C vill försämra löntagarnas villkor

Av , , Bli först att kommentera 6

LööfJag är glad över att även Centerledaren Annie Lööf i sitt tal i Almedalen igår fördömde extremism och främlingsfientlighet. Det är ett viktigt ställningstagande- en renhållning- som jag förväntar mig att samtliga partiledare är tydliga med.

I övrigt visade Annie Lööf (C) inte på något nytt eller utvecklande i sitt tal. Det var samma gamla borgerliga skåpmat som förr. De nya jobben ska enligt Centerpartiet komma genom fler enkla jobb, steg mot avskaffandet av LAS och privatisering av Arbetsförmedlingen.

Centerledaren Annie Lööf skrev även på DN debatt igår om att turordningsreglerna måste avskaffas. Ett första steg skriver hon är att företag med mindre än 50 anställda ska kunna säga upp personal utan turordningsregler. Man tar sig för pannan!

1974 kom lagen om anställningsskydd för att de anställda skulle kunna känna en större trygghet och skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Innan LAS hade arbetsgivaren rätt att säga upp vilken anställd som helst, hur som helst, när som helst. Denna godtyckliga rättighet gav arbetsgivaren en otroligt stor makt. De anställda vågade inte kritisera eller ifrågasätta sin arbetsgivare med risk för att förlora jobbet.

Jag är -genom min fackliga erfarenhet- helt övertygad om att Centerpartiet är inne på fel väg. Lägre löner och försämrade rättigheter för löntagarna tillhör dåtiden inte framtiden.

 

Bli först att kommentera

Skellefteå och Västerås vidare i Northvolts process

Av , , Bli först att kommentera 6

29EB2CAC-60F5-4EE8-BB7C-1B118EABEA7F-5825-000003AB92F04439Northvolt ska bygga en jättefabrik för batterier i Europa. Nu är endast två kommuner kvar i den sista delen av processen. Det är Västerås och Skellefteå.

Northvolt har uttryckt att de i sin jakt på rätt plats för etableringen utgår från de förutsättningar som finns på orterna när det gäller mark, energi, logistik, förmåga att locka kvalificerad arbetskraft, engagemang från politiker och näringsliv och möjligheten att bygga upp ett ”företagskluster” med andra företag inom teknikbranschen.

Jag håller naturligtvis tummarna för Skellefteå. Etableringen av en batterifabrik i Skellefteå skulle inte bara vara ett lyft för Skellefteå utan för hela vår region då det naturligtvis ger positiva följdeffekter.

 

 

Bli först att kommentera

Liberalernas identitetskris

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_3206Jag lyssnade till Jan Björklunds tal i Almedalen igår kväll. Det var uppenbart att Björklund är tagen av att Birgitta Ohlsson nu utmanar honom om partiledarposten. Björklund medgav i sitt tal att han i sin ungdom varit nyliberal men med livets erfarenheter förstått att marknaden inte kan lösa allt. Björklund flörtar uppenbart med partiets socialliberala delar. Men tyvärr presenterade han inte någon ny socialliberal politiskt inriktning utan kör med samma gamla marknadslösningar.

Björklund kritiserade den Socialdemokratiska politiken och argumenterade istället för t ex enkla jobb och låga löner. Det låter inte särskilt socialliberalt. Jan Björklund talade om den socialliberala kraften men samtidigt vill han fortsötta med marknadslösningar som befäster gamla tankar. Liberalerna har sannerligen en identitetskris. och de måste närma sig socialdemokraterna genom socialliberalismen om de ska lyfta i valet.

Ett viktigt löfte gavs dock av Liberalernss partiledare; ”Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringsmakten i Sverige.”

 

 

Bli först att kommentera

Större statligt ansvar krävs för framtidens välfärd

Av , , Bli först att kommentera 7

Inv kommunernaUnder förmiddagen har jag -här i Almedalen- deltagit vid Kommuninvest seminarium om kommunernas ökade lånebehov. Vi kan konstatera en landsomfattande trend där välfärden behöver såväl renoveras som utvecklas. Som det ser ut idag hamnar mycket av dessa kostnader på kommunerna bland annat genom en ökad upplåning.

Tittar vi dock tillbaka på vår framgångsrika historia så byggdes välfärdslandet Sverige på ett helt annat sätt. 1945 fick Sverige en rent Socialdemokratisk regering, först ledd av Per Albin Hansson och efter dennes död 1946 ledd av Tage Erlander. En Socialdemokratisk reformoffensiv utan tidigare motstycke för att bygga välfärdslandet Sverige var igång. 

Idag finns stora behov av reinvesteringar i välfärden, vi kan konstatera att det framförallt behövs förskolor, grundskolor och gruppbostäder, men det finns även behov av t ex idrottsanläggningar och äldreboenden. Dessa behov resulterar idag i en ökad belåning hos kommunerna. Men det var inte så vi Socialdemokrater byggde välfärdslandet Sverige.

Under 1950-60 talet så finansierades välfärdsoffensiven till stor del av statsbidrag och inte via kommunerna. Vi behöver även idag ett större ansvarstagande från statens sida för att klara framtidens välfärd.

Bli först att kommentera

N6 initiativet- det moderna, urbana och kreativa norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Som jag bloggat om tidigare har de politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå tagit ett initiativ för att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos beslutsfattare. Vi kallar det för N6 initiativet. Vi är eniga om att bilden av det moderna, urbana och kreativa norra Sverige behöver synliggöras. Vi behöver en alternativ och korrekt berättelse om norra Sverige.  Att förändra bilden av norra Sverige är en stor utmaning och kan inte göras av en enskild aktör. Därför har vi -sex kommuner- enats om att tillsammans anta utmaningen.

Måndag- tisdag denna vecka träffades vi för ett möte i Sundsvall för att diskutera just detta.  Vi konstaterade att det är viktigt att vi bygger  synliggörandet av norra Sverige på att vi är en del och en lösning av ett nationellt system , inte en isolerad motpart och ett särintresse. Vi måste beskriva oss själva och inte förlita oss på eller lämna över till andra att göra det utifrån deras prioriteringar och uppfattningar. Vi ska inte kommunicera problem och de fördomar som finns om norra Sverige, om vi gör det finns en klar risk att vi bara förstärker dessa fördomar. Vi måste visa att vi är en vinnande häst för att få andra att spela på oss!

De sex största städerna i norra Sverige är starka transportnoder, såväl nationellt som internationellt, vi är expansiva marknader och städer, vi har likheter i utmaningar, geografi och utveckling, vi är unika men kompletterande centralorter, vi är kunskapsstäder med hög innovationsgrad, vi har en hög urbaniseringsgrad, vi har stor inomregional interaktion, vi har internationella etableringa och  vi har en tydlig avgränsning. Det är om detta vi ska kommunicera! Närmast vid det frukostseminarium som N6 anordnar i Almedalen samt vid det Runda bordssamtal vi ska har tillsammans med Näringsdepartementets statssekreterare.

 

Bli först att kommentera

Förslag om begränsad detaljplan

Av , , Bli först att kommentera 4

I  Översiktsplaneutredningen (SOU 2017:64) föreslås nu att kravet på detaljplan ska begränsas. Det är bra! Vi behöver titta på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av bostäder. Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren Inger Holmqvist som arbetar vid Mark- och miljööverdomstolen, föreslår alltså nu att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det är sannerligen önskvärt.

.

 

 

 

Bli först att kommentera

Konstruktiva samtal i Vasa

Av , , Bli först att kommentera 3

Hans m Kim Berg VasaSitter just nu på färjan från Vasa till Umeå och summerar de möten jag har haft med våra finska kollegor.

Vi har diskuterat utvecklingsfrågor och samarbeten. Det har naturligtvis handlat om såväl hamnutveckling som Kvarkentrafiken/ färjan.

Det har varit mycket konstruktiva och framåtsyftande diskussioner med såväl Joakim Strand, Svenska folkpartiet samt Kim Berg, Socialdemokraterna.

Det var naturligtvis extra roligt att odla kontakten med Kim Berg (S) som är stadsstyrelsens nya ordförande i Vasa. Se bilden. Vi enades om att fortsätta vår konstruktiva dialog löpande och  samverka för utvecklingen av våra två städer.

Bli först att kommentera

Vi måste stärka bilden av Norra Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 7

Bygge p backa strand/backa sgI dag åker jag till Sundsvall och ett två-dagars möte kring bilden av Norra Sverige. Som jag bloggat om tidigare har de politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå tagit ett initiativ till att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos beslutsfattare.

Vi menar unisont att bilden av Norra Sverige under en lång tid har präglats av felaktigheter och av klichéer kring en tärande, omodern landsända på tillbakagång. Samtidigt är det tydligt att de fyra nordligaste länen är en region med stora möjligheter. Nya spännande företag byggs, människor utvecklas och tar framtidsinitiativ, kreativa stadsmiljöer står starka och norrländskt näringsliv står för en mycket stor del av investeringarna och exporten i Sverige. De nya norrländska tjänsteföretagen utvecklas i snabb takt.

Vikten av att förändra den felaktiga bilden blir som tydligast när nationella statliga resurser fördelas. Fördomar hos nationell media, enskilda beslutsfattare och politiker gör att Norrland under den senaste 20-årsperioden missgynnats vad gäller infrastrukturinvesteringar, statliga jobb m.m. Dessa fördomar måste brytas!

Delvis beror den felaktiga bilden på vårt eget agerande. Offermentalitet och krav på bidrag är något som vi ofta lyft fram själva. Denna process och vår egen dialog skall fokusera på varför det är en god investering för Sverige att satsa i norr.

Vi är eniga om att bilden av det moderna, urbana och kreativa norra Sverige behöver synliggöras. En alternativ och korrekt berättelse om norra Sverige behövs! Att förändra bilden av norra Sverige är en stor utmaning och kan inte göras av en enskild aktör. Därför har vi -sex kommuner- enats om att tillsammans anta utmaningen.

Vid Sundsvallsmötet ska vi ta del av resultatet från den undersökning som vi initierat kring bilden av Norra Sverige och planera inför framtiden, t ex det frukostseminarium vi genomför i Almedalen och det Runda-bords-samtal som kommer med Näringsdepartementets statssekreterare.

Bli först att kommentera

Bedrövliga insinuationer av VKs grävande journalistteam

Av , , Bli först att kommentera 34

VKgranskatI dag försöker VK:s grävande journalistteam insinuera att jag -genom att min familj valt att hyra och sedermera köpa ett hus på Teg- ”ordnat” så att kommunen skjutit fram planerna på en G/C-väg vid älven på Tegssidan. Man tar sig för pannan! Jag har anmält jäv i ärendet eftersom jag bor närliggande och varken deltagit i diskussioner eller beslut kring detta specifika ärende G/C-väg på Teg.

Anledningen till att projektet skjutits fram är naturligtvis inte detta utan det handlar om kommunens ekonomiska läge. De flesta investeringar är framskjutna i den budget som S- och MP presenterade för 2018 och som kommunfullmäktige nu antagit. Vi har prioriterat hårt och investeringarna ligger inom välfärden -förskolan, skolan, LSS-boenden- samt nödvändiga åtgärder för att inte skapa kapitalförstöring inom Tekniska nämndens område. 

Fakta i ärendet är:

  • Min familj har under en tid hyrt ett hus på Teg, ett hus som vi sedermera köpt och börjat renovera. Min fru skötte förhandlingarna kring husköpet.
  • Kommunen har långsiktiga planer på en G/C-väg vid älven på Tegssidan
  • Jag har i kommunalrådsberedningen anmält jäv i frågan då jag bor närliggande och har därför inte deltagit i varken diskussioner eller beslut
  • Planerna på G/C-vägen har skjutits på framtiden

Genom dessa fakta försöker alltså VK:s grävande journalister få ihop en ”story” om att min familjs boende påverkat kommunen till att G/C-vägen på Tegssidan skjutits på framtiden. Jag kan inte tycka annat än att det är bedrövliga insinuationer som inte bara påverkar mig utan hela min familj.

Bli först att kommentera

Om den svenska modellen

Av , , Bli först att kommentera 4

I vårt land har vi Inom arbetarrörelsen arbetat fram den svenska modellen. Det har lett till att Sverige, i internationell jämförelse, har ett högt och jämlikt fördelat välstånd.

Den svenska modellen är en politisk strategi för inkluderande tillväxt. Målet är att välståndet ska öka och komma alla till del samtidigt som medborgarnas självständighet och oberoende värnas.

Regeringen har nu tagit fram en mycket läsvärd rapport För är att beskriva den svenska modellen -en strategi för inkluderande tillväxt.

 

Trevlig läsning!

Den svenska modellen (pdf 380 kB)

 

Bli först att kommentera