Fallande resultat inom skolan

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen har under 8 år regerat Sverige. Något som är påtagligt är att skolresultaten radikalt försämrat. Det behövs fler lärare och mer resurser till den svenska skolan som fått stå tillbaks de senaste åren.

Vi socialdemokrater vill satsa 3,5 miljarder på den svenska skolan, kvalitetssatsningar på lärarutbildningen, fler vägar till lärarutbildningen, fler karriärstjänster, kompetensutveckling och stöd till skolledning, och slutligen minskad administration. Regeringens politik har visat nu under 8 år att det behövs mer satsningar på skolan.

Vi socialdemokraterna vill satsa 3,5 miljard under kommande mandatperiod på en bättre skola.

Bli först att kommentera