Carl Bildt har talat

Av , , 1 kommentar 4

I dag har jag hört den erfarne och högst kompetente statsmannen Carl Bildt kommentera Wikileaks offentliggörande av den för diplomatin synnerligen olämplig korrespondens.

Än mer övetygad blir jag att något måste vara totalt fel. Även han går i samma fälla som alla andra, nämligen att bara kritisera offentligggörandet. Innehållet i vad som nu gjorts bekant för världen tycks vara så normalt i diplomatkretsar att även han glömmer att nämna något om det.

Vad han han sa var ju bara att beklaga skadan som offentliggörandet kommer att få för diplomatin framgent. Det föga imponerande innehållet i diplomaternas korrespondens var inte värt ett fördömande. Jag gissar att Carl Bildt har för många kompisar bland de vars korrespondens nu är offentlig och dessutom är han nog alltför amerikavänlig för att kritisera Amerika.

Wikileaks avslöjanden

Av , , 2 kommentarer 5

Jag tycker att en viktig aspekt på Wikileaks avslöjanden tycks glömmas av de flesta.

All kritik och i stort sett allt avståndstagande i anledning av de komprometterande uppgifter som offentliggjorts, har gällt själva offentliggörandet. Kritiken riktas mot Wikileak och dem som läckt uppgifterna till Wikileak.

Kritiken mot Wikileak är så stark och så dominerande att man nästan luras tro att det också är Wikileak som är ansvarig för de hemskheter och synnerligen besvärande saker som USA bär ansvaret för.

Är jag helt ute och cyklar nu igen, eller…

A little bit of America

Av , , 2 kommentarer 6

Särskilt aptitlig ser den ju inte ut här, där den ligger och väntar på att den rättat ugnstemperaturen har uppnåtts. Men vänta bara – närmare tre timmar förresten, då både ser och smakar den bättre.

Just nu pågår förberedelserna för den "Thanksgiving Feast", som vi skall ha här i kväll. Kalkonen, t.ex. är nu på väg in i ugnen.

Det glädjer mig att Peggy har energi och lust att bibehålla något som var något alldeles extra för henne hemma i USA, nämligen just denna fest på Thanksgiving-dagen. Jag tyckerb om det och förhoppningsvis och dem som vi brukar bjuda till oss den här dagen.

I dag är inte den "rätta" dagen, men vi väljer alltid den närmaste helgen för det. I America firades Thanksgiving i torsdags.

Kalkonen är förstås "huvudpersonen" i sammanhanget. Fastän jag tycker att vi köpt en hyfsat stor sådan på hela 4,5 kilo (8,8 pounds), så är den att betrakta som liten efter Peggys standard. De som normalt lagas till i hennes hemtrakter väger 18-20 pounds. Men så har man förstås fler gäster där vanligtvis.

Inuti kalkonen placeras en fyllning som den på bilden.

Den kan även serveras separat, något som Peggy föredrar.

Jag skall inte trötta med att närmare beskriva vad målet består utan bara nämna några av tillbehören utöver kalkonen himself (herself?). Till måltiden hör sötpotatis, potatismos, sås, marsmallows, succatash (?) och som efterrätt pumpkin pie med vispgrädde. Alla med tankar åt bantningshållet eller förkärlek för kolhydratfattig kost bör nog inte tänka på sådant i kväll. Eller så får de enbart hålla sig den härliga broccolisallad, som Peggy just visat upp för mig.

Socialstyrelseundersökning ger fel effekt

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromdagen tog jag upp bemanningsfrågan på Vännäs kommuns demensboende i Vännäsby. Lokaltidningarna har också gjort det.

Något gensvar från ansvariga politiker (eller tjänstemän) har vi inte fått. Efter att funderat ett par dar på anledningen till detta, tror jag mig nu ha funnit en.

Eftersom alla nu är så väl medvetna om att de ju bara har det som sex av tio andra kommuner i landet har det, känner man sig lugn bara av den anledningen. Det var ju det som socialstyrelsens utredning kom fram till. Nu kan kommunpolitiker i Vännäs liksom i andra kommuner ändå känna sig ganska nöjda eftersom de ju har samma bemanningssituation i sina boenden som en klar majoritet av övriga kommuner har det.

Dessutom vet de ju att socialstyrelsen i en fråga som den här bara är en tämligehn tandlös tiger, som bara kan skriva och säga en massa välformulerade och fördömmande ord om situationen.

Och nu gäller det ju "bara" ett antal dementa personer av vilka ingen har den blekaste aning om vad det hela handlar om! Tänk om det i stället hade gällt en lika viktig fråga inom förskolan, där protester från den starka föröldragruppen skulle ha betytt så mycket mer än de som nu kommer från anhörighåll!

Men än vill jag inte helt utesluta en möjlighet till förändring i Vännäsfallet. Man vet aldrig med säkerhet, vad som kan hända. Bäst vad det är och sedan allt lugnat ner sig kring mandatfördelningen i nämnder och styrelser, kanske man kan hitta de pengar som behövs för ytterligare en nattanställd.

 

Viktigt i Vännäspolitiken?

Av , , 2 kommentarer 5

Nu har jag läst Jan Nilssons uförliga beskrivning av vad som har hänt under försöken till valtekniskt samarbete mellan de borgerliga partierna i Vännäs. Helt spontant undrar jag nu om det verkligen är den här sortens frågor som väljarna är mest intresserade av.

Jans kommentarer till Centerpartiets bild av det hela är mycket utförlig och pedagogisk, men ändå har jag svårt att hänga med. Kanke beror detta bara på att jag inte fullt ut förstår dramatiken i det spel som varit och troligen i viss mån ännu pågår.

Det beror nog också på, att jag så mycket hellre skulle ha velat läsa om vad de borgerliga partierna framgent vill arbeta med för att få ett bättre Vännäs. För bra anser de nog inte att Vännäs med sitt vänsterstyre är. För annars hade de väl inte så kraftfullt, om än misslyckat, velat få till stånd en ny politisk majoritet där.

Jag ställer mig alltså frågan om detta med fördelningen av poster och mandat i nämnder och styrelser är det som skall vara fråga nummer ett för oppositionen i Vännäs. Även jag som en icke borgerlig väljare tillåter mig att ställa den frågan.

Helt utan erfarenhet av arbetet i nämnder och styrelser är jag inte som bekant är för många. Jag vågar därför påstå att en mer eller mindre av den ena eller andra partifärgen i en nämnd spelar väldigt liten roll, så länge nämnden har en klar majoritet från de två vänsterpartierna.

Jag tycker nu därför att Moderaterna och partierna i "trekanten" (eller vad han nu kallar dem, den gode Jan Nilsson :-)) i stället för detta bör fundera över hur man skall lösa underbemanningen på äldreboendet i Vännäsby. Majoritetspartiet S har ju sagt att det inte kommer att göra något åt det. Här har oppositionen en bra chans att visa att den åtminstone vill – men dock saknar egen kraft för det. Hittills har inte oppositionen sagt vad den tycker. Det beror kanske bara på att ingen lokaltidning frågat dem än.

Eller så beror det bara på att man inte haft tid för annat än sandlådekriget kring den tekniskam valsamverkan.

Jag är säker på att det är sådant som väljarna vill att oppositionen skall använda sin energi till och inte till att inbördes bråka om platserna i nämnder och styrelser.

 

Jan Nilssons öppenhet

Av , , 5 kommentarer 9

Jag gillar Vännäsmoderaten Jan Nilssons öppna och som jag tror ärliga sätt att beskriva saker och ting. Alla inser förstås att han gör det utifrån sin synvinkel. Något annat sätt att göra det på finns helt inte.

Han var väl den förste som offentliggjorde allianssprickan i sin sin blogg. Antagligen gillas inte detta av alla alla i alliansen (den f.d.?).

Alla som har läst Lennart Holmbergs blogginlägg i frågan undrar förstås om det är riktigt det han skriver.

Är det verkligen så, Jan Nilssons, att samabetet föll på grund av Moderaternas krav på att få vice kommunalrådsposten?

Medborgardemokratin i Vännäs

Av , , 3 kommentarer 5

Redan på Vännäs kommuns webbplats startsida finns länken "Medborgardemokrati". Följer man den, får definitivt ett intryck av att kommunen tror på den sortens demoktrati. På olika sätt vill den få sina medborgare att vara med och ge underlag för de politiska besluten.

Alla som följer den angivna länken kan inte få någon annan uppfattning. Men alla som seriöst försöker bedöma i vad mån kommunen verkligen arbetar efter de ambitioner som framkommer av vad som står att läsa på dess webbplats får anledning att tvivla på allvaret bakom orden.

Där beskrivs t.ex. i mycket "demokratiska" och fina ordalag den s.k. Medborgarpanel som infördes för ett per tre år sedan. Jag och många fler anmälde sig dit. Tanken med den är att man som vanlig kommunbo ibland via denn kanal skall kunna få lämna sina synpunkter på frågor som är på väg uppåt i den politiska beslutsprocessen.

Än har inga sådana frågor gått ut till oss i panelen! Frågor som tas upp i media av kommunbor (t.ex. uppvärmingen av Bråns skola) kommenteras inte alls av kommunledningen.

Ett helt dygn har nu gått sedan jag här uppmärksammade kommunen på att fler än bara ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden samt personal utan också andra nu har uppmärksammat bemanninsfrågan på demensboendet i Vännäsby. Ingen av de ansvariga bryr sig om att kommnetera detta heller.

Inte ens de i vanliga fall så flitiga bevakarna av märkligheter i kommunen och världen i övrigt, inklusive mina bloggar, orkar med en enda kommentar i frågan. Deras huvudfråga tycks nu vara att slåss om platserna i nämnder och styrelser! Jag antar att de som röstat på dem förväntar betydligt mer av dem.

Om jag här t.ex. skulle ställa den mycket enkla och inte alls kontroversiella frågan om vad som hänt med medborgarpanelen, är jag inte alls säker på att få svar från någon av de ansvariga. Själv kan jag bara konstatera mot bakgrund av mina många år i kommunens tjänst att detta nog bara är ett exempel på ytterligare ett projekt som fått rinna ut i sanden.

 

 

Inlåsta och lämnade ensamma

Av , , 1 kommentar 6

Till min stora såväl förvåning som besvikelse står det nu klart för mig att Vännäs kommun är en av de sex kommuner av tio som tidvis lämnar sina dementa inlåsta utan personal.

Liksom i det omtalade fallet i Piteå räcker inte nattpersonalen till för att ha alla boendeenheter bemannade nattetid. Jag syftar nu på kommunens tjusiga äldrecentrum i Vännäsby. Det känns för mig inte lika "tjusigt" längre, när jag inser att man byggt så stort och fint att pengarna sedan inte räcker till driften.

Vännäsby äldrecenter består av fem låsta enheter/avdelningar. Till en början fanns det i varje enhet en anställd under natten. Nu har man "på försök" enligt uppgift dragit in en av dessa anställda.

Detta betyder att det måste finnas stunder under natten när en av de låsta enheterna saknar personal.

Om uppgiften stämmer at indragningen bara skett "på försök", blir jag ännu mer förvånad. Mycket bör göras på försök innan man definitivt bestämmer sig, men inte en sådan här sak. Det är nämligen helt klart att det "går" att klara sig med färre nattanställda, likväl som det "går" att låsa in dementa utan tillsyn, men här handlar det ju om en helt annat sak.

Demensboende i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag kommer just hem från Vännäsby äldrecenter, dit jag var bjuden på adventsfika,

Personalen på Safiren, även kallad enhet 5, hade ordnat ett trevligt samkväm med fika, och underhållning i en julpyntad samlingssal. Alla de boende var finklädda och såg verkligen ut att uppskatta det hela.

Ett tack och ros ger jag härmed till personalen. Jag är tämligen säker på att initiativet till sammankomsten hade tillkommit helt på deras initiativ.

En alldeles personlig behållning av kvällen fick jag också, eftersom jag träffade en person som jag bara "känt" till namnet i åtskilliga år. Detsamma gällde f.ö. honom, även om han sa sig ha sett min "fagra" nuna i VK-bloggen.

Jag gavs även tillfälle till ett samtal med en av mina gamla medarbetare från vängårdstiden, som numera är en av de boende där.

Ett moln dök dock upp på himlen, när en av de anhöriga vände sig till mig med en önskan att jag skall arbeta för att förhindra en indragning av en tjänst som nattanställd. Dessvärre saknar jag ju helt makt att påverka den frågan.