Public Service

Av , , Bli först att kommentera 10

En synpunkt på värdet av public service som min fru gav mig, efter att vi tagit del av den i TV 1 med början 9.00 fram till nu, är anledningen till detta blogginlägg.

När TV-licensen avskaffades och ersattes med en public-serviceavgift var det många som förfasade sig. Sannolikt var många av dessa sådana som smitit från licensen men ändå sett TV och dessutom kanske inte insett värdet av just TV:s public serviceuppgift. Nu går inte det längre, utan ingen som deklarerar en inkomst hos skatteverket kan längre smita från avgiften.

I dessa tider fyller TV en viktig uppgift, även om inte alla som vi pensionärer haft möjlighet att följa den långa och mycket informativa sändningen. Många arbetar som bekant även på helger.

Public serviceavgiften blev för min del an del av den restskatt som jag får. Tidigare fick jag ju betala ungefär samma belopp kvartalsvis till Kiruna, vad nu stället hette. Det har jag glömt.

Varför bryr jag mig?

Av , , 1 kommentar 9

I går fick jag en fråga från ”nära håll”, faktiskt mindre än sex ”feet”, som ju är gränsen i USA för hur nära man bör vara en annan människa i dessa tider. Frågan fick mig att fundera och här kommer resultatet av mina funderingar.

Min kritik av Vännäs kommuns underlåtenhet att ta hem säkra miljonfordringar i ett pressat ekonomiskt läge, beror inte BARA på att jag anser mig vara en s.k. vän av ordning eller att jag någonstans inom gillar att peka på och ifrågasätta brister i min kommuns administration.

Jag börjar inse att det har mer och mer att göra med vetskapen att jag ju som skattebetalare faktiskt är delägare i kommunen. Må så vara till en mycket liten del, men ändå. Det är ju förvisso så att jag genom all den skatt, som jag betalt till kommunen i minst 50 år…

Bidragit till en del av kommunens samtliga investeringar under alla dessa år.

Hela den tiden och även i dag betalar en del av den lön som kommunens anställda får.

Bidrar till samtliga av kommunala verksamheters driftskostnader också i övrigt

Bidrar även till kommunens samtliga förtroendevaldas arvoden, inklusive våra kommunalråds ”löner”.

Betalar till en del alla den tusentals olika fakturor som kommunen får.

M.M…

Mot denna bakgrund är då så underligt att jag ser mig som delägare i kommunen inte kan acceptera att kommunen inte tar in de fordringar som kommunen har på oss i Brån? I stället väljer man att försämra kommunens äldreomsorg m.m. För säkerhets skull upprepar jag, att jag förstås vet, att de ännu icke debiterade miljonerna med automatik kommer att hamna på vård- och omsorgsförvaltningen, men dock i kommunens gemensamma ”plånbok”.

Vi är många, jag med ibland, som ser kommunen som vår motpart. Men kommunen är ju faktiskt ”vi” genom dels vår rätt att delta i de demokratiska valen och dels genom det som jag i detta inlägg tar upp, d.v.s. att vi tillsammans finansierar en stor del av verksamheten. Därigenom är vi väl ändå att uppfatta som delägare?

 

 

Vännäs fakturerar inte

Av , , Bli först att kommentera 7

I går kunde vi i VK läsa om Vännäs kommuns bekymmersamma ekonomiska läge. De siffror som redovisas stämmer naturligtvis. Samtidigt är det något i sammanhanget som inte stämmer eller åtminstone är svårt för gemene man att förstå.

I slutet av 2018 färdigställdes ett jättejobb med att koppla ihop Brån med kommunens VA-anläggning. Trots det ansträngda ekonomiska läget har kommunen ännu inte fakturerat oss som är anslutna till nätet. Enligt det näst sista beskedet om tidpunkten för faktureringen, som dåvarande gatuchefen Christer Nygren gav oss, skulle faktureringen ske under första kvartalet 2020. Samme person, men numera infrastrukturchef (!), meddelar oss i brev 2020-03-11 att faktureringen beräknas ske under april månad, d.v.s. först under det andra kvartalet 2020!!

Det är inte direkt några småpengar som kommunen ligger ute med. Något hållbart besked om beloppets storlek har vi visserligen ännu inte fått från kommunen. Men det kommer sannolikt att röra sig om 6-7 miljoner, ett belopp som väl borde kunna minska en del av kommunens budgetunderskott.

Jag vet att det här handlar om olika ”plånböcker” i kommunen, men åtminstone rent teoretiskt så skulle ju dessa miljoner ha behövts för att behålla personaltätheten på äldreboendet i Vännäsby.

Varför så många uppdrag, M?

Av , , 2 kommentarer 13

Ågren och hans fru liksom Riedl och hans dito har fått sina många uppdrag inte enbart beroende på ett starkt politiskt intresse.

Nu har det kommit till min kännedom att de båda familjerna lyckats väldigt bra, när det gällt att förhandla sig till feta arvoden. Detta sätter hela frågan i en delvis ny dager och gör den definitivt inte bättre.

Familjerna lever gott på sina arvoden, som de har tack vare medgörlighet från de övriga politiska partierna, vars företrädare förstås inte heller gått lottlösa från förhandlingarna.

Anders Ågren (M) blygs inte

Av , , Bli först att kommentera 8

Häromdagen kunde vi i en debattartikeln i Vk läsa att Anders Ågren (M) utöver sitt kommunalrådsuppdrag besitter ytterligare 36 politiska uppdrag. Må så vara att några av dessa ”bara” är uppdrag som ersättare.

Detta ser onekligen mycket illa ut, även om det ju inte på något vis skulle vara olagligt utan bara olämpligt. Att vara så enormt populär inom sitt parti känns säkert mycket smickrande. Möjligen borde han blygas en aning över detta överväldigande bevis på uppskattning.

Själv har han ju inte gjort mer än sagt ja till de valberedningar som föreslagit honom på uppdragen. Möjligen har han någonstans under vägen tappat räkningen på antalet uppdrag och därför sagt ja till nomineringarna utav bara farten. Hans roll i att minska maktkoncentrationen har alltså bara varit att säga nej.

Hans uppgift nu är därför inte direkt att försvara situationen. Däremot borde han väl lämna en förklaring till varför hans parti har an sådan brist på dugliga medlemmar att han själv måste ta ”alla” dessa uppdrag. Förmåga att formulera sig i skrift saknar han ju bevisligen inte. Det finns säkert fler än jag, en socialdemokrat från Vännäs, som skulle uppskatta en kommentar på debattinlägget från honom.

Att bara tiga och hoppas på att allt i inlägget snart är glömt, är f.ö. något som folk i en maktposition som han befinner sig i lätt kan kosta på sig.

70-plussare i ”karantän”

Av , , 1 kommentar 5

Häromdagen ondgjorde jag mig över en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, som gick ut på att vi 70-plussare skulle begränsa vår utevistelse till en stund på balkongen. Nu har jag förstått att många har missförstått min syn på syftet med den onyanserade rekommendationen.

Jag tycker givetvis att råd från Folkhälsomyndigheten skall respekteras och följas, men eftersom man där tycks dra alla 70+ över en kam, tillät jag mig att raljera över balkongrekommendationen. Gruppen 70+ är inte en särskilt homogen grupp och alla av oss bor inte i balkongförsedda hus i tätorter. Många av oss har tillgång till mer eller mindre öde promenadvägar.

Det tål kanske, trots all information från ansvariga myndigheter, att upprepa skälet till varför vi som nått den ”aktningsvärda” åldern 70+ bör undvika icke nödvändiga närkontakter med andra människor. Skälet är i första hand, som jag förstått det, att om vi smittas är risken för allvarliga konsekvenser klart större än för yngre människor.

Värdet av motion både för den fysiska mentala hälsan borde kanske tvärtom betonas i dessa tider.

Skulle vi trots varningen ändå röra oss ute bland andra människor, så kan ju faktiskt en och annan av oss kunna föra vår egen smitta vidare – om vi redan är smittade. Här skiljer vi oss inte alls från alla yngre, utöver åldern förstås.

Vi kommer nyss hem från Vännäs. Själv satt jag lydigt kvar i bilen bortåt en hel timme, medan min ”unga” fru gjorde våra ärenden på Konsum, ICA och apoteket. Hon är jämförelsevis ung, men hade vi varit i USA skulle hon som 60+ ingå i deras riskgrupp baserad på hög ålder.

Toapappershamstringen

Av , , Bli först att kommentera 8

Se det tänkte jag inte på, att toapapper ingår i vårt djupt rotade behov av gemenskap alltså! Men nu har en biträdande psykologiprofessor sagt att det är så och då måste man väl tro på det, antar jag. Kanske var detta skälet till att bidéer var standard i hus byggda på 70-talet?

”Toalettpapperet ingår i vårt djupt rotade behov av gemenskap, säger Mary Alvord, biträdande professor i psykologi vid George Washingtonuniversitetet i Washington DC, till tidskriften Time. -Är du oren riskerar du att bli bortstött – vilket i naturen kan betyda döden, tillägger hon” (DN 18/3)

Tänk vad vi kan lära oss av våra akademiker!

”Håll corona-avståndet”!

Av , , Bli först att kommentera 4

Apropå folkhälsomyndighetens direktiv till oss gamlingar, 70 år och äldre, vill jag förmedla ett tips som jag fått av en facebookvän.

I TV sas i morse att vi som är 70 år och äldre bör hålla oss inomhus. Behovet av ”frisk” luft kan vi skaffa oss genom att sätta oss på balkongen. Promenader utomhus skall vi underförstått alltså inte ägna oss åt.

Tipset till er som liksom jag nog tänker fortsätta era promenader längs lågt trafikerade vägar är alltså att när ni möter någon längs vägen inte bara ropa ”hej” utan lägg till ”håll coronaavståndet”!

Inte ens vägen genom Brån är smal nog. Kanske är tillägget onödigt då och antalet vi möter är mycket begränsat. Det brukar vara högst en två-tre personer. Vid eventuella ”omkörningar” bör övergång till den andra vägsidan göras i god tid före passerandet.

Jag borde inte skämta om så allvarliga saker, men tycker förstås att folkhälsomyndigheten borde känna till att promenader mycket väl kan ske även för oss gamlingar. Informationen borde bara inte vara avsedd för personer, som inte kan ta en promenad utan att hamna i stora folksamlingar. Var nu sådana finns i dessa dagar?

Eller tycker man att en promenad genom huset/lägenheten ut till ”balkongen” ger tillräcklig hälsosam motion för oss äldre?

Ok, en kommentar som jag fått i Facebook antyder att man ju måste använda sunt förnuft. Såklart är det så. Men att följa myndigheternas rekommendationer sägs också vara viktigt, när det gäller att begränsa smittspridningen.