Vännäs kommun: rätt men ändå fel

Av , , Bli först att kommentera 3

Vännäs kommuns svårbegripliga inställning till sitt beslut att tillmötesgå Brånsbornas hävdande att en felaktig VA-taxa ledde till en felaktig fakturering finns all anledning att fundera över. Ärendet beskrivs föredömligt noga i en VK-artikel den 21 april.

Kommunledningen menar i och för sig, att det är bra att tvisten äntligen har nått sitt slut. Men samtidigt anser man ändå, att man nu aldrig kommer att få veta, vem som hade rätt i tvisten! Det menar man uppenbarligen blir följden av att kommunen själv valde att inte lämna över tvisten till domstol.

Hur kan någon mot bakgrund av följande omständigheter fortfarande vara av den uppfattningen, att de klagande från Brån var den part som INTE hade 100 % rätt i tvisten?

  1. Kommunen beslutade att återbetala 366 690 kronor till de berörda i Brån. Det skulle man väl inte ha gjort, om man inte ansåg att de klagande från Brån hade rätt?
  2. Den ansvarige chefen hade skriftligen medgivit att taxan var felaktig och innehöll en del som man inte behövde tillämpa, eftersom den inte gick att tillämpa!
  3. Endast mycket begränsade kunskaper i matematik krävdes dessutom för att inse att taxan inte kunde utgöra underlag för att beräkna fakturans storlek.

Den som trots allt tror, att mark- och miljödomstolen sedan dessa omständigheter blivit kända för den, inte skulle ge de klagande rätt, måste ha en orealistisk syn på domstolen. Min absoluta uppfattning är därför, vad än man hävdar från kommunens håll, att kommunen måste ha insett man inte skulle kunna vinna i ett eventuellt mål i mark- och miljödomstolen och därför avgjorde frågan själv.

Dock utan att veta vem som hade rätt i tvisten!