Umeå växer mer än förväntat

Umeå växer mer än vad vi förväntat oss. Under förra året växte Umeå kommun med över 2 100 Umeåbor. Det är den största ökningen vi haft sedan 1993.

Vid årsskiftet hade Umeå enligt SCB 122 981 invånare, vilket innebär att kommunens befolkning ökade med 2 114 personer under 2016. Det är oerhört glädjande att det stora lyftet kommer av att betydligt fler än vanligt från övriga landet  -utanför Västerbotten- väljer att bosätta sig i Umeå, Detta nettot är positivt för andra året i rad.

Umeås befolkning har inte ökat så här mycket sedan 1993, Då berodde ökningen till stor deL av att Umeå universitet expanderade. Nu växer Umeå starkt trots att antalet platser vid universitetet är oförändrat.

Just detta är verkligen ett bevis för att Umeå är en attraktiv stad. Här ingår många delar, till exempel skola, omsorg, kultur, fritid och andra kommunalaverksamheter, ett framgångsrikt näringsliv och satsningar på en hållbar utveckling.

Umeås starka tillväxt understryker vikten av att vi når det politiska målet om 2 000 nya bostäder per år, för att både bygga bort bostadsbristen och tillförsäkra att det finns boende för den växande befolkningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.