Mer om resan till Seychellerna

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu har jag tagit del av såväl samverkansavtalet med republiken Seychellerna och en inbjudan (den enda?) till Umeå att komma på besök. Det jag läser i dessa handlingar väcker frågor, som jag inte kan besvara.

Det aktuella samverkansavtalet från 2004 är undertecknat av Marie-Louise Rönnmark och Danny Faure, ”Minister of Education and Youth”. Det skrevs när Danny Faure besökte Umeå den 25 och 26 september 2003.

I början på februari 2004 inkom en inbjudan till Marie-Louise Rönnmark, Umeå, från samme Danny Faure om ett besök på Seychellerna ”this year”, alltså 2004. Blev det ett besök det året, finns det kanske anledning att undra över. Eller är det den inbjudan som föranleder det nu beslutade besöket 2019?

Carin Nilsson säger visserligen i VK-artikeln att man fått en inbjudan från Seychellernas socialminister och inte från utbildnings- och ungdomsministern, som den inbjudan jag fått från Malin Sundbom visar. Kanske var man tvungen att bjuda två gånger för att få något besök från Umeå.

Det som sägs i avtalet, eller snarare INTE sägs, är överraskande. I avtalet anges vilka prioriterade områden som framtida samarbete skall avse. Några av dessa är riktigt omnämnda i VK-artikeln.

Det för mig överraskande är att äldreomsorg eller demensvård inte tillhör de prioriterande områdena enligt samverkansavtalet! Är det måntro den bristen i avtalet, som gett anledning för äldrenämnden att åka till Seychellerna för att ”utveckla” det?

Det är onekligen svårt att utifrån VK-artikeln uppfatta annat än att huvudskälet till resan är äldreomsorg med betoning på demensvård.

Misslyckad studiebesök?

Av , , 3 kommentarer 10

Frågan i rubriken föranleds av uppgiften i dagens VK, att en delegation från Saeychellerna besökte Umeå så sent som i september. De ville studera ”äldreomsorg med fokus på demensvården”.

Nu skall en delegation från Umeå besöka Seychellerna för att ”berätta om hur Umeå jobbar med äldreomsorgsfrågorna, med fokus på demensvården”. Vilket jättemiss av Umeå att inte berätta om detta när delegationen från Seychellerna var här i September!

”Syftet med resan är att se om Umeå kommun kan bidra till att öka kompetensen inom äldreomsorg då särskilt kopplat till demensvård på Seychellerna”, säger nämndens ordförande Carin Nilsson.

Men nog är det väl ändå en övertro på den svenska delegationens förmåga om någon verkligen tror att besöket alls kommer att bidra till att öka kompetensen inom Seychellernas äldreomsorg?

Ett annat skäl till resan är att ett redan befintligt avtal måste ”utvecklas”. Alla måste begripa att detta måste ske hemma hos motparten till avtalet, eller hur?

Resan kommer att kosta skattepengar, även om man är ditbjudna av självaste socialministern på Seychellerna. Carin Nilsson lämnar dock det lugnande beskedet att äldrenämnden inte skall betala med sina skattepengar utan det gör i stället kommunstyrelsen med sina skattepengar!

Nu är det bara att hoppas att delegationens deltagare får någon liten tid över för att njuta det fina vädret, som man nog kan förvänta sig den tiden på året på Seychellerna. Utöver tiden som kommer att ägnas åt kompetensskapande insatser och avtalsutvecklande insatser, menar jag förstås.

Försäkringskassans rådgivare

Av , , Bli först att kommentera 12

Då och då läser vi om negativa beslut från Försäkringskassan, där beslutet till stor del grundar sig på Försäkringskassans egen expertis, den försäkringsmedicinska rådgivaren (FMR).

Mitt ärende gäller en ansökan om s.k. sjukersättning. Försäkringskassans handläggare ställer följande två frågor till FMR, innan hen är beredd att lägga sitt förslag till beslutande instans på kassan:

”1. Finns det några medicinska rehabiliteringsinsatser som skulle kunna minska de nämnda funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar?

2. Kan det finnas utvecklingsmöjligheter med tanke på diagnos?”

Yttrande

Det kan inte vara så lätt, ens för handläggaren på Försäkringskassan att föreslå beslut utifrån FMR:s yttrande. Åtminstone är det för svårt att hitta några direkta svar på de två frågorna. Nu gör hen det ändå och meddelar att sjukersättning inte kan utgå från det material som f.n. finns i ärendet.

Och mer material skall hen få. Ärendet är med andra ord ännu inte klart.

Anders Ågren (M) jublar…

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är Anders Ågren (M) glad och skriver t.o.m. en insändare om det i VK. Han fortsätter att ge sken av att det är på de hjälpbehövandes vägnar som han är glad. Arbetarpartiet kommer av allt att döma att se till att LOV blir kvar.

Nu kommer alltså rätten att välja hemtjänstutövare att fortsätta finnas och inte som han felaktigt påstått hela tiden att upphöra, om man skulle lämna LOV.

Valfriheten kommer inte att tas bort. Dock kommer man att få färre bolag att välja mellan och därmed kommer förstås några övergångsvis att också få lov att vänja sig vid nya ”ansikten”, som hjälper dem. Det problemet kommer man inte förbi.

För mig är det dock mer och mer uppenbart att det hela främst handlar om den omsorg som Ågren m.fl. visar privat företagssamhet. Och jag tror nu att  Ågrens glädje har mer med det att göra än med omsorgen om de äldre och andra som är i behov av hemtjänst.