Spännande utveckling

Av , , Bli först att kommentera 6
 

De pågår ett arbete inom EU att ändra de europeiska upphandlingsdirektiven. Det förslag som finns handlar om en helt ny upphandlingsform som kallas innovationspartnerskap.

Om EU:s medlemsländer och Europaparlamentet skulle bifalla det nya förslaget till innovationspartnerskap skulle det kunna finnas i svenska lagstiftningen år 2014 eller 2015.
Innovationspartnerskap kommer att möjliggöra att en upphandlande myndighet gör en upphandling av varor eller tjänster som ännu inte utvecklats. Tanken med upphandlingen är att det ska stimulera ett innovationsarbete i produktutvecklingen.
Innovationspartnerskapet förstärker leverantörernas möjligheter att satsa egna resurser i utvecklingsarbetet, men binder samtidigt upp den upphandlande myndigheten att i framtiden köpa en vara eller tjänst från en viss leverantör.
Det här är en spännande utveckling där vi inom exempelvis klimatområdet behöver nya innovativa lösningar och produkter. Umeå har redan jobbat med innovation då vi har elbussar, men kapitalet snabbar på utvecklingen vilket är andemeningen i förarbetet till parlamentet.  Hoppas att Europaparlamentet fattar kloka beslut så vi kan jobba in det i den svenska lagstiftningen senast 2015.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera