Kommunikatörer och strateger

Av , , 1 kommentar 16

Den allteftersom ökande förekomsten av kommunikatörer i kommunerna, har orsakat debatt. Mest tycks det ogillas av företrädare för olika media. Men vem mer än jag undrar över kommuners många strateger?

På ”min” tid i kommunal tjänst för ca 10 år sedan fanns inga kommunikatörer och strateger. Att kommunicera med media och allmänhet var på den tiden något som främst ålåg cheferna på olika nivåer i den kommunala verksamheten.

Detsamma gällde utvecklingsarbete baserat på strategiskt tänkande, ett arbete som såväl chefer som deras medarbetare kände ansvar för. Beslut av politiker gav naturligtvis ibland också oss anställda anledning att med hjälp av vår förmåga till strategiskt tänkande utveckla verksamheten i en av politikerna önskad riktning.

I Umeå kommun finns hela 29 befattningar av olika slag av strateger. Personalfunktionen toppar listan med sina nio personalstrateger. Därnäst kommer skolenheten med sina fyra skolstrateger.

Svårt att hitta lämpliga benämningar på de olika slagen av strateger finns det kanske anledning misstänka att det har varit. Eller kanske har bara en samordning av namngivningen saknats? Det finns nämligen fyra med titeln strategisk utvecklare och tre med titeln utvecklingsstrateg. Det är bara att hoppas de samarbetar i sitt utvecklingsarbete.

En given fråga i sammanhanget är förstås följande. Med alla dessa strateger blir det då kvar något behov av strategiskt tänkande chefer?

KD och mammografin

Av , , Bli först att kommentera 10

KD tycker att mammografi inte skall vara något som är kostnadsfritt. Hans-Inge Smetana, KD:s gruppledare i Region Västerbotten, argumentar mot detta på debattsidan i dagens VK.

Han och hans partiledare säger sig förstå hur viktigt det är med mammografiundersökningarna och att bröstcancer upptäcks så tidigt som möjligt.

En uppfattning som han framför är att en avgift förundersökningen inte i någon större omfattning skulle få kvinnor att avstå från den.

Vad jag främst reagerar på är KD:s strävan att minska på kostnaderna för samhället och därmed föra över kostnaden till de enskilda kvinnorna. Vilka kostnader inom sjukvården kan KD tänka sig att patienten själv skall svara för och inte det gemensamma skattebetalarkollektivet?