Stor utvecklingspotential för besöksnäringen i Umeå

Rdhusparken med Vven i bakgrunden Igår besökte jag olika företag under fullmäktiges näringslivsdag. Det är alltid värdefullt och utvecklande att besöka företag som är aktiva i kommunen och resonera med dem och möjligheter och utmaningar.

När vi besökte Företaget Heja pratade vi om b la platsen Norrland och platsen Umeå. Frågor som naturligtvis är högaktuella även inom politiken. Vad är synen på Umeå och på Norrland och hur blir vi än mer attraktiva? Umeå är idag en kommun med stark tillväxt och där de flesta kurvor pekar rätt. Men alla har inte en rättvisande bild av Umeå och Norrland. Vi jobbar därför tillsammans med ett antal norrlandskommuner för att ge en mer rättvisande och mindre negativ bild av Norrland. I diskussionen med företrädare för Heja diskuterade vi bl a vikten av att vara en attraktiv stad och kommun. Vi pratade om hur viktigt det är att det händer någonting. Vi kan konstatera att Kulturhuvudstadsåret gav Umeå fler besökare och bidrog till att fler människor fick upp ögonen för att såväl flytta till Umeå som till viljan att investera i vår kommun. Fjolårets höga inflyttning visar med kraft att Umeå är en attraktiv kommun.

World Economic Forum rankar Sverige på en nionde plats när de mäter turismsektorns konkurrenskraft. Undersökningen bedömer turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning i framtiden, och identifierar faktorer som hindrar utvecklingen. Besöksnäringens utvecklingspotential bedöms i Sverige vara mycket stor.  Redan idag är besöksnäringen i vårt land Sveriges största tjänstenäring och har sedan år 2000 bidragit med 37 000 nya jobb i vårt land.

Vi kan konstatera att besöksnäringen och turismen även i Umeå är växande och en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har därför i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

 

.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.