Pledge of Allegiance

Av , , Bli först att kommentera 3
Igår kväll var vi på ett möte på ”kommunkontoret” i vårt Township I Michigan. Planeringsgruppen DDA hade möte och allmänheten var välkommen. DDA står för ”Downtown Development  Authority”.
Peggy fick för mig överraskande gehör för en önskan om ett slags övergångsställe på en väg med stor trafik och alldeles för hög hastighet. Spännande blir det nu att se, hur långt det dröjer innan övergångsstället finns där.
Men mest intressant för mig var nog punkten ett på dagordningen; ”Call to order Pledge of Allegiance”, en trohetsförklaring (en ed eller löfte till ”flaggan” m.m). Alla i rummet reste sig då och vände sig respektfullt mot den stora USA-flaggan som stod i ett hörn av lokalen och med handen på hjärtat läste alla upp följande ord (alla utom jag):
”I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all”.
Nu vet jag att detta är första punkten på alla offentliga mötens dagordningar, ända från kongressens sammanträden ner till DDA’s möten. Men även vid möten som t.ex. en rektor har kallat förädrarna till inför en skolstart finns ”Call to order & Pledge of Allegiance” med som första punkten på agendan! Även privata föreningar väljer ibland att vara så formella, att de har den punkten med på sina agendor.
Jag försöker tänka mig en liknande trohetsförklaring till vår flagga som första punkt på dagordningarna för Vännäs kommunfullmäktige och andra officiella sammanträden i Vännäs.