Debatt ang. bostadsbristen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag rivstartade morgonen med att debattera med Anders Ågren på Folkets Hus. Vi diskuterade byggandet av fler bostäder i Umeå.

Idag råder det bostadsbrist i 156 av Sveriges kommuner och den borgerliga regeringen har haft 8 år på sig att styra upp den rådande bostadsbristen utan framgång. I desperation vill man nu från regeringens sida utreda bl.a. regler för arkeologiska undersökningar för att snabba på byggprocessen, vilket så klart inte löser bostadsbristen.

Vi socialdemokrater tar frågan på stort allvar och vill bygga 250 000 lägenheter fram till 2020.
– 2 miljarder årligen för att bl.a. införa byggbonus för de byggföretag eller kommuner som bygger hyresrätter, kommunerna får pengar till att snabba på beslutprocessen och Länsstyrelsen ska snabba på samordningen mellan myndigheterna.

– 3 miljarder tillskjuts statliga SBAB för att underlätta utlåningen av kapital för kommuner och byggföretag som bygger hyresrätter.

– 1 miljard årligen för att stimulera byggandet av studentbostäder.
Vi socialdemokrater tar ansvar och kan finansiera ett ökat bostadsbyggande i Umeå när vi byter regering.