Etikett: hållbara färdsätt

Vi fortsätter satsa på kollektivtrafiken i hela kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi fortsätter satsa på kollektivtrafiken i hela Umeå kommun. Det är bra för miljön och gör vardagen bättre för vanligt folk!

Hör mer i klippet med mig och min kommunalrådskollega Janet Ågren (S).

  • I vårt budgetförslag för Umeå kommun för 2023 föreslår vi en satsning på sammanlagt 7 miljoner för kollektivtrafiken.
  • En miljon av detta är en särskild satsning för ökad kollektivtrafik till kommundelarna under 2023. 🌱 Det bidrar inte bara till en klimatomställning med fokus på hållbara transporter utan även att Umeå blir en bättre kommun att leva i.  

Läs mer om våra förslag för att ställa om transportsystemet och våra andra satsningar på en snabb och rättvis klimatomställning här: https://umesosse.se/2022/05/24/umea-ska-rustas-for-trygghet-hallbarhet-valfard-samt-jobb-och-utveckling-i-hela-kommunen/

 

Nytt cykeltrafikprogram på gång i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

I tisdags förra veckan ställde sig kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott bakom ett nytt cykeltrafikprogram.

Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå som ersätter det tidigare cykeltrafikprogrammet från 2009. Nu återstår bara att programmet fastställs av kommunfullmäktige.

Målet med cykeltrafikprogrammet är att 65 procent av umebornas resor ska ske via hållbara färdmedel. Där är cykeln väldigt viktig. Det nya cykeltrafikprogrammet syftar också till att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.

För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde.

Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå målen.

God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel.

En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på ett säkert sätt.

God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och cykeltvätt).

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut som utvärderar resultaten av implementeringen.

Det nya cykeltrafikprogrammet är ett viktigt steg i att stärka Umeås ställning som cykelstad och pionjärstad vad gäller politik för hållbar utveckling!