Förslag om begränsad detaljplan

I  Översiktsplaneutredningen (SOU 2017:64) föreslås nu att kravet på detaljplan ska begränsas. Det är bra! Vi behöver titta på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av bostäder. Översiktsplaneutredningens förslag är en del av genomförandet av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren Inger Holmqvist som arbetar vid Mark- och miljööverdomstolen, föreslår alltså nu att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det är sannerligen önskvärt.

.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.