Skärpning Region Västerbotten!

Av , , 3 kommentarer 4
Skärpning Region Västerbotten! I förgår fick jag ett brev därifrån. I brevet angavs att jag nu kunde boka tid på vår hälsocentral både för mig och min fru. Bara en hälsodeklarationsblankett fanns dock med.
Man hade nämligen ”glömt” att bifoga två.
Två olika vägar att göra det angavs, nämligen via telefon till hälsocentralen eller via 1177. Hur Mina Vårdkontakter 1177 fungerar, verkar dock INTE Region Västerbotten Känna till. Där kan man bara göra något rörande sig själv, sedan man har loggat in, d.v.s INTE boka tid för någon annan!
Därför ringde jag till hälsocentralen, men bara för att där få veta att det inte gick att boka några tider för vaccination, eftersom man inte hade några icke bokade doser att erbjuda där!
Region Västerbotten kan knappast ta ansvar för att man fått en för snål tilldelning av doser. Däremot måste man dock ta fullt ansvar för innehållet i de skrivelser som skickas ut till stora delar av allmänheten.