Om demokrati och ansvarstagande i KF

Igår hade vi kommunfullmäktige i Umeå. Förmiddagen ägnade vi åt att informera oss om de olika kommunala bolagen. Då vi har mycket verksamhet i de olika kommunala bolagen är det av stor vikt ur såväl demokratiskt som verksamhetsmässigt perspektiv att såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige kontinuerligt är välinformerade.

Under gårdagen fastställde vi även investeringsbudgeten för innevarande år. Investeringsbudgeten för 2017 fastställdes till 856 miljoner kronor. Då vi är mitt i en förändring av investeringsprocessen blir det lite annorlunda i år. Vid junisammanträdet kommer vi att fastställa investeringsbudgeten för 2018-2021. Endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot investeringsbudgeten för 2017.

Det som för mig var mest slående under gårdagens sammanträde är att samtliga partier börjar ledsna på Vänsterpartiet och deras metoder. Vänsterpartiet fick utstå kritik från såväl Arbetarpartiet, oss Socialdemokrater som Alliansföreträdare. Det handlade om allt från bristande ansvarstagande för beslut de varit med och fattat, t ex Väven, till kritik om att de inte har respekt för demokratiskt fattade beslut utan fortsätter driva sin linje efter att beslut fattats, tex skolfrågan i Bullmark.

En enig För- och grundskolenämnd (samtliga partiet var alltså överens, även Vänsterpartiet) har fattat beslut om förskola och F-6 skola i Bullmark. Trots detta har V tagit upp frågan vid varje kommunfullmäktige sedan beslutet fattades. Under gårdagens debatt drev V att en sammanhållen skola F-6 ska byggas i Bullmark trots att detta redan finns beslutat. Det finns naturligtvis inte behov av ytterligare en F-6 skola i Bullmark så detta är ett rent populistiskt agerande från V.

Anders Ågren (M) bloggade igår insiktsfullt om kommunfullmäktiges arbetsformer. Debatterna drar ut mer och mer på tiden och fler och fler ärenden får på grund av detta skjutas fram. Flera partier har satt i system att skicka upp talare efter talare i varje ärende, och dessa talare använder talartiden till sista sekund och drar gärna över istället för att vara korta och koncisa. Det står naturligtvis dessa partiet fritt att göra så enligt våra demokratiska spelregler. Men tyvärr får de andra negativa effekter som även påverkar demokratin när ärenden inte hinner hanteras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.