S roll i budgetarbetet

Av , , Bli först att kommentera 5

Under vårkanten har förhandlingar pågått med Vänsterpartiet. Från Socialdemokraterna har Lennart Holmlund, Christer Lindvall och undertecknad deltagit och från Vänsterpartiet Lennart Arvidsson, Lasse Jakobsson. Daniel Callos och senare Tamara Spiric. Det har varit bra diskussioner under våren och Lennart hade frigjort ett utrymme på 20 miljoner kronor som vi var överens om att det skulle gå till äldreomsorgen.
Målsättningen var att vi skulle träffas innan fullmäktigemötet i maj och slutjusera vår överenskommelse om budgeten. Vår gruppledare Lennart Holmlund hade då en konstruktion som skulle ge totalt 32,7 miljoner till äldreomsorgen. Enligt Lennart kom Tamara till fullmäktige och sa att det förslag vi hade inte var möjligt att genomföra och att vi inte skulle få slutförhandla med de personer som Vänstern hade utsett. Då var moivet att det inte var förankrat i partiet och behövde mer tid vilket också finns beskrivet i media.

Socialdemokraterna har tagit fram finansieringsmodellen för budgetuppgörelsen med Vänsterpartiet. Vi har även följt tjänstemännens rekommendationer angående mer pengar till äldreomsorgen och inte som vänstern vill göra gällande-att endast de ligger bakom förslaget.

Vänstern tog åt sig äran?

Av , , Bli först att kommentera 11

Som det framgår i olika sammanhang har Vänsterpartiet påstått att de har räddat äldreomsorgen från nedskärningar. Under våren och hösten har jag deltagit i förhandlingar med Vänsterpartiet.
Under dessa förhandlingar har jag konstaterat att Lennart Holmlunds förslag på finansiering och prioritering är det förslag som också fullmäktige antagit i höst. Med andra ord är Vänsterns påstående om att de räddat äldreomsorgen felaktigt.

Vi Socialdemokrater har som målsättning att bli större än Alliansen -för att kunna lägga en egen budget och därigenom göra politiken tydligare för Umeåborna.

Om du vill vara med och forma Umeå till en stad som har framtidstro ska du lägga en röst på Socialdemokraterna. Tillsammans utvecklar vi framtidens jobb och välfärd!