Rut inget för skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

 

SCB, statistiska centralbyrån kom ut med en redovisning 2011 som satte förstoringsglaset på välfärden. Ett av de områden som fokuserades på var rutavdragets utveckling och vem som gör avdrag för Rut.
Det är en talande statistik då det framgår tydligt att 64 % av de som gör avdrag för Rut är höginkomsttagare. Endast 7 % av rut-avdragen gjordes av låginkomsttagare.
En av anledningarna kan vara att man ska tjäna 250 000 kr och betalt in minst 50 000 i skatt för att få rätten till max 50 000 kr per år och person i skattereduktion. Med andra ord blir det en snedvriden skattepolitik då vi ser att låginkomsttagare missgynnas av rutavdraget.
Nu vill regeringen lyfta detta som de säger framgångskoncept in i skolans värld. Föräldrar i gymnasiet ska kunna göra rutavdrag för läxhjälp. Idag vet vi att många barn som misslyckas i skolan har föräldrar med låg utbildningsbakgrund och har många gånger låga löner.  En tolkning som jag gör av statistiken från SCB är att låginkomsttagares barn kommer inte att bli hjälp av denna reform.  Föräldrarna med lågainkomster med de största behoven har inte råd med rutavdrag för läxhjälp. Klassklyftorna kommer med detta förslag att bli ännu tydligare i skolan.
För 2011 drog regeringen in 11 miljoner i stadsbidrag från Umeå kommun. Anledningen var att regeringen hade förhoppningen om att den nya gymnasiereformen skulle göra att färre elever skulle hoppa av. Vi ser inte att regeringens siande blivit sanning då elever fortfarande hoppar av gymnasieutbildningarna runt om i landet.
Istället för att satsa på skatteavdrag för höginkomsttagare borde vi satsa på, mer lärare i klassrummet, mer specialpedagoger, utveckla nya lärostilar, mer ämnesinfärgning, osv.
Regeringens dåliga samvete över skolans negativa utveckling ska plåstras igen med avdrag för läxhjälp till höginkomsttagare. Vi socialdemokrater vill istället satsa mer pengar i skolan och då går Rut ut och in med mer lärare och specialpedagoger i skolan där lärandet ska utvecklas för alla.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera