Etikett: Umeå Airport

Regeringen säkerställer samhällsviktiga flygtransporter till och från Umeå

Av , , Bli först att kommentera 1

De senaste veckorna har beskeden om uppehåll för flygtrafiken till och från Umeå duggat tätt. Förra veckan nåddes jag av beskedet att SAS, som sista flygbolag, riskerade att ställa in sina flygningar. Med anledning av detta kontaktade jag infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Kort därefter meddelade dock SAS att man väljer att upprätthålla en avgång per dag. Det var glädjande besked. Flyget är viktigt för att säkerställa att transporter av sjukvårdsmateriel, sjukvårdspersonal och andra i kristid nödvändiga transporter kan fortgå. På grund av vår geografiska avlägsenhet till resten av Sverige är behovet av flyget särskilt stort i Norrland.

I dag visade regeringen i sin tur att man ser och tar situationen på allvar. Den S-ledda regeringen har nu beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Detta var vad jag efterfrågade i min skrivelse, som återges nedan, och dagens besked var därför väldigt välkomna!

 

”Onsdagen den 1 april meddelande flygbolaget BRA att de ställer in samtliga flygningar från Umeå Airport från och med måndagen den 6 april och hela maj ut. Dessförinnan har Norwegian lämnat liknande besked. Jag har nåtts av information om att SAS står i begrepp att fatta ett likartat beslut med verkan från och med måndag den 6 april.

Detta skulle innebära att all kommersiell flygtrafik från Umeå ställs in. Det förefaller i dagsläget sannolikt att detta kan komma att gälla längre än till utgången av nästa månad, eftersom spridningen av covid-19 inte verkar ha nått sin kulmen ännu. Flygbolagen förmår inte att på affärsmässiga grunder upprätthålla flygtrafiken under rådande förhållanden.

Detta skulle innebära att Umeå och Västerbotten i stor utsträckning isoleras av från resten av Sverige. För Umeå och Västerbotten, som är beläget geografiskt avlägset från resten av Sverige, riskerar detta att få särskilt kännbara, negativa konsekvenser.

Dessa effekter inskränker sig sannolikt inte till coronakrisen utan riskerar att, bland annat på grund av vårt geografiska läge, få långsiktiga ekonomiska och sociala skadeverkningar.
Förutom att det begränsar möjligheten till sådana resor som kan bli nödvändiga även i kristid så påverkar det transporter av bl.a. sjukvårdsmateriel, läkemedel, sjukvårdspersonal och små reservdelar som behövs till större industrier. Det innebär att upphörandet av flygtransporter till och från Umeå även kan vara skadligt ur ett smittskyddsperspektiv.

Förutom att Umeå och stora delar av Västerbotten skärs av så visar utvecklingen att strängt taget hela norra Norrland riskerar att i hög grad isoleras från resten av Sverige. De övriga transportmedel som står till buds erbjuder inte den korta restid som för många ändamål är nödvändig. Därför måste det åtminstone vara möjligt att upprätthålla avgångar på morgonen och på kvällen.

Samhällets högsta prioritet ska vara att begränsa smittspridningen och värna liv och hälsa. Men parallellt med detta måste ekonomin skyddas i så stor utsträckning som möjligt och sådana negativa följdverkningar av smittspridningen som går att motverka måste motverkas.

Jag ser med allvar på den uppkomna situationen och på de potentiella skadeverkningar denna utveckling kan få även efter att vi tagit oss igenom coronakrisen.

Jag vill uppmärksamma statsrådet på detta och önskar besked om vad regeringen har för avsikt att göra för att skydda samhällsviktiga kommunikationer, såsom flyget till och från Umeå och norra Norrland överlag, i det kristillstånd som råder.”

Flysäkerhet viktigare än kostnadsminskningar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag skriver jag, tillsammans med Lilly Bäcklund (ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten och kommunalråd i Lycksele) på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi lyfter våra farhågor inför Luftfartsverkets ambitioner att fjärrstyra flygledningen på allt fler flygplatser. Den första fjärrstyrda flygledningen i världen instiftades för snart tre år sedan när Örnsköldsviks flygplats flygledning överfördes till Midlanda i Sundsvall. Inom ett par år ska fler flygplatser trafikledas på distans. Bland annat flygplatserna i Kiruna, Östersund, Malmö och Linköping – men även Umeå Airport

Syftet med dessa förändringar är att minska kostnaderna för flygledningen.

Detta oroar oss, av både säkerhetsskäl och regionalpolitiska skäl.

Säkerheten äventyras

Fjärrstyrd flygledning blir mycket mer sårbar för säkerhetsstörningar och cyberattacker eftersom den är helt beroende av IT-kommunikation. I en krigssituation eller vid lågintensiv krigföring mot Sverige riskeras således flygsäkerheten.

Detta är sannolikt ett av skälen till att Försvarsmakten inte visat intresse för flygledning på distans. Visbys flygplats ingick initialt i fjärrstyrningsplanerna, men projektet lades på is efter Försvarsmaktens invändningar.  I dag kan de lokalt placerade flygledarna kommunicera direkt medflygplanen med hjälp av olika reservsystem på flygplatserna. Om flygledningen sköts på distans förloras denna säkerhetsfunktion. Flygkommunikationerna är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den speciella kompetens flygledarna har och som finns över hela landet skapar ett hållbart system som nu äventyras av planerna på fjärrstyrning.

Vi har redan fått erfara hur flyget i hela landet lamslogs av ett datorhaveri på Arlanda. Även oväder och stormar kan skapa störningar och avbrott.

Tekniken är heller inte testad på en flygplats av Umeå Airports storlek. De flygplatser som nu har flygledning på distans hade tillsammans 6 229 landningar under 2016. Under samma period hade Umeå Airport 12 281 landningar. Umeå Airport har dessutom en annorlunda trafikbild med en blandning av olika luftfartyg som flyger under så kallad instrumentregler och visuellt. Det finns även miljörestriktioner vid Umeå Airport som måste beaktas och som påverkar flödet av startande och landande flygplan.

En regionalpolitisk fråga

Det finns många andra skäl till att behålla flygtrafikledningen lokalt i Norrland, inte minst regionalpolitiska. Umeå Airport har i dag öppet stora delar av dygnet och följaktligen behov av en ständig tillgång till flygledare, även nattetid. Den fjärrstyrda flygledningen innebär att man flyttar lika många flygledare från Norrland som det tillförs till Stockholm/Arlanda.

Det är en politik som utarmar vår region på viktig kompetens och arbetstillfällen, vilket vi inte kan acceptera som företrädare för Umeås och Västerbottens invånare.

Men det handlar även om medicinska aspekter. I dag finns baser för ambulansflygplan i Umeå och Luleå. I det arbete som nu pågår för en gemensam ambulansflygorganisation för hela landet föreslås den nya organisationen ha sitt säte i Umeå och dirigeras härifrån. Detta innebär att om inte den digitala lösningen med fjärrstyrd flygledning fungerar drabbas hela Sverige. Även sjöfartsverkets räddningshelikopter som är stationerad vid Umeå Airport kan påverkas negativt vid bortfall av kommunikation mellan enheterna.

Vi kräver därför att regeringen agerar och upphäver Luftfartsverkets beslut om att fjärrstyra fler flygplatser.