Nätverksdagar för läckergomar

Av , , 1 kommentar 11

Bloggaren m.m. Lennart Forsberg bloggar om Västerbottensdagarna på Grand och tillägger att är inte  utan han hoppas att ett ord säger mer än tusen bilder. Läs hans blogginlägg och följ länkarna till Flickr och Facebook.

När man ser allt det goda som serveras, är det lätt att förstå alla dem som försvarar tillställningen.

Vi som betalar kalaset väntar fortfarande på ett tack för maten från dem som var där och smorde kråset och samtidigt frotterade sig med en och annan kändis.

 

Högavlönades anställningsavtal

Av , , 1 kommentar 7

Frikaffe

Den här fina gåvan från arbetsgivaren fick jag, när jag gick i pension för några år sedan.

Efter att ha funderat ytterligare på den tämligen allmänt förekommande styggelse med anställningsavtal, som belönar den som misskött sitt jobb, känner jag behov av fortsatta funderingar i ämnet.

Bland mycket annat som jag tänkt på är den värdering av sina anställda som arbetsgivaren i och med dess avtal visar. De allra flesta anställda, som på lägre nivåer i organisationen skött sitt jobb och därmed fått stanna kvar på det fram till pensionen, får en ”guldklocka”, en middag ute på stan med arbetskamraterna eller något annat av tämligen ringa kostnad för arbetsgivare. Men de som innehaft en högre tjänst med väl tilltagen lön får i stället flera hundra tusen kronor, t.o.m. när de får sparken på grund av ett illa skött arbete.

Hur tänker den blivande medarbetaren, när hen inför antällningen förhandlar med arbetsgivaren om villkoren för den anställning hen har sökt? Här finns utrymme för spekulationer. Kan det vara så enkelt, att vederbörande redan innan tillträdet på tjänsten inser sig sakna den kompetens som jobbet kräver? Hen räknar med att ”få sluta”/få sparken, och då är det förstås väldigt klokt att se till att arbetsgivaren inte kan göra sig av med vederbörande utan att först betala en massa pengar för det.

Eller är det helt enkelt så att den blivande medarbetaren funnit ett smart sätt att på kort tid få sin kassa kraftigt förstärkt? Ta jobbet med den fina fallskärmen, missköt dig och få sedan sparken och de pengar som anställningsavtalet garanterar! Helt klart torde det dock vara, att den som förhandlat sig till en bra ”avskedspresent” därmed saknar en viktig morot att göra sitt allra bästa på jobbet.

Vad borde då arbetsgivaren göra, när den sökande kräver hutlöst avgångsvederlag? Självklart borde sådana här avtal aldrig tecknas. Mina spekulationer i förra stycket borde räcka för att komma till den slutsatsen. En fråga till den sökande varför denne kräver en massa pengar inför risken att bli uppsagd, torde också inte bara vara svår att besvara för den sökande utan också vara ytterligare ett stöd för arbetsgivaren att inte avtala om ekonomiskt ”sparkenskydd”.

Jag ”hör” redan arbetsgivarens försvar för dessa avtal: ”Vi måste gå med på dem. Annars får vi inga duktiga medarbetare”. Pyttsan, vi ser återkommande exempel på hur dessa ”duktiga” medarbetare, som trots allt inte varit duktigare än att de inom tämligen kort tid ändå fått sparken – och kostat massor av pengar för arbetsgivaren

I min egen kommun, Vännäs, har detta gällt minst tre höga chefer under senare tid. Men om jag inte missminner mig, så har vårt kommunalråd sagt att man fortsättningsvis inte kommer att teckna liknande avtal vid nyanställningar.

 

Än en gång…

Av , , Bli först att kommentera 22

Nog är det väl ändå för djäkligt att vi än en gång får läsa om en välbetald chef som missköter sitt jobb, ”slutar” – får sparken, och sedan blir smått förmögen på köpet tack vare de pengar som vi skattebetalare så frikostigt bjuder på?

Den kritiserade vice regiondirektören Anna Lassinantti får alltså nästan två miljoner i fallskärm när hon slutar sin tjänst med omedelbar verkan.

När skall de som anställer chefer sluta att gå med på avtal som gör det möjligt för chefen att missköta sitt jobb, bli uppsagd och sedan bli rundhänt belönad för sin misslyckade arbetsinsats? Bara den omständigheten att en tilltänkt chef tackar nej till den erbjudna anställningen, om hen inte får ett anställningsavtal med garanti om stora pengar hur än hen sköter sitt jobb, borde vara ett tillräckligt starkt talande motiv att inte anställa hen.

Gerrymandering

Av , , Bli först att kommentera 8

Garrymandering

Ett av sätten för ett poltiskt parti i USA att få det bästa utfallet för sin del i de allmänna valen är, förutom att göra det svårt för ”vanligt” folk att överhuvudtaget kunna rösta, är att göra märkligt avgränsade valdsitrikt.

Man för alltså samman geografiska områden, där man vet sig ha de flesta av sina sympatisörer, till ett distrikt. På det sättet försäkrar man sig om majoritetsutfall i distriktet. Distrikten får därmed mycket oregelbundet utseende, ”salamanderliknande” sägs ibland.

Det engelska ordet för detta är ”gerrymandering”, som har följande bakgrund:

From Elbridge Gerry, US politician + (sala)mander; from the salamander-like outline of an electoral district reshaped (1812) for political purposes while Gerry was governor of Massachusetts

Det är alltså en mycket gammal företeelse, fortfarande helt laglig och även använd nu för tiden, som t.ex. i Florida (se bilden!). Bilden visar att demokraterna vann stort tack vare ”gerrymandering” knepet. Gerry Mandering tillhörde  ”Democratic-Republican Party”, eller det första ”Republican Party” (som det kallade sig sjävt på den tiden).

Att detta är möjligt i en demokrati som USA, kan inte annat än ifrågasättas.

 

Mer om ”ofarliga” marijuana

Av , , 1 kommentar 7

Mitt blogginlägg om marijuana (hasch) har fått en viss uppmärksamhet. I Facebook har det ”gillats”. Som vanligt är det inte alltid lätt att tolka vad som där menas med ”gilla”. Gillas inlägget eller är det tanken på att också i Sverige legalisera drogen som gillas? En av dem som ”gillat” har dock med sin kommentar visat att han faktiskt gillar idén. Ovisst dock om han gillar själva inlägget.

Inlägget har medfört en diskussion i ämnet med några av mina bekanta. Ett argument som framförs är bl.a. att alkohol och rökning ju är minst lika farliga och att dessa för med sig långt fler skador och tragedier än hasch. Måhända är det också så, men varför tillåta ytterligare en farlig substans? Räcker det inte med de som redan finns och som inte går att förbjuda?

I de 3-4 (?) stater i USA, där marijuana har legaliserats, har det gjorts delvis med motiveringen att många människor behöver det av medicinska skäl. I marknadsföringen visas människor som vittnar om medlets terapeutiska effekt på deras olika sjukdomar. Häromkvällen såg vi ett vi mycket avslöjande TV-program om placeboeffekten…. Kan det vara möjligt, att den även spelar en roll vid ”medicineringen” med marijuana? Såklart den gör!

Att mäktiga ekonomiska intressen ligger bakom legaliseringen, och då inte bara enskildas intressen utan också samhällets, måste ses som ett odiskutabelt faktum.

Den som trots allt ser hasch/marijuana som något ofarligt och t.o.m. nyttigt rekommenderar jag läsning av Statens folkhälsoinstituts genomgång av vetenskapliga studier i frågan som publicerats fram t.o.m. 2008.

HÄR FINNS DEN ATT LÄSA

 

Legalisera marijuana!

Av , , Bli först att kommentera 5

Cannabis flag

Gör det lagligt att sälja marijuana precis andra varor som säljs.

Ta sedan ut moms på försäljningen, skatt på de affärer som säljer drogen och förstås löneskatt på alla de som kommer att få betalda jobb i hanteringen. Spara dessutom en massa pengar på de polis- och andra rättsvårdande instanser som inte längre behöver ägna sig åt olagligheter förknippade med marijuana.

De extra skatteinkomser som landet får och de besparingar inom rättsmaskineriet som legaliseringen för med sig kan sedan användas för att undvika skattehöjningar, som t.ex. väntade momshöjningar  i Ohio!

Så här resonerar man alltså i Ohio. Mycket kommer med tiden till oss från USA, men förhoppningsvis inte detta. Det har man också gjort i några andra amerikanska stater och där också gjort marijuanan fri.

HÄR FINNS ATT läsa om legaliseringstankarna.

Rätt att bära vapen

Av , , 2 kommentarer 5

Mitt intresse för USA:s förkärlek för vapen och rätten att bära dem kvarstår. Nu har det hänt ytterligare en sak, den här gången i New Mexico, som visar vad den rika tillgången på vapen kan föra med sig.

En treårigt pojke fick tag i sin mors laddade pistol och sköt sedan ett skott som träffade barnets gravida mor i skuldran, sedan det passerat genom pappans kropp. I motellrummet fanns samtidigt en tvåårig syster till pojken och två pitbullhundar.

Trots det dramatiska i händelsen kan jag inte låta bli att fråga mig om det finns någon åldersgräns för amerikanernas grundlagsskyddade rätt att bära vapen. Det gör det förstås inte och inte heller finns det, åtminstone inte i Michigan, något krav på hur ens vapen skall förvaras.

Här finns en artikel om händelsen

Typiskt Kalleskämt

Av , , Bli först att kommentera 6

Att försöka vara rolig utan att det alltid uppfattas som roligt av andra, borde få mig att dra ner på försöken i den vägen. Det gör det dock (dessvärre) inte.

Här bjuder jag ett sådant skämt, d.v.s. ett skämt som jag märkt att alla inte tycker är särskilt kul. JAG personligen tycker att det är kul och tänker fortsätta att använda det ännu en tid.

Ofta träffar jag personer som jag inte träffat på en tid. En vanlig fråga från dem är den rutinmässiga, där man vill veta hur jag mår. Mitt svar kan då bli:

– Bara bra, men inte är det som när jag var 72.

Visst är väl det ett lustigt och litet roligt svar, men förstås bara för dem som vet att jag är 73?