Etikett: Storuman

Terracom och hastighetsgränser

Av , , 2 kommentarer 8

Är bilar märkta ”Terracom” undantagna från hastighetsgränser för fordon på våra vägar? Ett gäng Terracom-bilar framfördes 29 juni i mycket hög hastighet österut mot Storumanhållet. Det handlar snarare om skyltad hastighetsgräns x 2. Är det aktiebolaget Terracoms målsättning?

2 kommentarer
Etiketter: , ,

VK:s bevakning av inlandspolitiken

Av , , 4 kommentarer 22

I gårdagens VK kunde man läsa ett referat från kommunfullmäktige i Storuman skrivet av Monica Engström. Av texten kunde man få uppfattningen att Monica Engström bevistat sammanträdet. Eftersom det inte var fallet borde för tydlighetens skull framgå av referatet att det i sin helhet byggde på fysisk frånvaro. Uttalanden av centerpartisten Tomas Mörtsell varvades med annan information. Det är tyvärr så bevakningen av politiken i inlandskommunerna sker. Den sittande politiska makten får okritiskt framlägga sin syn på vad som skett på sammanträdet.

I förevarande fall har jag fått information om att de 0.2 % i ökad ram som omsorgsnämnden fått genomdrivits av V och S fullmäktigegrupp. Vad blir det? max 400 000 kr? I sanning ett kraftfullt slag i luften men ändå mer än den centerledda regimen tänkt sig. Det är mycket tydligt att vård- och omsorg betraktas som ett sparobjekt trots väldokumenterad ökning av behov. Om det nu finns någon vision så är det enbart FÖRE valet. Sedan märks ingenting. Mindre resurser och ökade behov p g a den demografiska utvecklingen är verkligheten i Storuman.

En annan punkt på dagordningen var min motion om delade turer och deltidstjänster. Någon information om behandlingen av den motionen finns inte i Monica Engströms artikel. Enligt information jag fått (jag är inte längre med i politiken) blev det en smula dramatik som borde intressera en seriös tidnings refererande. Vid omröstningen vägde det jämnt mellan ja och nej så fullmäktiges ordförande fick använda sin utslagsröst. Fullmäktiges ordförande och omsorgsnämndens ordförande centerpartisten Patrik Persson sade nej till motionen och sa därmed nej till förbättring av omsorgspersonalens arbetsmiljö och könsbetingade orättvisor. Delade turer innebär att arbetsdagen delas in i två arbetspass med kanske 4 timmars ledighet under dagen. Med restider kan det innebära att en del anställda är borta från hem och barn upp till 14 timmar.

Den centerledda regimen i Storuman betraktar omsorgen som ett sparobjekt och saknar totalt visioner om hur man ska göra omsorgsarbete attraktivt och därmed trygga personalförsörjningen. Jag satt i omsorgsnämnden till 31 december 2014 och jag hörde inte några visioner av något slag från det hållet. De problem som finns är alarmerande. Stora rekryteringsproblem står för dörren, ja är egentligen redan här. Det möts i Storuman med sämsta löneläget jämfört med omkringliggande kommuner. Delade turer och deltidstjänster. Vem hörde någon bilverkstad söka bilreparatör med tjänstgöringsgraden och lönen 83 %? Vem hörde något företag söka truckförare med arbetstid förmiddag och kväll med mellanliggande rast på 5 timmar? Förstod väl det! Men inom den kvinnodominerade vården och omsorgen florerar sådana diskriminerande förhållanden.

Enligt uppgifter jag fått finns nu stor brist på platser i särskilda boenden i Storuman. Andra uppgifter säger att Storuman faller när det gäller kvalitetsindikatorer för äldreomsorg. Problem som borde föranleda djupgående diskussioner i kommunstyrelsen. Men vad gör man? Bygger butikslokaler åt en stor bygghandelskedja med stora egna resurser. Säljer el till Stockholmare med mångmiljonunderskott varje år. De enda som verkar bry sig är V och Kommunlistan. Resten känner sig nog mera hörande till direktörsståndet i detta land.  Det är väl fiiiinare än att sköta kommunens huvudåtaganden.

 

Delade turer i Storuman

Av , , 6 kommentarer 9

Min motion om delade turer och deltid kommer upp i tisdagens (16/6) kommunfullmäktige. Jag föreslår i motionen att delade turer för de anställda icke skall vara en skyldighet men ska kunna vara en möjlighet för den som så önskar. Jag föreslår också att heltid ska vara det normala men att en anställd som så önskar ska kunna beredas deltidsanställning inom framför allt vård och omsorg. Orsakerna är flera.

1. Det är svårt att motivera unga att satsa på vård- och omsorgsyrken när så flagranta nackdelar som delade turer och deltidstjänster florerar.

2. Det är stor brist på utbildad personal och rekryteringsläget är svårt med dessa nackdelar som dessutom paras med ett jämförelsevis lågt löneläge i Storuman.

3. Det är en jämställdhetsfråga. Det är inom yrken med stor kvinnodominans som oskicket med delade turer och deltidstjänster förekommer. Inom vilket område med mansdominans skulle sådant accepteras?

4. Det handlar delvis om pengar. Tycker man att  kommunens största verksamhet och ansvar, vård och omsorg är ett nedprioriterat kommunalt åtagande då kan kommunen hålla på att försämra arbetsmiljö och löneläge  som kommunen länge har gjort. Kraftig underbudgetering snart sagt vartenda år med mångmiljonunderskott som följd.

 

Kommunens räkenskaper har visat plusresultat de senaste åren men  priset för dessa resultat har jag beskrivit ovan. Kommunen saknar strategi för personalförsörjning vilket jag påtalat ofta under min tid i Storumanpolitiken. En av frågorna som brukar komma är att det skulle kunna bli ”död tid” om bemanningen ökar när behovet av personal är som lägst. Mitt svar är att man aldrig behöver vara sysslolös på ett äldreboende. Aktivering av de äldre och utevistelser är eftersatta områden som skulle kunna förbättras. T ex.

En annan möjlighet kan vara samordning inom kommunkoncernen varvid delade turer kan försvinna. I så fall måste en eller annan anställd inom äldrevård delvis arbeta inom ett annat område. Kanske hemtjänst. Kanske individomsorg.

Behov av boende för äldre

Av , , 2 kommentarer 14

Dagens omsorgsnämnd i Storuman blev min sista eftersom jag inte ställde upp i höstens val. Ärendena var de vanliga men ett ärende tycks återkomma med allt större tyngd och det är tillgången på platser i särskilt boende för äldre. En kö på 10 st äldre redovisades och dessutom finns många sökande under utredning av biståndshandläggarna. Risken är uppenbar att kommunen kan få betala straffavgifter framöver om kommunen inte kan erbjuda boende inom 3 månader till den som fått gynnande beslut på sådant. De här bristerna har kunnat förutses eftersom gruppen äldre-äldre växer och gruppen ifråga har allt större vårdbehov.

Hur handskar då kommunstyrelsen med dessa frågor? Hur ser den långsiktiga planen och de långsiktiga prioriteringarna ut? Ja det kan man fråga sig! Här satsas nu 17 milj (minst!) på att bygga butikslokaler för en stor byggkedja, XL-Bygg, med miljardomsättning. Måste vara fullständigt unikt i den kommunala världen! Om vi nu håller oss utanför Ryssland vill säga. Sådana beslut kommer huxflux som en blixt från klar himmel. Hur har diskussionerna förts om kommunens långsiktiga behov av lokaler för kommunens lagstadgade verksamheter? En bra gissning är att inga sådana diskussioner om prioriteringar har skett. Vad är viktigast? Snedvrida konkurrensen genom aktivt stöd till viss handlare genom att ta värdeminskning på mångmiljonbelopp eller att bygga boendeplatser för multisjuka äldre?

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Storumans svindlande affärer

Av , , 18 kommentarer 61

Se till att omsorgen om barn, gamla, sjuka och drabbade får tillräckligt med pengar är inte så spännande. Nä då är det mer drag under galoscherna när man får spendera pengar på flyg och butikslokaler till stora kedjor. Det torde nu finnas ett fåtal i fullmäktige som var med på 1980-talet och byggde Fjällparken i Hemavan för 50 miljoner och sedan tvingades sälja för 5 miljoner. Förlust för skattebetalarna 45 miljoner. Om det skrevs det i länstidningarna. Det fanns t o m en redaktör i Storuman. Nu skrivs inga granskande reportage i länstidningarna längre

En annan svindlande affär var flyget i Gunnarn. Här skulle kommunen flyga i egen regi när staten inte ville bidra med pengar och upphandling längre. P g a mellanlandningar skulle resenärerna tjäna ca 5 minuter jämfört med att flyga från Vilhelmina eller Lycksele. Kalkylerade 0 – 4 miljoner som fullmäktige beslöt om 2008 (exklusive jag och 6 st andra självständigt tänkande ledamöter) visade sig bli mångfaldigt mer. Ändå ville många fortsätta in absurdum. Tomas Mörtsell (C) och Patrik Persson (C)  uppträdde närmast likt väckelsepredikanter under fullmäktiges förmiddagsinformation. Det var kväljande envägspropaganda från början till slut. Någon tid för diskussion hade inte anslagits. Vittnen hade inkallats från Umeå i form av någon från handelskammaren och ytterligare någon som kom från ”stora vida världen och VISSTE”. Dessa vittnen från ovan bedyrade att kommunen skulle gå under utan flyg i Gunnarn (dessa intjänade 5 minuter!!) och blomstring och befolkningstillväxt väntade om kommunen slantade upp ytterligare mångmiljonbelopp för eget flyg. Väckelsepredikan fungerade och det flögs ett drygt år till. Nu var vi uppe i en kommunal kostnad på 25 miljoner för 1½ års flyg. Kommunen hade dammsugits på pengar och verksamheterna sparade på engångshandskar och blöjor. ÄNDÅ var det här spenderargänget med guldbyxorna beredda att fortsätta vansinnet.Och det var på håret att det hade blivit så men stoppades tack vare att Socialdemokraterna äntligen satte ned foten. Efter fullmäktige startade en hysterisk cirkus där förlorarna inom M, C och FP ville begära misstroendevotum mot kommunalrådet Gunilla Lundgren, S dåvarande ordförande. Av det blev dock inget tack och lov. Slutresultat: Minst 25 förlorade miljoner och kommunens likviditet i botten. Nu 2014 har verksamheterna släpat ihop till en hyfsad likviditet igen.

Vad göra då? I stället för att bygga ut demensvården, bygga badhus, bygga ut för Glesbygdsmedicinskt Centrum, bygga trygghetsboenden för äldre mm kommer man på en lysande idé. Kommunen MÅSTE (ja så uttrycker sig faktiskt kommunalrådet Mörtsell i skrift) bygga nya butikslokaler åt den stora bygghandelskedjan XL-Bygg. Det tillhör alltså välfärden i Storuman att hjälpa stora byggkedjor med miljardomsättning att bygga lokaler. Byggkostnaden anges till 17 miljoner (som torde kunna bli betydligt mer) och marknadsvärdet är genast efter färdigställandet kanske en tiondel av 17 miljoner, alltså 1,7 miljoner. Vi skattebetalare är simsalabim 15,3 miljoner fattigare.

Vad jag vet finns inte något nytt statligt påbud att fattiga glesbygdskommuner skall ansvara för byggandet av butiker som säljer cementblandare, bilar, klänningar eller skor. Kommunernas uppgift är att svara för välfärden, vård, skola, omsorg mm. Svårt fatta??

Det normala vid byggande av butikslokaler och liknande är att kommunen iordningställer ett område, t ex Entré Storuman med gator, VA mm, och säljer tomter till företag som vill etablera sig där med tänkt verksamhet. Ett sådant erbjudande måste annonseras ut så att alla har samma möjlighet att vara med. Och ännu har inte fullmäktige tagit något beslut om finansiering av kostnaderna för iordningställande av hela området Entré Storuman!! Hur kan man då lova XL-Bygg någonting överhuvudtaget? Är den nya stilen i Storumanpolitiken att bygga hus genom att börja med taket? Kommunen ska avhålla sig från ryggdunkningspolitik!

Bankerna vill inte riskera sina sparares pengar på byggprojekt som tappar 90 % av sitt värde genast byggnaden är klar. Varför i fridens namn skall vi skattebetalare ställa upp med riskkapital till dylika förlustprojekt?

18 kommentarer
Etiketter: , ,

Politik i Storuman

Av , , 2 kommentarer 12

En snabbtitt i de olika partiernas program ger inte mycket information om hur kommande 4 år kommer att bli. Samma rundhänta löften som tidigare. Här ska satsas på byskolor, äldreomsorg, glesbygdsmedicin, elever med särskilda behov etc etc. Samtidigt! Inte ett ord om hur alla önskningar till jultomten skall finansieras. I rikspolitiken heter det numera att alla reformer skall finansieras ”krona för krona” men i Storuman inte ett knyst om hur finansieringen skall ske. En bekant till mig säger alltid när de ljusblå löftena basuneras ut till väljarna, ”men vem skall betala?”

Byskolorna skall tydligen vara kvar till den siste eleven sitter och grupparbetar med sig själv i skolbänken. Vi får till och med höra att byskolorna skall vara kvar för att hindra byarnas avfolkning. Barnen omvandlas alltså till lokaliseringspolitiska pusselbitar i stället för att vara dem som är i centrum för lärdom och framsteg. Skolan är inte till för att utveckla byar utan för att utveckla elever! Svårt att fatta? Vilka skall betala för att politiker saknar förmåga att prioritera? I fallet med byskolorna, dit även Stensele räknas, finns den solklara målkonflikten mellan dyr skolstruktur och pedagogiskt stöd för elever med särskilda behov. Längre bort har vi målkonflikten mellan skola och omsorg om sjuka och äldre. Elevantalet minskar och antalet äldre-äldre ökar men det har inte påverkat budgeten de senaste åren och detta oskick fortsätter. Fullmäktige beslöt på 1980-talet att gränsen för byskolor 1-6 skall vara 20 elever. Under 20 elever skall skolan läggas ned. Och detta inte bara för att spara pengar utan för elevernas eget bästa. En klass med endast 2-3 elever är alldeles för liten och gränsen för byskolor 20 elever är redan pedagogiskt och verksamhetsmässigt passé. Utvecklingen har sprungit ifrån denna gamla gräns i Storuman. Alternativ till nedläggning kan också vara samverkan med närliggande kommun men se det går ju inte! Har man världshorisonten vid kommungränsen är det mycket som inte går. Och varför samordnas inte skolorna i Stensele och Storuman? Är Stensele på en annan planet? Här finns stora summor att spara som kan användas till klokare saker!

De politiker som inte klarar att göra de svåra avvägningarna mellan olika behov  utan lovar guld och gröna skogar åt alla som råkar stå framför näsan  har hamnat på fel plats. Vi får alltså inte inför valet veta hur finansieringen av EXTRA ALLT i julaftonskatalogen skall ske. Krona för krona är ett okänt begrepp i Storuman.  Vissa partier har inte en rad om hur personalförsörjningen till de kommande årens äldreomsorg skall klaras.  De senaste åren har personalen på äldreboendena fått sämre scheman genom delade turer och dessutom florerar deltidstjänster i stor omfattning. Dessutom stressas personalen genom underbemanning. Storuman har den lägsta bemanningen på äldreboendena inom 10-kommungruppen i Västerbotten. Omsorgsbudgeten inför 2015 skall enligt uppgift räknas upp med 1,5 %. Om löneutvecklingen blir 2,5 % inom omsorgsverksamhet  säger en enkel uträkning att 3 tjänster måste bort.

Hur klokt är det att skapa arbetsmarknadens uslaste arbetsscheman och anställningsförhållanden för kvinnorna inom vård och omsorg, därtill med usla löner, när rekryteringsläget är kritiskt? Centern som annonserar för 10 000-tals kronor i Storumanbladet kanske kan sätta in en annons och förklara hur de ska lösa det problemet med ännu lägre personalbudget än den omsorgen redan har. Gärna  finansiering ”krona för krona”.

De 5 miljoner kommunen fick från staten för några år sedan för att rädda sysselsättningen inom kärnverksamheterna skola-omsorg använde kommunen till att täcka förlusterna för kommunalt flyg i Gunnarn. De politiker som tyckte det var rätt prioritering är i stor utsträckning samma politiker som nu annonserar stort och begär förtroende från väljarna. De nya politiker som finns på valbar plats på listorna, vågar de tänka själva eller kommer det gamla gubbiga grabbgänget att styra i bakgrunden?

Ja hur ska man rösta? S och C lägger numera upp bollen för varandra i fullmäktige. M hade en ung, klok, självständigt tänkande fullmäktigeledamot från Tärna, Levinsson,  men var är han? FP har senaste valperioden dominerats av politiska amatörer men har nya lovande namn på fullmäktigelistan. Vågar dessa nya ställa frågor om finansiering och prioriteringar som måste göras? Lova guld och gröna skogar kan överlåtas till en slumpgenerator. KD har haft sin tunga period med bortslösade miljoner. Finns några nya där som vågar tänka självständigt? V har i många frågor haft sunda åsikter och röstat emot det slöseri som jag beskrivit i föregående blogg. Kommunlistan har varit frifräsare och många gånger sagt ”stopp och belägg” när ”cirkusgänget” i alliansen hittat på kostnadskrävande saker långt utanför det kommunala uppdraget. T ex påfundet att bygga butikslokaler åt en stor butikskedja och därmed bl a utsätta skattebetalarna för risken att förlora ca 15 miljoner inom en snar framtid.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Skandalen SEKAB och kommunpolitiker

Av , , Bli först att kommentera 22

Uppdrag granskning hade festföreställning när Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik, försökte slingra sig undan ansvar för att låtit sig grundluras av SEKAB:s ledning. I samma båt, fast mindre nedlastad, sitter många andra kommuner i Norrland vars politiker genom engagemanget i SEKAB svindlade skattebetalarna på hundratals miljoner. På onsdag kväll kommer visst en uppföljare i SVT som borde bli intressant.

Kommunpolitiker har en osviklig förmåga att syssla med annat än huvuduppdraget, som är skola, omsorg och en del annan service till sina invånare. Storumans kommun är väl för liten för att intressera Uppdrag Granskning och andra media men under årens lopp har massor med miljoner försvunnit upp i världsrymden.

1. Tärna Fjällpark i Hemavan – 45 miljoner. (Nu försöker man dessutom jäklas med nye ägaren).

2. Borga bort ett större antal miljoner på hyreshus i bondbyar. Att bankerna inte ville låna ut pengar skapade inga vibbar i politikerhuvudena.

3. Start av elhandelsbolaget Storuman Energi på 1990-talet som säljer el till hela Sverige med inte ringa affärsrisker. Här har kommunen skyfflat in pengar med jämna mellanrum. Senast skulle kommunen täcka en förlust på 16 miljoner tillsammans med den andra hälftenägaren Helgelands Kraft. Kommunledningen borde inför valet redovisa för skattebetalarna vad avyttring av aktierna, som Kommunfullmäktige beslutat, kostar. Om Storuman Energi vill öka försäljningen uppstår motsvarande rörelsekapitalbehov som ägarna, bl a kommunen, förväntas ställa upp med. Varför inte avyttringen av aktierna sätter igång beror naturligtvis på att då avslöjas ansvariga politikers rentvättade halsar. Till förlusten av satsade mångmiljonbelopp sitter kommunen med borgensåtaganden upp till 30 miljoner hos Norpol som är det ställe där köp och försäljning av el sker. Fullständigt oanständigt av kommunens politiker att fortsätta denna cirkus.

4. Kommunalt flyg i Gunnarn kostade under enbart 1½ år 25 miljoner. Ändå var det på håret att kommunfullmäktige beslutat fortsätta med vansinnet. Jag har ännu inte mött en politiker som rodnat när penningbränningen kommer på tal.

5. Det senaste i cirkusen är beslutet att bygga en butikslokal för 17 milj åt en butikskedja inom byggvaror, XL-bygg. Och detta i en centralort där alltfler butikslokaler gapar tomma. Det ingår inte i det kommunala uppdraget att bygga butikslokaler åt visst företag i kapitalvarubranschen.  Vi har behov av nytt badhus, trygghetsboenden för pensionärer, utbyggnad av Vårdcentralen för Glesbygdsmedicinskt centrum, Kulturcentrum i Tärnaby, rationalisering av äldreboendebeståndet i östra kommundelen,  utbyte av gamla VA-ledningar etc etc. Men vad gör man istället? Jo, bygger butikslokaler åt en stor butikskedja! Man tar sig för pannan. Hur socialdemokraterna kunde gå med på detta är en gåta. Kanske förklaringen dyker upp EFTER valet i höst

Nu stundar val. Nya namn finns högt upp på listorna men en god prognos är att samma gubbgäng som ställt till med ovan nämnda tokaffärer kommer att dominera kommunpolitiken även kommande valperiod. Gamlingarna på våra boenden får väl dra åt svångremmen ytterligare ett snäpp?

Kommunala butiker

Av , , 6 kommentarer 27

En del politiker i Storuman vill bygga butikslokaler åt en butikskedja med miljardomsättning. Förslaget lanseras med samma hyperaktivitet som när kommunstyrelse och fullmäktige för några år sedan antog förslaget att subventionera flygbiljetter från Gunnarn med 25 miljoner under 1½ år. Kommunkassan höll efter 1½ år  på att förblöda så några kloka politiker tillsammans med sossarna stoppade vansinnet. Men den hårda kärnan stred våldsamt för att få flyga bort ytterligare 10-tals miljoner. Till synes nedbrutna lämnade de fullmäktigesammanträdet. En effekt av åkomman tunnelseende. Efter flygkalaset var kommunens likviditet i botten och soliditeten var allvarligt skadad. Om det vore fråga om ett privat företag var siffrorna sådana att man skulle använda benämningen ”kritiskt läge”. Kommunen håller så sakteliga på att återhämta sig efter magplasket och många har förhoppningar om att viktiga investeringar ska kunna göras. Jag har nämnt några i föregående blogg men kan lägga till behovet av att skapa demensavdelningar i befintliga särskilda boenden som kommer att kosta skjortan. När nu ”butiksbyggarna”  går igenom alla kommande stora kommunala lokalinvesteringsbehov, badhus, kulturhus i Tärnaby, Glesbygdsmedicinskt Centrum, demensavdelningar etc så kommer man på den lysande idén. Vi skiter i allihopa och bygger butikslokaler åt en stor butikskedja vid Entré Storuman i stället!

Det intressanta i denna kråksång är att de synnerligen aktiva tillskyndarna av butikslokaler åt visst företag till övervägande del är SAMMA PERSONER som förödde den kommunala ekonomin med att subventionera flygbiljetter från Gunnarn!! Vilket förtroende kan man ha för sådana politiker? I stort sett all massmedial bevakning av inlandets småkommuner har ju upphört så väljarna är nog lyckligt ovetande om vad som sker med deras inlevererade skatter.

Nu hävdas det att kommunen måste börja bygga butikslokaler eftersom bankerna inte lånar ut några större pengar till lokaler i glesbygd. Tänker man lite längre än näsan räcker inser man ju snabbt att våra surt förvärvade skatteslantar inte räcker långt om byggande av butikslokaler upphöjs till en allmän doktrin för glesbygdskommuner. Att upphäva glesbygdsproblemet med sjunkande fastighetspriser genom samhälleliga subventioner är som att försöka tömma Atlanten med en sked.

Den tänkta kommunala understödstagaren, den stora butikskedjan, påstås vara en bombsäker hyresgäst under årtionden framåt. Jaha, varför bygger de inte själva då när de tänker vara kvar i årtionden? De är kanske inte själva är så bombsäkra på det? Eller så jublar man över att ha hittat en kommun som övertar en del av deras affärsrisker? Bingo! Ett privat företag flyttar eller lägger ned när lönsamheten blir för dålig. Sådan är den krassa verkligheten.

Men när vi nu ändå är inne på avdelningen kommunal galenskap. Ska inte kommunen ta och bygga nya lokaler åt Konsum? Deras butiksläge är inte optimalt. Som gammal konsumkund önskar jag ett bättre butiksläge för Konsum! Det är väl sådant vi politiker ska syssla med? Eller?

Storumans kommun bygger butikslokaler

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är inte 1.april utan faktiskt sant. Om Kommunfullmäktige låter sig förtjusas av detta galna förslag vill säga. Planeringen av ett handelsområde vid Östra vägkrysset E12 – E45, Entré Storuman,  är välkommen och området borde vara attraktivt för olika typer av handel och service. Men att sedan komma på idén att bygga lokaler åt ett företag som enligt uppgift ägs av en koncern med miljardomsättning är synnerligen märkligt. Jag har aldrig hört talas om något sådant i hela mitt liv. Bastubadssamarbete kommun – näringsliv?

Detta horribla förslag är långt utanför vad en kommun ska syssla med. Tänk om Umeå kommun skulle få för sig att bygga lokaler åt IKEA? Då hade nog de flesta skrikit ”Hjärnsläpp!!”

Storuman har ett allt större överskott på butikslokaler och andra lokaler. Låt näringslivet sköta det näringslivet ska sköta och låt kommunen sköta det kommunen ska sköta. Kommunen  ska inte klafsa ut i näringslivets fastighetsbyggnationer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Förutom det galna i idén som sådan bidrar kommunens operationer på butikslokalsmarknaden till att snedvrida konkurrensen i näringslivet. Kommunens politiker ska hålla sig utanför sådant och koncentrera sig på sina huvuduppgifter.

Kommunstyrelsen försenade utbyggnaden av demensboendet i Stensele med minst ett år efter fullmäktiges beslut genom förhalning och fick tummen ur först efter allvarliga påstötningar. Detta påfund och förslag om byggande av butikslokaler kommer kommunstyrelsen störtande med i sådan hastighet att kommunstyrelsebeslutet kom samma dag som fullmäktigebehandlingen, genom ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde. Det beslut om återremiss som följde i fullmäktige borde  ha gett tid till eftertanke inför nästa veckas fullmäktige i Tärnaby. Förhoppningsvis har vi valda fullmäktigeledamöter som förmår tänka efter!

Kommunen saknar inte investeringar som hör till kommunens huvuduppgifter. T ex kulturhus i Tärnaby, badhus i Storuman, glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, trygghetsboende för äldre. För att ta några exempel ur högen. Äldreboendestrukturen i Storumanområdet borde också rationaliseras, inte minst p g a personalkostnaderna. Ska delade turer minska och heltidstjänstandelen öka blir det ännu dyrare med utspridda enheter.

Extra allt i Storuman

Av , , 8 kommentarer 18

Kommunfullmäktige beslöt i tisdags att återremittera förslaget om att kommunen skulle bygga handelslokaler för 17 milj vid Entré Storuman. Bra det så får fullmäktigeledamöterna tid att fundera över  klokheten i att ge sig in i butikslokalsbranschen i Storuman centralort. Vi ska genast konstatera att oavsett om det är ett helägt kommunalt bolag som bygger eller kommunen själv så är det kommunens finansiella muskler som drabbas av åderlåtning. Det är kommunen till 100 %! Bolagen är inga friseglande satelliter!  Kommunen har en hel rad olösta investeringsproblem t ex badhus i Storuman, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, kulturhus i Tärnaby, sannolika behov av fler äldreboendeplatser i Storuman, trygghetsboende för äldre i Storuman, utbyte VA-ledningar i Storuman. Eventuella investeringar i bostäder mm om storgruvan i Rönnbäcken blir av.  Det finns säkert mera än denna uppräkning som kommer att ställa stora krav på upplåning, soliditet, likviditet mm.

När nu ritningar börjar uppstå på butikslokalsbyggnad vid Entré Storuman så börjar leken ”Allt Åt Alla” eller snarare ”Allt Åt Ett Håll” i stället för prioriteringar mellan angelägnast och mindre angeläget. Nu är tunnelseendet helt inriktat åt öster till korsningen E12 – E45. Många rusar plötsligt åt samma håll utan eftertanke. Som tur är dock ej alla! Som jag tidigare bloggat finns ett stort butikslokalsöverskott i Storuman och det har vuxit kontinuerligt i många år. Som jag ser det är det total galenskap att fylla på de växande lediga ytorna med ännu mera kvadratmetrar med skattebetalarnas pengar som insats och riskkapital. För risker är det. Skulle den stora hyresgästen schappa av någon orsak står kommunen med lokaler som ingen betalar ens halva hyreskostnaden för när alternativen är en uppsjö lediga butikslokaler. Det blir förhyrarens marknad så det osar om det. Vi lever i en föränderlig värld och att spå säkra hyresinkomster på nybyggda och dyra butikslokaler 10-tals år in i framtiden i en glesbygdskommun är mer än blåögt! Vad har t ex Rysslands Putin hittat på om 10 år? Vi kan få en helt annan situation än nu.

En fullmäktigeledamot utbrister, ”vad ska vi politiker hålla på med” och det för honom självklara svaret är visst att fullmäktiges ledamöter ska hålla på med just svindlande affärer på den privata marknaden. Skola, Omsorg, miljö, planarbete, myndighetsutövning, kultur, V/A ledningar etc hör till vårt uppdrag men det hör man sällan några bra idéer om. En åhörare ställde frågor till fullmäktige om hur politikerna kunde godta att omsorgsnämnden  år efter år går med stora förluster utan några märkbara åtgärder. Omsorgsnämndens ordförande kunde förstås bara konstatera att prioriteringen mellan olika sektorer är en uppgift för kommunstyrelsen och fullmäktige. Och där finns mera lockande diskussionsämnen än kommunens huvuduppgifter vad jag förstår. Bolagsordningen för det kommunala fastighetsbolaget ändrades under fullmäktige så att uthyrning av butikslokaler ingår i verksamheten. Vissa skäl kan tala för att det är lämpligt om bolaget råkat komma över en fastighet med både/och men nog är det andra tider. Allmännyttan kan väl i framtiden byta namn till Handelsnyttan?

Flyga med jätteförluster på 25 milj, bygga riskfyllda butikslokaler för 17 milj,  borga på hyreshus i utdöende byar med mångmiljonbelopp i förluster, bygga Tärna Fjällpark i Hemavan med kommunal förlust 45 milj hör INTE till det primära kommunala uppdraget. Kommunens elbolag som säljer el runt hela Sverige har gjort förluster på ca 20 milj de senaste åren. Kommunen sitter med ett aktiekapital i detta bolag på 20 milj och har ställt elhandelsgarantier upp till 31 milj. Det bokförda värdet på bolaget är 7 milj och marknadsvärdet kanske inte ens det!  Alla borde inte sova gott om nätterna. De uppräknade tokaffärerna har inneburit en total kommunal förlust i 100 milj-klassen. Det är inte ”illa” i en kommun på numera under 6000 inv. En del av dessa förlustaffärer har lanserats under stor pompa och ståt med timtals av ensidig propaganda.  Enligt mina liberala värderingar är kommunens opererande på den privata företagsmarknaden djupt olämpliga, förlustbringande och riskabla. Mitt lokala folkparti gillar inte mina ställningstaganden i dessa avseenden och jag har därför sagt upp mitt medlemskap i Folkpartiet i Storuman eftersom de äldre i partiet här verkar stå för planekonomi och prioriterar affärer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Månne de nya unga i partiet kunna ändra på det? Det är då helt nödvändigt! Jag stannar kvar i fullmäktige i alliansen året ut på det mandat väljarna gett mig genom att kryssa in mig på första plats för Folkpartiet i Storuman trots att lokalavdelningen försökte putta ut mig från fullmäktige inför innevarande period! Detta och att jag fick 100% rätt om flygandet för 25 milj under 1½ år i Gunnarn är förstås svårsmält och skapar sur mage.

Entré Storuman är i sig en god tanke som jag själv framfört i olika sammanhang. Men jag kunde inte föreställa mig att kommunen skulle börja bygga butikslokaler där eller någonstans i Universum!  I fullmäktige i Storuman och bland företagarna finns många kapitalstarka personer. Varför inte gå ihop i ett fastighetsbolag och satsa och riskera egna pengar i stället för att satsa och riskera skattebetalarnas surt förvärvade slantar i affärsverksamheter helt utanför det kommunala uppdraget. Ett aktiekapital på 12 miljoner räcker förmodligen för att bygga för 17 miljoner. Lätt som en plätt. 24 st satsar 500 000 vardera så är det klart. Det skapas ingen sysselsättning genom att butiksinnehavare flyttar runt i olika lokaler i samhället. Vi köper inte mera mat eller elspisar för att säljare av dessa ting flyttar omkring. Men kommunen skall inte stöka till det och snedvrida konkurrensen mellan näringsidkarna genom att börja bygga butikslokaler som det redan finns övernog av!