Interpellationsdebatt om Bostaden

IMG_4285I dag vid kommunfullmäktige besvarade jag en interpellation från Janne Hägglund (AP) ang försäljningen av delar av Bostadens fastighetsbestånd.

Motståndarna till det beslut fullmäktige fattade i juni – främst Vänsterpartiet- kritiserade i debatten såväl köparna som processen. Men de har fortfarande inte presenterat något alternativ till finansieringslösning för Bostaden.

Jag vill poängtera att detta på inget sätt var någon ny fråga inför beslutet i juni. Frågan har varit aktuell under ett par år. Fullmäktige har fått informatione av såväl tidigare VD som nuvarande om situationen och behovet av kapital. Bostadens styrelse har genomfört ett strategiskt arbete där denna fråga ständigt varit närvarande. Att somliga nu försöker få det till att de blev ”tagna på sängen” av förslaget och beslutet i juni får stå för deras uppmärksamhet vid de informationer som ges och det arbete som styrelsen i Bostaden genomfört.

Vi behöver fler hyresrätter i Umeå. Genom avyttringen- som är en finansieringslösning -kommer AB Bostaden att bygga 900 nya hyresrätter (samt boende för äldre i olika former) och Heimstaden kommer att bygga hyresrätter i Umeå. Vi får alltså även en ny aktör för hyresrätter i kommunen.

I debatten betonade jag även att i Heimstaden Bostad AB innehar Alecta ordförande posten samt att varje investerare i bolaget har en plats och en röst i styrelsen. Lindberg betonar även att pensionskapitalet utgör 55 % av kapitalet i bolaget från Alecta, Ericssons pensionsstiftelse och Sandviks pensionsstiftelse.

Heimstaden Invest AB som ägs av Heimstaden AB står för 45 % av kapitalet och innehar en plats i styrelsen. Heimstaden har via bolaget Heimstaden Invest en 65 % ägarandel i Heimstaden Bostad. Det finns dock tydliga begränsningar av Heimstadens möjligheter att kontrollera bolaget, via sitt majoritetsägande. Anledning till detta är att de flesta besluten tas i styrelsen i Heimstaden Bostad, där de fyra ägarna har var sin styrelseledamot med Alecta som ordförande. I en bolagsstyrelse tas i regel alla beslut i enighet till skillnad från i politiken.

Dessutom finns det aktieägaravtal mellan ägarna i Heimstaden Bostad som begränsar majoritetsägaren. Ett exempel är skötseln av bostäderna. Om pensionskapitalägarna inte är nöjda med förvaltningen av bostäderna kan de byta ut Heimstaden som förvaltare. Om det skulle bli aktuellt med en försäljning av bolaget måste samtliga ägare vara överens.

Kommunfullmäktiges beslut i juni var ett bra och nödvändigt beslut. Umeå får nu fler nya hyresrätter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.