Etikett: brottslighet

Samhället backar inte!

Av , , Bli först att kommentera 4

Under eftermiddagen har jag träffat Michael Rystedt, chef för lokalpolisområde Umeå, med anledning av helgens misstänkta mordbrand på Mariehem.

Vi har sedan lång tid tillbaka ett tätt myndighetsöverskridande samarbete för att förebygga och bekämpa kriminalitet och otrygghet.

Från både Polismyndighetens och kommunens sida är vi överens om att vi aldrig kommer att backa. Umeå ska vara tryggt och rättssamhället kommer inte ge vika.

Umeborna ska inte behöva vänja sig vid varken anlagda bränder eller annan grov kriminalitet.

Nu kraftsamlar Polisen kring de händelser som ägde rum i helgen. Jag meddelade att kommunen står till förfogande för att understödja deras arbete på de sätt vi kan.

Samtidigt kraftsamlar vi gemensamt för det långsiktiga förebyggande och brottsbekämpande arbetet.

Jag ser det som centralt för vår kommuns utveckling att alla aktörer är med och tar ansvar för trygghetsfrågorna. Att samhället står enat.

I detta arbete behövs kommunen, Polisen, andra myndigheter, föreningslivet och näringslivet – för att säkerställa att Umeå håller ihop.

Det är också viktigt att vi har tillit till Polisen i deras arbete och ger myndigheten vårt fulla stöd.

Vi kommer att fortsätta arbeta tätt tillsammans. Såväl agilt utifrån förändrade lägesbilder, som långsiktigt och målmedvetet.

Jag har ett stort förtroende för Polisen i Umeå. De har över tid arbetat uthålligt och resultatinriktat med att förebygga och bekämpa brott. De har också på ett enastående sätt ökat sin synlighet och närvaro i människors vardag.

I Umeå har vi en väl utvecklad samverkansstruktur över myndighetsgränserna. Detta måste vi slå vakt om och förstärka.

Vårt gemensamma budskap är att samhället inte kommer att backa. Vi ska tillsammans arbeta för att Umeå ska kunna växa tryggt och säkert.

Det är ett arbete som måste pågå i dag, i morgon om ett år – ja, ständigt.

Trygghet går före skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag skriver jag i Västerbottens-Kuriren om Moderaterna i Umeås film och ger min syn på vilken politik som behövs för att bekämpa och förebygga otrygghet. På nationell nivå har regeringen tagit krafttag mot bland annat den organiserade brottsligheten genom straffskärpningar och resurspåslag till Polismyndigheten.

I Umeå saknar vi dock de problem som många andra jämförbara städer har. Umeå är en trygg stad och för att den ska vara fortsatt trygg måste vi alltid ligga steget före med en aktiv och socialt hållbar politik.

Moderaterna föreslår i sin film ett antal nationella åtgärder, alltså sådant de faktiskt inte kan driva lokalt i Umeå. De lokala förslagen inskränker sig till ett allmänt hållet löfte om förebyggande arbete och därutöver kameraövervakning.

Detta framstår som märkligt med tanke på att Moderaterna motsatt sig stora delar av de satsningar som vi på lokal nivå kan arbeta med för att säkerställa social trygghet. De har också bedrivit en politik som skulle urholka den välfärd som utgör grunden för ett tryggt samhälle.

  • Socialdemokraterna i Umeå har under mandatperioden sett till att socialtjänstens fältgrupp utökats med fler anställda för att nå fler ungdomar och minska drogproblematiken i vår stad. Detta har Moderaterna motsatt sig hårt.
  • Moderaterna har i kommunfullmäktige så sent som 2017 velat slakta socialtjänsten med ytterligare besparingar.

För 2017 föreslog Moderaterna att individ- och familjenämnden skulle få 20 miljoner mindre än vårt socialdemokratiska huvudförslag. Hade Moderaternas förslag antagits hade förebyggande verksamhet som fältgrupp, ekonomiskt stöd till sociala föreningar, alkohol- och drogmottagning, öppen förskola och Centrum mot våld tvingats stänga eller reducerats till oigenkännlighet.

  • Moderaterna har trots kommunens tuffa utmaningar fortsatt kräva att skatten ska sänkas.

Målet är att sänka skatten med över 220 miljoner. Detta trots att SKL:s prognoser pekar på att kommunalskatten i framtiden kan riskera att behöva höjas i samtliga landets kommuner för att klara finansieringen av det mest grundläggande välfärdsuppdraget.

I Moderaternas lokala politik kvarstår då egentligen bara kameraövervakning, vilket inte avhjälper brottslighetens orsaker eller minskar förekomsten av sociala problem som leder till otrygghet. Men när man vill sänka skatten så mycket som de gör så återstår såklart bara billiga symbolåtgärder.

Min inriktning står fast. Välfärd och trygghetsskapande arbete går före stora skattesänkningar.