Handlingskraftiga Vännäs kommun?

Äntligen har så Vännäs kommun kommit till insikt om vad som måste göras för att att få in de pengar, som kommunen varit och är så övertygad om att den har att fordra från ett antal Brånsbor. Dagens VK ägnar en helsida åt ärendet.

För kommunen har det alltså tagit bortåt ett år att komma fram till det som jag, helt utan formella kunskaper i ämnet, och som många andra med sådana kunskaper, i olika sammanhang har framhållit. Genom att bara läsa på vad som gäller, när någon har bestridit en faktura, har det varit mycket lätt komma till följande slutsats.

Kommunen har hela tiden haft två vägar att gå, d.v.s. att antingen en andra gång medge att VA-taxans utformning inte går att tolka och utifrån den slutsatsen reducera fakturabeloppet med dryga 4 000 kronor för alla eller att stå fast vid att faktureringen var riktig och vänta sig till domstol, för att få den betald.

Nu har man alltså efter en helt oacceptabelt lång betänketid bestämt sig för att gå till tingsrätten med ärendet. Om detta beror på avsaknad av handlingskraft, bristande kompetens, en VA-taxa som är felaktigt konstruerad eller bara på ovilja att lyssna på ”attackerande” Brånsbor må vara osagt.

Men tänkt färdigt har man enligt artikeln och ekonomichefen ännu inte gjort, hon som f.ö. för rätt länge sedan i mail till mig sagt att ärendet redan var på väg till tingsrätten. I artikeln säger hon ändå att man ”tänkt gå vidare till tingsrätten”, men än är det bara en ”tanke” om det är Visma eller kommunen som skall inge stämningen till tingsrätten har man alltså inte bestämt ännu!!

Jag vill till sist påminna om att det är den felkonstruerade och icke tolkningsbara VA-taxan som är roten till det hela. Taxan för 2018 antogs av kommunfullmäktige. Redan innan detta gjordes påpekade jag m.fl. att den inte var tydlig nog. Politiker lyssnade till detta och taxan blev återremitterad till samhällsbyggnadskontoret, men tydligare blev den ändå inte efter ”förtydligandet”.

Trots att taxan antagits av kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, och sedan visat sig vara omöjlig att rätt tolka, tycker man från högsta politiska ledning ändå INTE att det är en politisk fråga.

Bästa beviset för att taxan fortsatte vara otydligt, blev därför resultatet av att en mindre grupp från byn i en träff med kommunen lyckades pruta bort dryga 4 000.

Samhällsbyggnadsförvaltningen med infrastrukturchef Christer Nygren i spetsen hade alltså inte ens själv kunnat tolka taxan! Han behövde hjälp från några bybor för att inse det.

Till sist, om tingsrätten skall ta upp en fråga som den här för avgörande krävs att kommunen har stämt de fyra som inte fullt ut har betalt den aktuella fakturorna.

Är detta möjligen den allra första gången som kommunen har stämt några av sina kommunbor? I så fall är det nära nog en historisk händelse.

 

Bli först att kommentera

Prenumerera på Västerbottningen!

Sedan ca en månad  har vi prenumererat på Västerbottningen och är helt nöjda med beslutet att göra det. De dagar den kommit ut har vi funnit mera läsvärda artiklar än i husorganet, Västerbottens Kuriren.

Men som sagt, prenumerera på tidningen! Lösnummer kan köpas för 20 kronor, men VAR det kan göras informerar tidningen inte om. Att berätta detta i en notis i tidningen skulle kunna uppfattas som någon slags otillbörlig reklam för de ställen som säljer, påstås det.

I Umeå kan man inte köpa lösnummer. I Vännäs sägs man kunna göra det på Hotel Vännäs, vilken visar sig vara fel. Hotellet säljer inte Västerbottningen, men ger bort den utan kostnad.

En befogad kritik menar jag det fortfarande vara att inte tidningen tydligt kan tala om var man kan köpa lösnummer och det åtminstone så länge som man anger ett lösnummerpris.

Bli först att kommentera