Handlingskraftiga Vännäs kommun?

Äntligen har så Vännäs kommun kommit till insikt om vad som måste göras för att att få in de pengar, som kommunen varit och är så övertygad om att den har att fordra från ett antal Brånsbor. Dagens VK ägnar en helsida åt ärendet.

För kommunen har det alltså tagit bortåt ett år att komma fram till det som jag, helt utan formella kunskaper i ämnet, och som många andra med sådana kunskaper, i olika sammanhang har framhållit. Genom att bara läsa på vad som gäller, när någon har bestridit en faktura, har det varit mycket lätt komma till följande slutsats.

Kommunen har hela tiden haft två vägar att gå, d.v.s. att antingen en andra gång medge att VA-taxans utformning inte går att tolka och utifrån den slutsatsen reducera fakturabeloppet med dryga 4 000 kronor för alla eller att stå fast vid att faktureringen var riktig och vänta sig till domstol, för att få den betald.

Nu har man alltså efter en helt oacceptabelt lång betänketid bestämt sig för att gå till tingsrätten med ärendet. Om detta beror på avsaknad av handlingskraft, bristande kompetens, en VA-taxa som är felaktigt konstruerad eller bara på ovilja att lyssna på ”attackerande” Brånsbor må vara osagt.

Men tänkt färdigt har man enligt artikeln och ekonomichefen ännu inte gjort, hon som f.ö. för rätt länge sedan i mail till mig sagt att ärendet redan var på väg till tingsrätten. I artikeln säger hon ändå att man ”tänkt gå vidare till tingsrätten”, men än är det bara en ”tanke” om det är Visma eller kommunen som skall inge stämningen till tingsrätten har man alltså inte bestämt ännu!!

Jag vill till sist påminna om att det är den felkonstruerade och icke tolkningsbara VA-taxan som är roten till det hela. Taxan för 2018 antogs av kommunfullmäktige. Redan innan detta gjordes påpekade jag m.fl. att den inte var tydlig nog. Politiker lyssnade till detta och taxan blev återremitterad till samhällsbyggnadskontoret, men tydligare blev den ändå inte efter ”förtydligandet”.

Trots att taxan antagits av kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, och sedan visat sig vara omöjlig att rätt tolka, tycker man från högsta politiska ledning ändå INTE att det är en politisk fråga.

Bästa beviset för att taxan fortsatte vara otydligt, blev därför resultatet av att en mindre grupp från byn i en träff med kommunen lyckades pruta bort dryga 4 000.

Samhällsbyggnadsförvaltningen med infrastrukturchef Christer Nygren i spetsen hade alltså inte ens själv kunnat tolka taxan! Han behövde hjälp från några bybor för att inse det.

Till sist, om tingsrätten skall ta upp en fråga som den här för avgörande krävs att kommunen har stämt de fyra som inte fullt ut har betalt den aktuella fakturorna.

Är detta möjligen den allra första gången som kommunen har stämt några av sina kommunbor? I så fall är det nära nog en historisk händelse.

 

Bli först att kommentera

Prenumerera på Västerbottningen!

Sedan ca en månad  har vi prenumererat på Västerbottningen och är helt nöjda med beslutet att göra det. De dagar den kommit ut har vi funnit mera läsvärda artiklar än i husorganet, Västerbottens Kuriren.

Men som sagt, prenumerera på tidningen! Lösnummer kan köpas för 20 kronor, men VAR det kan göras informerar tidningen inte om. Att berätta detta i en notis i tidningen skulle kunna uppfattas som någon slags otillbörlig reklam för de ställen som säljer, påstås det.

I Umeå kan man inte köpa lösnummer. I Vännäs sägs man kunna göra det på Hotel Vännäs, vilken visar sig vara fel. Hotellet säljer inte Västerbottningen, men ger bort den utan kostnad.

En befogad kritik menar jag det fortfarande vara att inte tidningen tydligt kan tala om var man kan köpa lösnummer och det åtminstone så länge som man anger ett lösnummerpris.

Bli först att kommentera

”Barnbarnskramandet”

Av , , Bli först att kommentera 9
”Barnbarnskramandet” har i dagarna lyfts till någonting alldeles speciellt. Naturligtvis ser även jag fram emot att våga krama mina barnbarn, såväl tonåringarna som den minsta.
Men visst kan man ha synpunkter på att just den möjligheten blir allt mer aktuell för många av oss fullvaccinerade?
Jag tänker nu främst på alla de fullvaccinerade, som inte har några barnbarn att krama. Känner de sig därför mindre glada över sin andra spruta än vi övriga som har barnbarn gör? Skall vi rent av tycka synd om dem?
Men glöm inte att spruta nr 2 absolut inte ger oss en ovillkorlig rätt att krama vår barnbarn, bara en minskad risk att smitta dem eller bli smittad själv. Mina barnbarn har en absolut rätt att själva avgöra, vilka de vill släppa så nära inpå sig som en kram innebär.
Men en kram via Facebook eller här via VK-bloggen kan de dock inte värja sig emot. Så därför, kram på er Alvin, Linus och Karin!🥰🥰🥰
Bli först att kommentera

Vännäs kommuns faktureringsproblem

Av , , Bli först att kommentera 4

Vännäs kommuns problem med att fakturera sina fordringar kvarstår olösta. Ett nytt problem har nu lagts till de tidigare omskrivna i detta forum.

Det ”gamla” problemet är det som handlar om fakturamottagarnas helt oväntade möjlighet att själva pruta bort tusenlappar från en faktura och sedan betala resten av fakturan innan den förfallit till betalning. Fakturan hade dessförinnan bestridits helt utifrån vad som gäller för bestridandet av en faktura.

Den/de (det var fler än en som gjort på samma sätt med sina fakturor) betalade sina fakturor före den 1 juli, som var förfallodagen. Mer än nio månader efter förfallodagen har nu gått utan att kommunen förmått få in sina fordringar!!

Kommunens ”nya” problem med sin fakturering framgår av ett skriftligt svar från infrastrukturavdelningen på en fråga varför deras fakturor avseende vatten och avlopp samt renhållning är så krångliga och därmed så svåra att tyda.

Av svaret framgår, att man ”inte kan styra hur texten på fakturan kommer ut”. VEM är det då som styr detta? Nog måste det väl ändå vara den som vill ha betalt för något, som skall precisera på ett tydligt sätt, VAD det är man vill ha betalt för? Kan man inte ”styra” informationen på fakturan, finns anledning att t.o.m. ifrågasätta om inte den rätten borde införskaffas först innan fakturering ens bör ske.

Momsen på fakturorna redovisas på fel sätt, men lugnande nog  ges beskedet att ”ekonomiavdelningen jobbar med den frågan”, men bara enligt vad handläggaren på infrastrukturavdelningen säger sig ha ”förstått”.

Jag skriver detta väl medveten om att ingen ansvarig från kommunen troligen ens kan tänka sig att kommentera frågan varken här eller i Facebook, där jag kommer att dela en länk till detta blogginlägg.

Bli först att kommentera

Swedbank vs Arbor Financial Credit Union

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu har jag funnit EN fördel med min nya bank i Michigan jämfört med Swedbank, som är min bank i Sverige.

Båda har en chatmöjlighet. Banken i Michigan har en levande person i chatten. Swedbank har en datoriserad chat.

Swedbanksdatorn är långt ifrån ”fullärd” inom bankens område. Favoritsvaret där är i stil med ”förstår inte frågan, omformulera den”. Efter att ha ”omformulerat” den ett antal gånger utan att bli förstådd, gav jag upp.

Swedbank i Vännäs, som jag helst hade velat besöka personligen, har stängt på förmiddagen. Där får jag alltid hjälp.

Vad är det för fråga, undrar kanske någon. Jo, ett belopp på nära 4 000 har dragits från ett konto, som jag förfogar över. Pengarna har gått till någon, som beskrivs med fyra versaler. När jag surfar och söker den eller de som kallar sig så, får jag fem träffar! Ingen av dessa är bekant för mig.

Jag vill alltså veta, vart pengarna gått och det antar jag att Swedbank kan svara på. Jag sitter nu i en telefonkö dit och har ca 150 före mig i kön.

Bli först att kommentera

Skärpning Region Västerbotten!

Skärpning Region Västerbotten! I förgår fick jag ett brev därifrån. I brevet angavs att jag nu kunde boka tid på vår hälsocentral både för mig och min fru. Bara en hälsodeklarationsblankett fanns dock med.
Man hade nämligen ”glömt” att bifoga två.
Två olika vägar att göra det angavs, nämligen via telefon till hälsocentralen eller via 1177. Hur Mina Vårdkontakter 1177 fungerar, verkar dock INTE Region Västerbotten Känna till. Där kan man bara göra något rörande sig själv, sedan man har loggat in, d.v.s INTE boka tid för någon annan!
Därför ringde jag till hälsocentralen, men bara för att där få veta att det inte gick att boka några tider för vaccination, eftersom man inte hade några icke bokade doser att erbjuda där!
Region Västerbotten kan knappast ta ansvar för att man fått en för snål tilldelning av doser. Däremot måste man dock ta fullt ansvar för innehållet i de skrivelser som skickas ut till stora delar av allmänheten.
Bli först att kommentera

Konsum och ICA

Av , , Bli först att kommentera 10

För många år sedan beskrev jag en av skillnaderna mellan Konsum och ICA för min amerikanska fru Peggy. Möjligen var det grundat på fördomar från min sida, men jag sa då, att Konsums kunder huvudsakligen är socialdemokrater och att ICA:s kunder med stor sannolikhet röstar borgerligt.

Detta gjorde Peggy mycket förvånad. Avgör verkligen partitillhörighet ens val av affär att handla livsmedel i, undrade hon. Någonting liknande kände hon inte till från USA.

Hemkommen efter sitt besök på Konsum i går kom frågan upp igen, men med en annan vinkling. På Konsum använde hon ansiktsmask och behöll den sedan på för ett kompletterande inköp på ICA. På Konsum hade flertalet av kunderna mask. På ICA såg hon ingen kund med mask.

Bära mask i USA under Trumps ”storhetstid” gjorde som bekant väldigt få republikaner. Demokraterna gjorde det däremot. Fler från båda partierna ser dock ut att göra det numera.

Naturligtvis är det att gå för långt i jämförelsen mellan USA och Sverige att antyda, som jag gör här, att Sveriges Socialdemokrater och våra borgerliga partier liknar sina Amerikanska motsvarigheter, när det gäller synen på maskanvändandet. Dock är det mycket frestande att göra det.

Peggys iakttagelse på Konsum respektive ICA var kanske bara en ren tillfällighet, som bevisar vare sig det ena eller det andra.

 

Bli först att kommentera

Vännäs kommuns faktureringsproblem

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har tidigare skrivit här om Vännäs kommuns problem att sköta sin fakturering. Problemet med detta kvarstår.

Nu har också VK funnit anledning att skriva om vår kommuns oförmåga att klara av trilskande fakturamottagare. Läs artikeln i dagens VK!
Tack VK för en utomordentligt välskriven artikel, som så tydligt visar på hur makalöst illa kommunen hanterat de fakturor den skickat ut men inte fått betalt för fullt ut.
Ekonomichefen, Birgitta Samuelssons, svar på VK:s fråga om tvisten skall avgöras på rättslig väg tyder dessvärre på att man fortfarande inte vet vilken ”väg som är kvar” för att få in de fakturerade beloppen. Hennes svar tyder på det:
” Ja, det är väl den väg som är kvar om man behöver lösa tvister, säger Birgitta Samuelsson.”
Hon säger ”väl” och det avslöjar ju den osäkerhet som fortfarande råder.
Bli först att kommentera

Återanvänt blogginlägg

Av , , Bli först att kommentera 0

Råkade stöta på ett eget gammalt blogginlägg. Vill nu visa det igen.

Vårdhemmet i Vännäsby | K-G (Kalle) Sjöströms blogg (vk.se)

Bli först att kommentera

20 000 soldater mot egna medborgare

Av , , Bli först att kommentera 16

Nu läser jag att hela 20 000 soldater anses behövas för att skydda det som väl måste ses som en helt fredlig tillställning, nämligen proceduren då Biden svärs in som USA:s president. Och detta i världens största demokrati!

Jag saknar synpunkter från  media på just detta. Såsom läget är i USA är naturligtvis risken stor för att trumptrogna, som genom Trumps envetna protester mot valresultatet blivit helt förblindade stödgrupper, kommer att kräva motstånd av beväpnad militär. Stödgrupper som förmodligen till nära 100 % utgörs av amerikanska medborgare.

Det varnas för risken av inbördeskrig. Kan man komma närmare ett sådant än när 20 000 soldater mobiliseras beredda att i värsta fall ta till vapen mot den i hög grad också beväpnade massan av landets egna medborgare?

Och kan man verkligen fortsättningsvis betrakta USA som en demokrati? När ”diktatorn” Donald Trump, skall avsättas som ett resultat av ett demokratiskt val, har han genom öppna kanaler lyckats kalla på sina hjärntvättade supportrar. Han och hans parti har dessutom genom åren gjort allt för att inte minska dessas möjligheter att beväpna sig, som bekant.

För att jag nu inte skall bli helt missförstådd, vill jag tydligt förklara att jag naturligtvis inser behovet av militären som skydd. Jag vill bara uppmärksamma, även om det väl inte torde behövas, att något måste vara fel, när man i en demokrati tar till militär mot landets egna medborgare.

Det är nu bara att hoppas, att inga dödande skott skall behöva avlossas vare sig av soldater eller andra.

Bli först att kommentera