Vi måste klara av att se helheten

skogDet är direkt farligt när politiker inte ser skogen för alla träd, det är farligt när politiker blir så absorberade i detaljerna att de inte längre ser helhetsbilden. Som politiker är det oerhört viktigt att alltid se till helheten och kunna göra prioriteringar och satsningar som är till gagn för den samlade utvecklingen.

Umeå kommun delar tillsammans med de andra tillväxtkommunerna en besvärlig lånesituation. I den budget som vi Socialdemokrater tillsammans med Mp lagt och som ska behandlas vid kommunfullmäktige på måndag föreslår vi en avkastning i budgeten- ett överskott- på 1 % vilket i reella pengar är ett överskott på cirka 60 miljoner. När det gäller kommunens möjlighet till lån- vilka vi tar vi Kommuninvest- kräver de för att vi ska beviljas ytterligare lån en avkastning på 4%. Det innebär att kommunen måste budgetera med ett överskott på ca 200 miljoner extra om vi ska utöka lånen. Vi måste vara medvetna om att nya lån utifrån långivarens krav minskar kommunens utrymme med ytterligare cirka 200 miljoner kronor. Dessa pengar behöver vi sannerligen bättre i de stora kommunala välfärdsverksamheterna.

Vi har därför i vårt budgetförslag valt att priorietera de investeringar vi har råd med till förskolan, skolan och LSS-boenden samt det absolut nödvändiga underhållet för att inte orsaka kapitalförstöring inom Tekniska nämndens område. Vi har även i vårt budgetförslag valt att prioritera satsningarna främst på de tre stora välfärdsnämnderna, För- och grundskolan (+5%), Individ- och familjenämnden (+6%) samt Äldrenämnden (+4%).

Vårt begränsade låneutrymme påverkar naturligtvis även vårt ställningstagande kring AB Bostaden och den avyttring på knappt 10 % som föreslagits. Skulle vi välja att lånefinansiera för AB Bostadens behov, nödvändiga renoveringar och behovet av nyproduktion av lägenheter och boenden för äldre skulle det på samma sätt begränsa det ekonomiska utrymmet för de stora välfärdsnämnderna. Det kan inte vara rimligt att låna till AB Bostaden och samtidigt dränera våra stora välfärdsverksamheter på resurser. Vi behöver satsa mer på förskolan och skolan, på indvid- och familjenämnden och de äldre- inte mindre. Radikalt minskade resurser till dessa nämnder skulle skapa en ohanterlig situation då många, många människor skulle bli lidande.

Med den finansieringslösning som nu är föreslagen, där AB Bostaden avyttrar knappt 10 % av beståndet till en seriös och långsiktig aktör, frigörs kapital för AB Bostadens behov av renoveringar, nyproduktion samt boenden för äldre. Vi får samtidigt in en seriös och långsiktig aktör med pensionsstiftelser i ryggen på marknaden i Umeå. För hyresgästerna kommer det inte leda till några försämringar eftersom den nya aktören Heimstaden Bostad AB tar över de åtaganden som AB Bostaden har idag. Heimstaden har dessutom lägre avkastningskrav påsin verksamhet än vad AB Bostaden har på sin. Heimstaden tillför dessutom nytt kapital i Umeå. Det kommer med stor sannolikhet att ge ringar på vattnet med även andra näringar och aktörer. Detta är bra för Umeå och det ger positiva signaler till andra aktörer att investera i Umeå.

Jag har svårt att förstå dem som likt Vänsterpartiet hävdar att vi bör fortsätta lånefinansieringen såväl i kommunen som för AB Bostaden. Förstår de inte att såväl långivarens krav på högre avkastning (överskott på 4 % av den totala budgeten) som ökade räntekostnader och avskrivningar kommer att leda till rejält minskade resurser till vår gemensamma välfärd? Vänsterpartiet slår sig ofta för bröstet och säger sig värna välfärden men tyvärr leder deras politik endast till minskade resurser som skulle leda till katastrof för de som bäst behöver välfärden.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.