”Fader okänd”

Av , , Bli först att kommentera 8

Baby

Här kommer ytterligare ett exempel på vad de amerikanska republikanerna tycks mena när de säger att de ”värnar om livet” (huvudargument i deras motstånd mot abort).

Nu har två republikaner i Illinois lagt ett förslag som går ut på att om en ogift kvinna föder ett barn och inte kan eller vill ange vem som är pappa till det, kommer det barnet inte att få ett födelsebevis. Det samma gäller om den utpekade pappan vägrar ta på sig faderskapet och inte kan överbevisas om att han verkligen är barnets far. Det medför i sin tur, att barnet ifråga inte kommer att kunna få något som helst ekonomiskt stöd från staten. Om den nyblivna mamman i stället för en ”ansvarig” pappa kan ange en familjemedlem, som tar det ekonomiska ansvaret, får barnet trots allt ett födelsebevis.

För de två republikanerna handlar det således inte alls att ”värna om liv”, d.v.s. värna om det nyfödda barnets väl och ve, utan i stället om statens Illinois ekonomi.

Förslaget kommer dessvärre inte att gå igenom, efter demokraterna utgör majoritet i Illinois. Sannolikt kommer det dock att stödjas av den republikanska minoriteten, ä’ven om det inte korresponderar fullt ut med deras prat om att ”värna om livet”.

 

 

 

Bli först att kommentera

Iowabarn med vapen

Av , , Bli först att kommentera 11

Kidsandguns

Jag fortsätter att följa vapenhanteringen i USA. Kanske gör jag det bara för att vara beredd på vad jag kan råka ut för när vi är där. Eller så gör jag det bara för att bidra till spridning av USA-moderaternas (republikanernas) syn på vapen.

Trots alla vapenrelaterade olyckor med vapen i händerna på barn har nu republikanerna i Iowa antagit ett lagförslag, som tillåter att barn under 14 år får använda eldhandvapen. Än så länge är det bara ”the House” som antagit lagen, som måste slutligt också antas av senaten i Iowa.

Ingen nedre åldersgräns har angivits! En femåring tillåts alltså att skjuta med en pistol. Sådana finns av en storlek som en femåring mycket väl skulle kunna hantera.

Visserligen krävs ”parental supervision” för att barn skall få använda vapen. Alla torde dock inse hur omöjligt det skulle vara för en förälder övervaka vad en kvick femåring snabbt skulle kunna göra med en pistol i sin hand. Hen torde dessutom vara van att använda sina ofarliga leksakspistoler!

En 9 år gammal flicka sköt 2014 ihjäl sin egen instruktör på en skjutbana i Arizona. Inte ens dennes ”supervision” var nog för att skapa säkerhet med vapen i händerna på ett barn.

Den stora frågan för mig är ändå ytterst hur det kan komma sig att republikanerna är så starka förespråkare för vapen i händerna på civilister i motsats till demokraterna.

 

 

 

Bli först att kommentera

Rösträtt i Oregon, USA

Av , , Bli först att kommentera 6

I USA måste man, som de flesta vet, registrera sig, om man vill rösta i de allmänna valen. Man måste alltså be om att få göra det, d.v.s. be om att få bli uppsatt på röstlängden.

I delstaten Oregon måste man nu i vissa lägen i stället be om att få bli borttagen från röstlängden, där man hamnat med automatik kopplad till ens egen aktivitet rörande sitt körkort ända sedan 2013 och fortsättningsvis. Har man sökt körkort, förnyat det eller gjort en adressändring, blir man med automatik införd på röstlängden. Förutsättningen för detta är förstås att man uppfyller de krav som ställs för att man överhuvudtaget har rösträtt. Men att registrera sig särskilt för den rätten behöver man alltså numera inte göra.

Sedan man blivit registrerad och fått rätten att rösta, får man ett brev från myndigheterna om detta. För att bli borttagen från röstlängden skall man inom tre veckor meddela att man vill det. Om man inte gör det, kommer man att få röstsedlar hemskickade inom 20 dagar innan varje val.

En nyligen antagen lag, signerad av den demokratiska guvernören Kate Brown, har gjort detta möjligt. Inte en enda republikan (USA-moderat, som jag ”vanvördigt” väljer att benämna dem) röstade för lagen. Att underlätta för människor att utnyttja sin demokratiska rätt att delta i de allmänna valen, vill alltså inte republikanerna. Förklaringarna till varför de är motståndare till lagen förstår jag inte.

LÄS OM LAGEN här!

 

 

Bli först att kommentera

Populär Youtubefilm

Av , , Bli först att kommentera 2

 

För några år sedan besökte vi Shipshewana Indiana, USA. Där tillhör flertalet den religiösa rörelsen amish. Först i dag inser jag dock, att de människor vi såg inte var Amish utan i stället Mennoniter, en utbrytning från Amish.

Karakteristiskt för amish är att de anser att den tekniska utvecklingen har gått för långt och därför lever de på ett sätt som många gånger ter sig ålderdomligt. Jordbruk bedrivs till exempel ungefär på samma sätt som på 1800-talet, likaså husbyggnation och annan verksamhet. Klädseln är ålderdomlig och baseras på färgerna svart och vitt. Amishsamhällen strävar efter att vara självförsörjande på det mesta och de köper oftast ny mark med kontanter, eftersom de emotsätter sig lån. Försäkringar är inte tillåtna. Den som råkar illa ut kan istället räkna med att få hjälp av sina grannar och vänner. Elektricitet och förbränningsmotorer används bara i undantagsfall.

Det skiljer mellan de olika amishsamhällena hur strikta reglerna är. På vissa håll är reglerna så stränga att kvinnor inte ens tillåts hjälp och smärtlindring då de föder barn. De ska klara sig helt själva.[

Av en ren slump pågick en auktion där och de som var där vinkade välkomnande till oss. Vi stannade, åt och och tog intresserade del av vad vi såg. Jag filmade en grupp barn, som lekte på en studsmatta, sedan jag för frågat några av föräldrarna om det var OK att jag gjorde det.

ATT de tillät det, var kanske ett bevis på att de var Mennoniter och inte Amish. Det tydde ju också barnens olikfärgade kläder på.

Videosnutten hamnade sedan på Youtube och har nu haft drygt 17 000 tittare. Varför så många, förstår jag inte.

Bli först att kommentera

”Jesus står över lagen”

Av , , 1 kommentar 11

”Mycket skall man höra, innan öronen faller av”, sägs det. Detta hörde jag inte men läste:

I West Virginia arbetar republikanerna för att få igenom en ny lag, som gör alla strafflösa, om de bara kan hävda och förstås även bevisa att det var Jesus som fick dig att utföra den brottsliga handlingen.

Jag väljer att lägga den inledande texten till artikeln här på sitt originalspråk:

”West Virginia Republicans are trying to squeeze a new (law?) through the state legislature that would literally eliminate laws if you can prove Jesus made you do it. That’s right, if they get their way, you’ll be able to cook meth, rob people, rape, pillage and murder if you can show that your religious beliefs, or more specifically your Christian beliefs, not only allow it but require it.

Imagine the chaos in the courtrooms of the Deliverance State (yes, I’m aware it was set in Georgia but stand by the analogy) when the judges have to start dismissing cases because lunatics have the right to be that way “because of Jesus.”

– I cooked that meth because my church needed a way to stay up all night and worship Jesus, your honor. That’s what’s called ‘religious freedom.’”

– I had to kill my husband, your honor. He got a job at a bank as a money changer. He was an affront to God.”

– The Lord appeared to me and demanded I rape her, your honor. He says our child is the second coming of the messiah.”
Detta är så vansinnigt att jag måste inflika att det hela kanske bara är ett inslag i den smutsiga valkampen i USA.
1 kommentar

I Bjurholm svalt man ihjäl…

Av , , Bli först att kommentera 5

Bloggaren Lennart Forsberg berättar om svälten i Bjurholm i ett blogginlägg.

Möjligen ser han att något åt det hållet kan ske med de flyktingar i Sverige, om Moderaternas tankar att inte ge försörjningsstöd till dem som nekats asyl i vårt rika land.

Läs inlägget här!

Bli först att kommentera

Lön eller arvode – vännäsfråga?

Av , , Bli först att kommentera 12

I morse läste jag om förslaget till arvodeshöjningen till kommunens kommunalråd. Nyss läste jag Hartmans kritik och de kommentarer han fått i Facebook mot VK som inte skiljde på lön och arvode.

Självklart ställde jag mig undrande till kommunalrådets hyfsade kommande höjning av sin ersättning för insatserna som kommunalråd. Jag nöjer mig dock med sanningen i talesättet att ”mycket skall ha mer” och försökte inte ens att förstå vad den kraftiga höjningen grundade sig på. Att ersättningen av VK kallades ”lön” var då för mig av sekundär betydelse även om jag i motsats till många läsare väl känner till skillnaden mellan arvode och lön. ”Lönekronor” är ju som alla inser lika värdefulla som ”arvodeskronor” för den som får dem.

Jag är fullkomligt övertygad om att alla de Vännäsbor, som ställer sig undrande inför VK:s artikel, gör det utifrån beloppet på höjningen och inte alls bryr sig om huruvida höjningen är lön eller arvode. Detta torde även gälla dem som vet skillnaden mellan att vara anställd med lön och att förtroendevald med arvode.

Det gör Centerpartiets och enligt VK har man på ett gruppmöte ändå motsatt sig en höjning. VK-artikeln upplyser avslutningsvis om att oppositionen godkänner förslaget om ”höjda” arvoden till ordförande och vice ordförande i det nybildade fastighetsbolaget. Jag kan upplysa om att det där inte är frågan om en höjning utan i stället om att för första gången fastställa arvodet för dessa.

Varken Hartman eller de många kommentatorerna har något direkt att säga om själva höjningen. Hartman gör det visserligen indirekt genom beskriva vad den förtroendevald INTE har men som den anställde har.

Än en gång – gemene man (och även Centerpartiet) torde främst intressera sig för själva höjningen och inte om den är en lön eller ett arvode.

Bli först att kommentera

”Svar” från polisen

Av , , 1 kommentar 7

Naturligtvis kunde jag inte låta bli att vända mig till polisen med min fråga om en eventuell skyldighet för mig som privatperson att försök stoppa den som tänker köra iväg med sin bil, när den är en uppenbar livsfara för föraren och andra trafikanter.

Samtalet med polisen gav mig i stort sett ingen vägledning. Samtidigt fick samtalet mig att förstå hur knepig min fråga är.

Det enda konkreta men samtidigt i stort sett helt värdelösa beskedet var att jag direkt skulle ha ringt polisen, så att någon därifrån hade kunnat rycka ut och stoppa den farliga bilfärden 7-8 kilometer till Vännäs! Jag hade f.ö. ingenting att ringa med. Polisen antydde också att jag kanske borde polisanmäla mannen, vars namn jag inte visste och inte heller hade jag memorerat bilens registreringsnummer.

Jag hade lätt kunnat ta tändningsnyckeln, men då hade jag riskerat anmälan för egenmäktigt förfarande och troligen också ”åkt dit” för det.

Någon direkt skyldighet enligt lagen att ingripa hade jag dock inte. Så uppfattade jag åtminstone polisens svar.

 

1 kommentar

Vad säger lagen?

Av , , 1 kommentar 9

I dag var jag med om något, som fick mig att undra just över detta – vad skulle jag ha gjort för att ha varit riktigt laglydig?

I Vännäsby ser jag en personbil som kört upp på en plogkant och tydligen inte kunde ta sig loss. Ur bilen steg en gammal man ut med bara armar i kortärmad skjorta. Det var -15 grader och det hela såg förstås riktigt illa ut. Jag stannade och han bad mig skjuta på så att han skulle kunna backa sig loss.

Det gick inte, eftersom tryckte gasen helt i botten och tydligen inte kände den teknik som måste användas i  en situation som denna. Efter några försök lämnade han bilen för att låna en spade i närmaste hus, fortfarande iklädd endast sin kortärmade skjorta. I det läget försökte jag själv få loss bilen och lyckades också med det.

Samtliga rutor var nerisade. Innan jag körde efter den gamle mannen, skrapade jag rutorna så gott det gick. Då upptäckte jag att bilens värmesystem var utslaget, åtminstone fläkten. Därefter uppmanade jag mannen att inte köra sin bil till Vännäs eftersom det ju är olagligt att framföra en bil med rutorna nedisade. Jag lovade också att skjutsa hem honom. Han lyssnade inte på mig utan tackade för hjälpen och körde iväg, direkt till verkstan i Vännäs lovade han. Jag körde efter honom hela vägen, för att vara närvarande, om han skulle hamna utanför vägen igen, eller om något ännu värre skulle hända.

Så här i efterhand undrar jag, om jag hade någon slags laglig skyldighet att hindra mannen från att köra vidare och utsätta sig själv och andra trafikanter för livsfara.

1 kommentar

Bra av Facebook!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu tänker Facebook bidra till att vapenaffärer mellan privatpersoner och då förstås utan bakgrundskontroller försvåras.

Den 26 januari meddelade Facebook att det inte längre är tillåtet för privatpersoner att annonsera ut vapen i Facebook eller Instagram, som ägs av Facebook. Hur mycket detta kommer att innebära som broms för vapenförsäljning till personer som absolut inte borde äga vapen är det förstås omöjligt att säga. Någon nytta torde det i alla fall ha.

I samma artikel läste jag att Facebook har 1,5 miljarder dagliga användare och Instagram 400 miljoner och utgör alltså stor marknad för dem som helt gratis vill annonsera ut sin vapen till försäljning.

Företag kommer dock även fortsättningsvis kunna annonsera i Facebook.

Facebook självt kommer naturligtvis inte att bevaka att förbudet följs. Men om någon ser en sådan annons och sedan anmäler den till Facebook kommer Facebook att vidta erforderliga åtgärder.

Jag läste om detta i en amerikansk tidning och jag antar det är i USA som Facebooks ställningstagande främst kommer att få effekt.

Bli först att kommentera