Om västra länken. Demokratiska rättigheter, skyldigheter och ansvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår kommenterade jag till media det faktum att vägprojektet västra länken har överklagats. Även om vi har räknat med en överklagan och tagit med det i tidsplanen så känner jag frustration. Se min blogg från den 31 januari i år angående processen. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/?p=2161

Som de flesta vet är Västra länken den sista delen i ringleden runt Umeå och det är först när denna del är färdig som ringledsprojektet når sin fulla effekt. (Västra länken ska enligt plan stå färdig 2021). Jag känner frustration över fördröjningen eftersom jag vet att en ringled runt Umeå är helt nödvändig då den tunga trafiken genom centrala Umeå orsakar både trafikproblem och dålig luft. Vi har redan väntat länge nog på den västra länken. I och med överklagan så blir konsekvensen nu en längre process och att ringledens fulla effekt nås senare vilket påverkar Umeås luftkvalitet negativt.

Centerpartiets företrädare i Umeå har under dagen kritiserat mig genom ett skriftligt uttalande för att jag uttryckt denna frustration. Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson känner sig även manade att påtala att det är en demokratisk rättighet att överklaga. De slår sig även för bröstet om att Centerpartiet minsann står upp för demokratin. Jag är naturligtvis väl medveten om att det är en demokratisk rättighet att överklaga. Men man får aldrig glömma bort att med demokratiska rättigheter följer även skyldigheter och ansvar. När man väljer att använda sin demokratiska rättighet till en överklagan har man även ett ansvar för att processer fördröjs. Precis som Centerpartiets företrädare värnar jag om demokratin och är både glad och stolt över Umeåbornas samhällsengagemang.

I Umeå kan vi konstatera att rättigheten att överklaga nyttjas väl av medborgarna, det gör att såväl bostadsbyggande som miljöförbättrande åtgärder försenas. Jag kan konstatera att dessa överklaganden fördröjer och ibland även hämmar tillväxt och miljöambitioner. När man väljer att använda sin demokratiska rättighet att överklaga är det viktigt att ha ett allmän intresse för ögonen och inte bara se till sin egen del. Om alla skulle företräda sitt egenintresse skulle Umeå inte kunna utvecklas och växa.