Bygg inte ytterligare en tröskel för oss som lever med avstånd

Av , , Bli först att kommentera 8

flygplanTog just del av ett pressmeddelande från regeringen som skickades ut nu under förmiddagen. Finansdepartementet meddelar att de idag remitterar en promemoria med förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Det låter ju vid första anblicken bra men när man läser vidare inser man att förslaget möjliggörs genom den skatt på flygresor som just nu bereds. Man tar sig för pannan!

Vi norrlänningar som är beroende av flyget på grund av långa avstånd ska alltså genom flygskatten finansiera sänkt arbetsgivaravgift för småföretag som till största delen finns i storstäderna i de södra delarna av vårt land. Nej det är verkligen inte okey!

Hela upplägget är befängt. En Socialdemokratiskt ledd regering måste ta ansvar för jobb och tillväxt i hela landet och inte bara i de södra delarna. Jobb och tillväxt är en förutsättning för den svenska modellen med en kvalitativ välfärd.

Utredningen om flygskatt visade med tydlighet att de efterfrågade miljövinsterna med en flygskatt inte skulle uppnås. Nu verkar regeringen alltså ha släppt klimatspåret och försöker legitimera flygskatten genom behovet av sänkt arbetsgivaravgift.

Sverige har ett lite avisides läge geografiskt i världen, vi är dessutom ett avlångt land med stora avstånd. Vi som lever i de norra delarna av landet är i stort behov av goda kommunikationer. Det befängda med regeringens idé är att de vill beskatta oss som lever med stora avstånd och är beroende av flyget för att ge till småföretag mer centralt placerat i landet i form av sänkt arbetsgivaravgift.

Regeringen behöver sannerligen inte göra det än svårare för oss som lever med avstånd. I Norrland ser vi flyget som Stockholmarna ser tunnelbanan. Det är en naturlig del av kollektivtrafiken. Vi behöver kommunikationer till den globala marknaden och vi behöver kunna utveckla turismen och besöksnäringen för att behålla och skapa framtidens jobb. Vi behöver inte nya höga trösklar skapade av regeringen i konkurrens med andra länder. Regeringen måste tänka om och tänka rätt!

 

Bli först att kommentera

Regeringen måste lyssna på S ute i landet

Av , , Bli först att kommentera 10

magda och BolundRegeringen höll nyss presskonferens genom finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund. Det handlade om förberedelser inför hösten budgetproposition och de remisser som ska skickas ut inom främst området klimat- och miljöskatter. Regeringens förslag är kostnadsneutrala, de sänker skatten på el för datacentraler och höjer koldioxidskatten på värmeproduktion och indexerar miljöskatterna.

Vid dagens presskonferens återupprepades det att regeringen planerar att införa en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Flygskatten innefattades även i dagens förslag om att indexera miljöskatterna. Det är inte okey, regeringen måste föra en politik för hela landet.

Det är oerhört bekymmersamt att regeringen överhuvudtaget överväger den här typen av symbolskatt. Utredningen visar att ett införande av skatten inte ger några miljövinster men skapar problem för oss som är beroende av flyget på grund av långa avstånd. Det handlar om ett svårt slag mot Norrland såväl när det gäller tillgänglighet som ekonomi och tillväxt.

Man börjar ju fråga sig om det för Socialdemokratiska regeringsföreträdare är viktigare att hålla Miljöpartisterna i Stockholm på gott humör än att lyssna på oss Socialdemokrater ute i landet.

 

Bli först att kommentera

Solceller för privatpersoner med Umeå Energi

Av , , Bli först att kommentera 6

solcellerIntresset för solceller växer snabbt i Sverige och fler och fler privatpersoner väljer att sätta upp solceller på taket. Det beror dels på att tekniken har blivit billigare och dels på att staten på olika sätt stöttar den som vill producera el från solen. Men nu finns det även- vilket har uppmärksammats en hel del nationellt-  en möjlighet för privatpersoner att hyra solceller. Umeå Energi erbjuder paketlösningar i olika storlek där allt från solceller, växelriktare, montering till installation ingår.

För att man som privatperson lättare ska kunna få en uppfattning om hur soligt ens tak är har vi i kommunen i samarbete med Umeå Energi, tagit fram en solkarta. Solkartan är ett hjälpmedel för den som bor i Umeå tätort och som funderar på att sätta upp solceller. Genom solkartan får man ett underlag på hur mycket solen strålar på ens tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el man skulle kunna producera med solceller under ett år. Se gärna mer på:

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/solceller.4.65c1214d14f38ac1553215e.html

Det som händer är att energin i solens strålar omvandlas till el i solceller på taket. För att sätta upp en solcellsanläggning ska takytan vara riktad mot syd, väst, sydväst eller sydost. För bäst effekt ska takytan inte skuggas och ha en lutning mellan 0-60 grader.

Solceller är en bra investering, både för miljön och plånboken, så det är väl värt att undersöka möjligheterna

 

 

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet sviker glesbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

Vänsterpartiet i Umeå kommun slår sig gärna för bröstet och försöker framstå som glesbygdens försvarare och hjältar. Men, när det kommer till kritan sviker de glesbygden.

Ett tydligt exempel på detta är veckans behandling av detaljplan 3:7 för Holmön. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utökat fritidsboende och tillfartsvägar.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla Holmön och yrkade därför bifall till detaljplanen. Tyvärr är inte Vänsterpartiet (och KD) lika välvilligt inställda till att utveckla denna glesbygd och yrkade avslag på förslaget.

Bli först att kommentera

Sjukpenning i avvaktan på beslut

Av , , Bli först att kommentera 3

Den 1 november 2016 ändrade Försäkringskassan sin handläggning utifrån två kammarrättsdomar. Förändringen innebär att Försäkringskassan inte kan betala ut sjukpenning innan ett ärende har utretts klart. Det innebär också att personer kan bli av med sjukpenning retroaktivt. Så kan vi inte ha det. Regeringen föreslår därför förändringar som gör att Försäkringskassan kan återgå till en tillämpning på samma sätt som gjordes före 1 november 2016. Förslaget går nu ut på remiss och regeringen hoppas kunna lägga fram ett förslag till riksdagen under året. Den nya lagen kommer att föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2018.

Bli först att kommentera

Alliansen hade fel- kommunen gör plusresultat

Av , , Bli först att kommentera 9

alliansen om budget 2016

 I dag vid kommunstyrelsens arbetsutskott kunde vi för kommunen fastställa 2016 års resultat till +85 miljoner kronor och kommunkoncernens resultat till +349 miljoner kr -där ingår kommunens resultat. Det kändes riktigt bra, vi har lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor.

-Visst minns Ni Moderaten Anders Ågrens bloggande så sent som i november förra året med rubriker som ”(S) har tappat kontrollen över Umeå kommuns ekonomihttp://www.andersagren.com/2016/11/02/s-har-tappat-kontrollen-over-umea-kommuns-ekonomi/

-Visst minns Ni även Alliansen debattartikel i VK samma månad med rubriken ”Umeå går mot ett underskott för tredje året i rad! http://www.vk.se/1850083/umea-gar-mot-underskott-for-tredje-aret-i-rad

I texten menade alliansens företrädare ”Problemet är att sedan f.d. kommunalrådet Holmlund (S) överlämnade ansvaret inom (S) till Hans Lindberg och den ”nya” generationen av socialdemokrater, så är det inte längre viktigt att hålla budget.”

Ja ja det var då. Nu kan vi med stolthet bevisa att alliansen hade fel och att vi Socialdemokrater i Umeå kommun har fullständig koll på ekonomin vilket har resulterat i dagens överskott. Vi har i samarbete med MP lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor. Vi har hela tiden haft en ekonomisk plan för att komma tillbaka till överskott och det känns naturligtvis extra bra att nu kunna visa resultat genom dagens fastställa siffror. Nämnderna har lyckats mycket bra i sitt arbetet, sen har vi även fått ta del av regeringens byggbonusen och dessutom har vi avslutat försäljningar av exploateringsfastigheter under året.  

Målet är naturligtvis att kommunens resultat förbättras ytterligare under kommande år. Det är avgörande för att klara nödvändiga investeringar inom skola, omsorg och andra verksamheter utan att öka låneskulden. För behoven blir större nu när Umeå växer så det knakar. Under förra året ökade vi med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna och en bekräftelse på att Umeå är en attraktiv kommun.

Bli först att kommentera

En nationell flygskatt funkar inte

Av , , Bli först att kommentera 2

flygbränsleI förra veckan deltog jag i en intressant diskussion där vi reflekterade över flygets betydelse och den utredning om flygskatt som presenterades i slutet av förra året.

Vi konstaterade att flyget har en stor betydelse för vårt lands ekonomi och vår konkurrenskraft. Flyget spelar en viktig roll för såväl människors som näringslivets behov av långväga resor och transporter. Även om vi delar ambitionen om att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska så var vi eniga om att en nationell flygskatt inte är lösningen.

Det löser inga problem om vi som enskilt land inom EU inför en sådan typ av beskattning.  Flyget finns med i EU:s handelssystem för utsläppsrätter som har ett gemensamt tak. Om en svensk flygskatt skulle leda till minskade utsläpp i Sverige så skulle bara motsvarande utrymme för utsläpp bli tillgängligt för andra länder eller aktörer i systemet.

De globala koldioxidutsläppen måste vi arbeta tillsammans för att begränsa. Vi behöver gemensamt satsa på utveckling och innovation. Det finns en hel del intressanta exempel på arbetet med mer energieffektiva flygplan och nya biobaserade drivmedel.  Jag har tidigare bloggat om BRA och deras arbete. Läs gärna via denna länk. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/02/02/satsa-pa-forskning-om-alternativt-flygbransle/

Jag har även i tidigare blogg berört de negativa effekter en flygskatt skulle innebära för oss i Umeå och Norrland. Läs den gärna här! http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/11/30/skrota-forslaget-om-flygskatt

Bli först att kommentera

Utvecklingsplaner för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 3

flygbränsleIgår träffade vi från kommunledningen och regionen Swedavias nya VD Jonas Abrahamsson och Bengt-Olov Lindgren flygplatschef i Umeå. Vi diskuterade Swedavias så kallade masterplan – en vision för de 30 kommande åren- för deras tio flygplatser.

Jonas Abrahamsson uttryckte att han var imponerad av Umeås utveckling och presenterade stora utvecklingsplaner för Umeå Airport.  För oss i Umeå är kommunikationer oerhört viktiga och vi glädjes åt utvecklingsplanerna och kommer naturligtvis att understödja dem från kommunens sida.

Redan till sommaren kommer Swedavia att påbörja satsningarna vid Umeå Airport genom att påbörja arbetet med fler uppställningsplatser för flygplanen. I dag finns sex uppställningsplatser och dessa skall fram till 2019 utökas till att bli nio. Fortsätter Umeås och regionens positiva utveckling kan det 2020 bli aktuellt att bygga om och ut terminalbyggnaden bland annat till direkt på- och avstigning för passagerarna. I utvecklingsplanerna ingår även att på sikt förlänga start- och landningsbanan för att möjliggöra att större och tyngre flygplan vid Umeå Airport.

I de mer långsiktiga planerna finns utökning såväl sydväst för anknytande verksamheter som sydost mot älven för utökning av banan. Ur miljöhänsyn är det bäst att starta och landa mot havet i sydost. Då kommer naturligtvis nuvarande dragning av E12 att påverkas, men jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta en bra lösning för detta.

Flyget knyter samman Sverige och bidrar till att de transportpolitiska målen kan nås. Vårt land är avlångt och har långa avstånd mellan den södra och den norra landsänden. För oss i norr är flyget avgörandre och en viktig del i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på varandra.

För oss i Umeås är Swedavias planer att utveckla Umeå Airport fantastiskt bra och ännu ett tecken på Umeås framgångar.

Bli först att kommentera

Umeå mot 200 000 invånare

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_0015I veckan uppmärksammar Umeå tidning kommunens målsättning om att bli 200 000 invånare år 2050. I repotaget kommer samtliga gruppledare i Umeå till tals om målet och kommunens chef för övergripande planering Elin Pietroni intervjuas om den komplexa planeringen för kommunens tillväxt. Det är bra och viktigt att denna stora fråga ständigt är aktuell och diskuteras.

Umeå är en kommun i stark tillväxt och förändring. Näringslivet utvecklas och allt fler människor vill bo och arbeta i Umeå kommun. Förra året växte vi med drygt 2000 invånare och vi är snart 123 000 och en av Europas snabbast växande städer.

Aktuell forskning visar att en kommun behöver minst 200 000 invånare för att få en attraktiv och mångfacetterad arbetsmarknad vilket är en viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ välfärd. Vårt övergripande Socialdemokratiska mål för Umeå är därför att befolkningen ska växa till 200 000 invånare år 2050. En befolkningsökning av denna storlek skulle bidra till större mångfald, nya skatteintäkter och möjligheter till nya investeringar. För att lyckas måste vi se till att det finns fler arbetsgivare i olika branscher som erbjuder möjligheter till jobb för hela familjen. Vi måste även se till att det finns bostäder för de människor som ska ta dessa jobb. Vi Socialdemokrater vill skapa en kommun som lockar människor med jämlikhet, en bra tillgång till kvalitativ välfärd, ett brett utbud av kultur och fritid, handel, nöjen och hög sysselsättning.

Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras. Umeå kan bara växa genom att medborgare, näringsliv och organisationer är delaktiga och förstår varför vi ska växa. Vi behöver också samarbeta med olika aktörer inom regionen så att fler upplever nyttan av att kommunen växer. Ska norra Sverige utvecklas måste det finnas växande kommuner som erbjuder attraktivitet, service, jobb och utbildningsmöjligheter.

Bli först att kommentera

Trendspaning och omvärldsanalys

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_3968Igår ägnade vi oss – fullmäktiges ledamöter och stadsdirektörens ledningsgrupp- åt trendspaning och omvärldsanalys. Vi gjorde det tillsammans med Bengt Wahlström fil lic, civilekonom och som är en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Bengt Wahlström pratade om digitalisering, globalisering och klimatförändringar och några andra omvärldsförändringar som skapar helt nya förutsättningar och risker och som utmanar traditionella lösningar i alla verksamheter.

Vi i Umeå kommun måste vara medvetna om och förberedda för dessa förändringar, därför är den strategiska omvärldsanalysen är oerhört viktigt. Vi måste i ett  tidigt skede fånga upp både förväntade och oväntade trender för att skapa strukturer och strategier att möta dessa . Om vi i Umeå kommun klarar det då kan vi skaffa oss ett försprång och använda omvärldsutvecklingen till en konkurrensfördel. 

Bengt Wahlström reflekterade utifrån omvärldskartan vintern 2017– vilka är de viktigaste omvärldssignalerna ur Umeå kommuns perspektiv? Han tog upp flera olika perspektiv t ex om globalisering och migration, om den digitala transformationen och teknikutvecklingen.  Om det gröna, hållbara Umeå , om framtidsjobben och om livsstils- och värderingsförändringar.

Sammantaget var det en mycket bra förmiddag som gav oss i politiken nya infallsvinklar, större kunskap och bättre möjligheter att fatta kloka beslut.

 

Bli först att kommentera