Granskningen efter VKs artikelserie klar

revisionen3I dag vid kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi ta del av resultatet från den granskning som genomförts efter VKs artikelserie som hävdat ett omfattande slöseri inom Umeå kommun. Kommunrevisionen har haft tillgång till samma material som VK, en del ytterligare dokument samt de styrdokument som finns i relation till vad VK har rapporterat om.

Revisonen konstaterar i sin rapport ” Erhållet material styrker inte uppgifter om att kommunen skulle ha drabbats av oskäliga kostnader.” Revisionen går igenom samtliga av VK påtalade avvikelser och kan efter granskning avfärda dessa. Se bild ovan. Kommunrevisionen tycker dock att kommunens regler för representation respektive studieresor kunde vara tydligare. Bedömningen är att ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar” är tillräckliga, och att de inte är relevanta i fallet med surfplattorna, eftersom dessa är arbetsredskap och inte gåvor

För ökad tydlighet beslutade vi därför i KS AU att uppdra till stadsdirektören att genomföra en översyn av samtliga övergripande policys inom kommunen för att uppdatera och förtydliga där det behövs. Stadsdirektören fick även i uppdrag att skapa en uppförandekod för Umeå kommun som samlar upp de övergripande riktlinjerna. Det är viktigt att påpeka att den kommande uppförandekoden kommer att bestå av regler men också beakta vikten av att alltid bedöma vad som är rätt och fel. Till detta ska även metodiken kring visselblåsare -som vi redan fattat beslut om- knytas.

Det är bra att vi nu lyfter upp och fokuserar på våra riktlinjer, de bör helst uppdateras årligen. Umeå kommun är en stor arbetsplats med över 11000 anställda, de kräver att vi arbetar systematiskt. Vi ska bli ännu bättre på att arbetar strukturerat och systematiskt genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och ständigt förbättra verksamheten.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.