Nu satsar vi på ungdomarna

Av , , Bli först att kommentera 3

90-dagarsgarantin för unga i sammanfattning:

13 000 utbildningskontrakt
Unga utan gymnasieutbildning är tydligt överrepresenterade bland de arbetslösa. Socialdemokraterna vill öronmärka 13 000 nya platser i vuxenutbildning till arbetslösa under 25 år.

32 000 traineejobb i offentlig verksamhet
Socialdemokraterna kommer avsätta resurser för att inrätta 32 000 traineejobb i offentlig verksamhet, däribland 5 000 traineejobb inom hälso- och sjukvården och 20 000 jobb inom äldreomsorgen. Traineejobben består av både utbildning och arbete. För den del som är arbete utgår full lön enligt kollektivavtal till den enskilde.

Offentlig upphandling för fler jobb
Sverige behöver få ut mer samhällsnytta av de runt 600 miljarder kronor som det offentliga årligen upphandlar. Det är rimligt att privata företag som anlitas av samhället också medverkar till ett sammanhållet Sverige. Offentlig upphandling kan bli ett viktigt verktyg här och bidra till att förverkliga 90-dagarsgarantin.

Under senare år har flera socialdemokratiskt styrda kommuner börjat att med framgång ställa sysselsättningskrav vid bl.a. byggupphandlingar, som exempelvis Örebro och Malmö.

Men många kommuner avstår, eftersom man tror att det inte är möjligt att ställa krav på jobb och praktik åt unga. Det finns i själva verket stora möjligheter att inom ramen för de regler som gäller använda den offentliga upphandlingen för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Att skapa sysselsättning för grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är oerhört viktigt.