Vi måste stärka bilden av Norra Sverige.

Bygge p backa strand/backa sgI dag åker jag till Sundsvall och ett två-dagars möte kring bilden av Norra Sverige. Som jag bloggat om tidigare har de politiska ledningarna för Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå tagit ett initiativ till att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos beslutsfattare.

Vi menar unisont att bilden av Norra Sverige under en lång tid har präglats av felaktigheter och av klichéer kring en tärande, omodern landsända på tillbakagång. Samtidigt är det tydligt att de fyra nordligaste länen är en region med stora möjligheter. Nya spännande företag byggs, människor utvecklas och tar framtidsinitiativ, kreativa stadsmiljöer står starka och norrländskt näringsliv står för en mycket stor del av investeringarna och exporten i Sverige. De nya norrländska tjänsteföretagen utvecklas i snabb takt.

Vikten av att förändra den felaktiga bilden blir som tydligast när nationella statliga resurser fördelas. Fördomar hos nationell media, enskilda beslutsfattare och politiker gör att Norrland under den senaste 20-årsperioden missgynnats vad gäller infrastrukturinvesteringar, statliga jobb m.m. Dessa fördomar måste brytas!

Delvis beror den felaktiga bilden på vårt eget agerande. Offermentalitet och krav på bidrag är något som vi ofta lyft fram själva. Denna process och vår egen dialog skall fokusera på varför det är en god investering för Sverige att satsa i norr.

Vi är eniga om att bilden av det moderna, urbana och kreativa norra Sverige behöver synliggöras. En alternativ och korrekt berättelse om norra Sverige behövs! Att förändra bilden av norra Sverige är en stor utmaning och kan inte göras av en enskild aktör. Därför har vi -sex kommuner- enats om att tillsammans anta utmaningen.

Vid Sundsvallsmötet ska vi ta del av resultatet från den undersökning som vi initierat kring bilden av Norra Sverige och planera inför framtiden, t ex det frukostseminarium vi genomför i Almedalen och det Runda-bords-samtal som kommer med Näringsdepartementets statssekreterare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.