Är du feminist?

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Vi tror att jämställdhet och jobb hänger ihop. Alla människors kompetens måste tas tillvara på arbetsmarknaden och därför ska kvinnors sysselsättning öka. Men fortfarande är det så att kvinnor har lägre löner än män. Vi vill därför att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och deltid en möjlighet, att en tredje mamma- och pappamåndad ska införas, att jämställdhetsarbetet i skolan ska pågå kontinuerligt, att genusperspektivet ska få större genomslag i forskning och utveckling, samt lagstifta om jämställda bolagsstyrelser om situationen inte förbättras.