Rasism kan aldrig accepteras, (V)

Under gårdagens fullmäktige behandlades en motion från 2017 där yrkandet var att inte sälja ut delar av AB Bostadens bestånd. Motionären (politisk vilde, tidigare SD) motiverade dock sin motion med ett fruktansvärt resonemang:

Jag antar att syftet med detta (Läs: sälja en del av AB Bostadens bestånd) är att frigöra kapital för att bygga bostäder så att ännu fler lögnare från tredje världen ska ha möjlighet att komma hit, bo gratis, leva på bidrag och skaffa många barn.

står det i motionen. 

Vänsterpartiet yrkade till att börja med bifall till motionen för att man höll med om att-satserna.

Jag tycker att det är djupt problematiskt att man över huvud taget överväger att yrka bifall till en motion som grundar sig på ett sådant unket, rasistiskt tankegods. Vi i de demokratiska partierna har ett ansvar att inte tvätta och legitimera rasistiska idéer.

Efter hård kritik drog Vänsterpartiet tillbaka sitt bifallsyrkande. Det är bra. Men att man över huvud taget övervägde att bifalla motionen vittnar om bristande omdöme.

Vill man som parti manifestera sin ståndpunkt eller kritik så finns andra möjligheter än att bifalla en motion med rasistiskt innehåll. Jag hoppas att Vänsterpartiet tar en noggrann funderare över sitt agerande.