AB Bostaden utvecklar Umeå

I går beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget från AB Bostaden om att minska något på Bostadens lägenhetsinnehav och med de frigjorda resurserna renovera, nyinvestera och utveckla Umeå med ökat bostadsbyggande.

AB Bostaden kommer även efter avyttringen att vara den största och dominerande aktören på Umeås hyresmarknad och umeåborna kommer  att tillsammans äga mer av Bostaden -efter avyttringen än innan- då skuldbördan minskas. AB Bostaden har i avtal och diskussioner med Heimstaden Bostad AB försäkrat sig om att det inte kommer att bli någon förändring för hyresgästerna.

Genom det frigjorda kapitalet kan Bostaden vidta renoveringsinsatser, genomföra en storsatsning på boende för äldre samt fortsätta nyproduktionen i oförminskad takt vilket handlar om 900 lägenheter på fem år.

I den budget som kommunfullmäktige antagit för 2018 har vi budgeterat med en avkastning på 1 % vilket i reella pengar är ett överskott på cirka 60 miljoner. Skulle vi ta ännu mer lån i Kommuninvest skulle vi behöva göra ett överskott på mellan 3 och 4 % för att klara av situationen. Det innebär att vid nya lån inom kommunkoncernen skulle kommunen behöva budgetera med ett överskott på ca 200 miljoner till. 200 miljoner som vi behöver för verksamheterna. Skulle vi välja att lånefinansiera för AB Bostadens behov skulle det begränsa det ekonomiska utrymmet för de stora välfärdsnämnderna.

Det är inte rimligt att låna till AB Bostaden och samtidigt dränera våra stora välfärdsverksamheter på resurser. Vi behöver satsa mer på förskolan och skolan, vi behöver satsa mer på Individ- och familjenämnden och vi behöver satsa mer på de äldre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.