrag att korta handläggningstider och snabba upp byggprocesserna. Att bekämpa bostadsbristen är även en viktig del för att kunna skapa fler arbetstillfällen och utveckla en växande stad som Umeå.

Den sista delen som jag vill lyfta fram är jobben, och möjligheter till omställning på arbetsmarknaden. Vi har en stor efterfrågan på olika kompetenser som måste kunna matchas på arbetsmarknaden och för det krävs satsningar på utbildning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen bygger upp till 80 000 fler utbildningsmöjligheter och tjänster fram till 2019. Det gäller komvux, högskolor och universitet, yrkeshögskolan, kompletterade utbildningar, utbildningskontrakt och traineejobb för unga och extratjänster. Det är en nödvändig del för att få en levande arbetsmarknad, där människor får chanser till att lära sig nytt och lära om för att komma i arbete.

Vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft, i klimatet.

Så skapar vi en omställning för miljön, för jobben och för framtidens Umeå och Sverige.

Hans Lindberg (S)

Bli först att kommentera