Kontakter med Vasa stad med anledning av covid-19

Av , , Bli först att kommentera 0

Under förra veckan tillskrev jag Vasa stad med anledning av den extraordinära situation som följt av spridningen av covid-19. Tillgången till skyddsmateriell är skral i hela Sverige och detta drabbar såklart även Umeå kommun.

Det är lätt att glömma att vi även inom den kommunala omsorgen har stora behov av skyddsutrustning för att skydda såväl personal som brukare.

Vi har goda relationer med Vasa vilket är en tillgång i såväl bättre som sämre tider. Vi har ett utbyte där vi kan stärka och stötta varandra. Därför kontaktade jag Vasa stad med en förfrågan om huruvida de hade ett överskott av sådant skyddsmateriell vi behöver.

I slutet av förra veckan erhöll jag svar från stadsdirektören som meddelade att även deras situation dessvärre är ansträngd. De beredskapslager som skulle räcka 2-3 månader sinar redan till följd av den höga förbrukningen av skyddsmateriell.

Socialstyrelsen har getts ett särskilt uppdrag att i den situation som råder säkra tillgången till skyddsutrustning för hälso- och sjukvården och omsorgen runtom i landet. I dagsläget ser man ut att klara sitt uppdrag och min förhoppning är att vi inom kort ska kunna se en bättre situation i hela riket vad gäller tillgången till skyddsutrustning.

Bli först att kommentera