20 000 soldater mot egna medborgare

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu läser jag att hela 20 000 soldater anses behövas för att skydda det som väl måste ses som en helt fredlig tillställning, nämligen proceduren då Biden svärs in som USA:s president. Och detta i världens största demokrati!

Jag saknar synpunkter från  media på just detta. Såsom läget är i USA är naturligtvis risken stor för att trumptrogna, som genom Trumps envetna protester mot valresultatet blivit helt förblindade stödgrupper, kommer att kräva motstånd av beväpnad militär. Stödgrupper som förmodligen till nära 100 % utgörs av amerikanska medborgare.

Det varnas för risken av inbördeskrig. Kan man komma närmare ett sådant än när 20 000 soldater mobiliseras beredda att i värsta fall ta till vapen mot den i hög grad också beväpnade massan av landets egna medborgare?

Och kan man verkligen fortsättningsvis betrakta USA som en demokrati? När ”diktatorn” Donald Trump, skall avsättas som ett resultat av ett demokratiskt val, har han genom öppna kanaler lyckats kalla på sina hjärntvättade supportrar. Han och hans parti har dessutom genom åren gjort allt för att inte minska dessas möjligheter att beväpna sig, som bekant.

För att jag nu inte skall bli helt missförstådd, vill jag tydligt förklara att jag naturligtvis inser behovet av militären som skydd. Jag vill bara uppmärksamma, även om det väl inte torde behövas, att något måste vara fel, när man i en demokrati tar till militär mot landets egna medborgare.

Det är nu bara att hoppas, att inga dödande skott skall behöva avlossas vare sig av soldater eller andra.

Bli först att kommentera

Fastighetsskatt a la Michigan

Av , , Bli först att kommentera 9

Så här ser kravet på skatt ut för vårt hus i Michigan. Det finns en hel del att säga om det och då inte bara slutsumman, när det gäller ett hus som vi inte har kunnat nyttja under 2020.

Som t.ex. detta. Amerikaner i gemen förstår inte hur vi kan bo i Sverige som har så hög skatt jämfört med USA. Vårt skatteavdrag på lönen ÄR jämförelsevis hög, eftersom det skall finansiera skola, äldreomsorg, räddningstjänst m.m. I Michigan läggs de kostnaderna i stället på fastighetsskatten, som framgår av ovanstående räkning!

Mycket går inte till äldreomsorgen i vårt county, bara 10,73 dollar (COUNTY SR CTR) och det av det enkla skälet det enda som finns att tillgå är ett seniorcenter. ”Kommunal hemtjänst finns inte.

Att vi inte bor året runt i huset (NOT HOMEOWNERS PRINCIPLE RESIDENCE) medför att vi får betala minst 40 % högre skatt, trots att vi ju i och med det använder mindre av skattefinansierade tjänster där. Allt här i världen kan man ju inte förstå och behöver inte heller förstå.

Vännäsbor, främst ni som bor i Brån, vill jag uppmärksamma på den del av räkningen som benämns ”Drain 674” (42,91 dollar). I vårt hus i Michigan händer det ibland att det högt stående grundvattnet finner en väg via vår källare och sedan ut därifrån genom en golvbrunn och via den till vår trekammarbrunn. Our county tar betalt men gör ingenting åt dräneringen av området.

Trots den höga kostnaden för huset gäller att vi tänker ha det kvar så länge vi orkar och har råd med det. Fakturan som visas ovan är vintertaxeringen, En sommardito på ungefär halva beloppet tillkommer.

Bli först att kommentera

Bortglömda?

Av , , 3 kommentarer 7

I region Västerbottens vaccinationsplan läser jag bl.a. detta:

”Prioriteringsordning enligt Folkhälsomyndigheten 20201204

  1. Äldre på SÄBO och äldre personer som har hemtjänst/hemsjukvård.
  2. Personal som arbetar på SÄBO eller inom hemtjänst/hemsjukvård.
  3. Hushållskontakter till personer som har hemtjänst/hemsjukvård.
  4. Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  5. Övriga i samhället enligt prioritering (ordning ännu ej klart).”

Men vi äldre som INTE bor i äldreboende eller har hemtjänst/hemsjukvård då? Har man glömt oss? Det tror jag förstås inte, men rubriken över inlägget, Bortglömda?, är förstås frestande att använda.

Region Västerbotten har kanske någon slags plan även för de personer i riskgruppen, som liksom jag kanske ändå inte hör till de ”sköraste”. Jag, t.ex. är 79 år gammal och har en diabetes 2 helt under kontroll. Överviktig är jag inte. Min kondition måste anses skapligt god. Mitt hjärta räcker både för mitt eget behov och för omtanke och kärlek till andra.

Men trots detta är jag en person som klassas tillhöra riskgruppen. Det skulle inte vara så dumt, om jag och andra i samma situation ändå kunde vara med på ett hörn i prioriteringsplanerna.

Samtidigt kan jag inte förneka, att jag förstås ser fram emot min vaccination, eftersom jag varken vill bli sjuk själv eller bli en av de många som kommer att bidraga till smittspridningen.

 

3 kommentarer

Vännäsfullmäktige i TV-soffan

Av , , Bli först att kommentera 5

I går följde jag i det närmaste hela Vännäs kommunfullmäktiges sammanträde hemma i TV-soffan via Youtube, där sammanträdet direktsändes/streamades. Att göra så är  en utomordentlig fin möjlighet för alla med minsta politiska intresse av vad som händer i kommunen. Fler borde göra det.

Av de aktivt deltagande i sammanträdet vill jag särskilt nämna Daniel, vikarierande kommunsekreterare, och Lena Carneland (S), ordförande. Inga fler än de och ytterligare två personer befanns sig i sammanträdeslokalen. Ledamöterna befanns sig i sina hem och deltog digitalt i sammanträdet.

Tekniska problem av olika slag uppstod under mötet, redan vid uppropet f.ö. Den stress som detta sannolikt måste ha inneburit för Daniel behärskade han på ett utomordentligt bra sätt. Detsamma gälla även för Lena, som trots upprepade smärre ”fel” förmådde dölja den stress som hon måste ha känt, när tekniken inte fungerade perfekt. På ett mycket imponerande sätt lyckades hon hålla ordning på repliker och inlägg samt ”mästra” dem som ville komma före i kön. Ödmjukt tackade hon sina bisittare för den hjälp hon fick av dem.

När det sedan gäller insatserna från ledamöterna, finns förstås en del att säga. Bland dem utmärkte sig Ulf Eriksson (C) genom att vara den som stod för de absolut flesta inläggen och replikerna av alla. Vältalig är han och duktig på att på ett ”lagomt” provokativt sätt peka ut svaga och mindre logiska slutsatser i sina motståndarens argumentering. Centerpartiet hade utan tvekan en dominerande roll i sammanträdet.

Kommunalrådet Anna Frej (S), som ju inte är ledamot i kommunfullmäktige, fick av naturliga skäl ändå många tillfällen att svara på frågor och även ha egna inlägg (?). Hon visade då att hon verkligen vet vad hon pratar om och dessutom har hon en mycket god förmåga att med skärpa bemöta angrepp från bl.a. Centerpartiet.

Den information som gavs av ansvariga tjänstepersoner var mycket bra, ingen nämnd och ingen glömd. Dock gavs ett par reprimander åt författarna till ett par tjänsteskrivelser, som innehöll helt inaktuella uppgifter.

För internetnörden, som jag i viss mån vill kalla mig själv, var förstås tekniken väldigt intressant. Ledamöterna satt i sina hem med högst olika kvalitet på sin tekniska utrustning och med en varierande grad av bandvidd. Allt detta märktes med all önskvärd tydlighet. Detta utgjorde förstås det mest negativa i hela tillställningen för oss som följde den via internet. En av ledamöternas ansikte var t.ex. nästan vitt och en annans såg ut som om hen satt i ett alltför mörkt rum. Alla borde till nästa gång fundera över hur deras ansikten är ljussatta.

Några såg ut att ha glömt att de var i ”sändning”, tillgängliga för hela världen. Att klia sig i öronen, först det ena och sedan det andra, att luta sig bort från kameran för att läsa i en handling vid sidan om, att slänga med huvudet hit och dit, att tala litet sluddrande m.m. tog utan tvekan bort litet av innehållet i det som de ville framföra.

Jag tror att Daniel uppmanade alla att ta del av den utbildning som gavs och väl kommer att ges även inför nästa sammanträde. Den uppmaningen borde nog hörsammas.

Besluten då? De får andra beskriva, kanske någon av ledamöterna eller rent av någon av våra tidningar.

Bli först att kommentera

Sista ordet sagt?

Av , , Bli först att kommentera 2

I går läste jag en lång artikeln i Washington Post om hur olika länder i världen tänker inför turordningen när det gäller den förestående coronavaccineringen. Av den förstår jag att man tänker väldigt olika i den frågan.

Som jag förstått, tänker man i Sverige börja med oss äldre, som av hög ålder och andra orsaker befinner sig i den s.k. riskgruppen. Därefter eller samtidigt kommer utsatt personal inom hälso- och sjukvården att komma ifråga.

Man tänker alltså börja med oss, den ”tärande” delen av Sveriges befolkning, som torde sköta oss hyfsat och vara dem som sprider smittan minst i samhället.

Den ”närande” delen, d.v.s. alla yngre, av vilka så många inte tycks bry sig särskilt mycket om risken att sprida smitta smitta och som dessutom behövs för att hålla samhällets olika funktioner igång, får vackert vänta.

Som vanligt i coronasammanhang torde väl ingen alldeles bestämt veta, vilken turordning som är bäst för samhället och de olika individerna. Jag är därför rädd att sista ordet ännu inte är sagt i denna viktiga fråga.

 

Bli först att kommentera

Jag – en bidragstagare?

Av , , Bli först att kommentera 10

Häromdagen besökte jag min tandläkare och fick rekommendationen att förse en skadad tand med en s.k. krona.

Innan jag lämnade mottagningen, fick jag en kostnadsberäkning utskriven. En snabb titt på slutsumman, 4 616 kronor, kändes då ganska OK.

Men när jag senare granskade kostnadsberäkningen blev det riktigt intressant. Totalsumman för åtgärden angavs vara 14 400 kronor. Men sedan det statliga tandvårdsstödet på hela 9 783 kronor dragits av från summan, återstod så de dryga fyratusen kronorna. Båda summorna var minst sagt märkligt höga.

Fortsatt granskning av kostnadsförslaget visade tydligt att något var fel. Där angavs nämligen att jag skulle betala för TVÅ ”permanentstödda kronor, en per käke”!

Då ringer jag förstås min tandläkare, som efter att ha kollat i ”systemet” kunde meddela att något hade blivit fel. I beräkningen hade nämligen den krona jag fick 2019 felaktigt tagits med. Allt skulle troligen (?) ha blivit rätt, när det blir dags för mig att betala.

Slutsumman är nu i vart fall reducerat med 50 % och slutar på måttliga 2 300 kronor, något som nu fått mig att överväga om jag skall kosta på en guldkrona (se bilden!). De som känner mig förstår att jag skämtar, andra gör det kanske inte.

Bli först att kommentera

Vännäsfakturor kan negligeras

Av , , Bli först att kommentera 7

När kommunen inte får sina räkningar betalda, låter man bara tiden gå och vidtar inte erforderliga åtgärder för att få in sina fordringar. För Vännäs kommun verkar det vara så.

Antingen accepterar man att fakturorna inte betalas efter det att man har insett att de utsända fakturorna var felaktiga, d.v.s. inte hade något stöd i en av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan.

Eller så tar man utomstående, juridisk hjälp med att få de utsända fakturorna betalda. Eftersom fakturamottagarna har bestridit fakturorna, d.v.s. inte accepterat dem till vissa delar eller i sin helhet, är frågan i detta läge ingenting för inkasso eller kronofogdemyndigheten.

Kommunen måste nu ta ställning till huruvida dess krav är odiskutabelt och om de aktuella kvarstående kraven MÅSTE tas in.

Därefter återstår så uppgiften för kommunen att stämma dem som inte betalt. Det gör man då till mark- och miljödomstolen alternativt tingsrätten, vilken man väljer spelar ingen roll. Trots att fakturorna förföll till betalning för ca 3½ månad sedan har kommunen ännu inte gjort någon stämningsansökan.

Det ligger nu nära till hands att av detta dra slutsatsen, att kommunen faktiskt själv insett att fakturorna var felaktiga och att det inte finns något stöd för dem i kommunens VA-taxa för det aktuella året.

Så är det dock sannolikt inte. Mera troligt är det att kommunens uteblivna agerande i frågan mer har att göra med dess minst sagt bristande intresse av att nå ett avslut på ett arbete som avslutades 2018.

Bli först att kommentera

”Executive orders”

Av , , Bli först att kommentera 4

Donald Trumps flitiga nyttjande av sin makt genom att utfärda s.k. executive orders (ungefär verkställande ordrar), som haft negativ effekt på många amerikaner, är känt av de flesta. Delstaternas guvernörer, en slags motsvarighet till presidenten, har också makten att utfärda executive orders utan utan inblandning av senaten, som även finns i varje delstat.

Michigans guvernör, demokraten Gretchen Whitmer, har initierat ett program ”Futures For Front Liners”, som troligen varit möjligt genom hennes rätt att utfärda executive orders. Programmet gör det möjligt för alla dem som genom sina arbeten varit och är extra hårt utsatta för risken att smittas med covid-19, att studera utan terminsavgifter på college i Michigan. Terminsavgifternas storlek skulle annars göra det ekonomiskt omöjligt för många.

Min frus sonhustru, som arbetar som undersköterska, får härmed en möjlighet att vidareutbilda sig till sjuksköterska. Men trots att hennes arbetsgivare, sjukhuset där hon arbetar, kommer att få stor användning av henne som sjuksköterska, tvingas hos studera på distans och göra det på fritid. Arbetsgivaren bidrar inte med någon del av hennes lön.

För henne och andra ”Michiganders” är det naturligtvis ett fantastisk fint erbjudande från delstaten att kunna studera ”gratis” på college. För oss i Sverige är det däremot inte särskilt märkvärdigt, när vi jämför med våra möjligheter att studera vidare på högskolor och universitet. Ytterligare ett försvar för att vår skatt är så mycket högre än den i USA.

Intressant i sammanhanget är att det finns en grupp i Michigan som arbetar för att guvernör Whitmer skall förlora de maktbefogenheter som ligger i att hon kan utfärda executive orders. Hon har under året hittills nyttjat detta i 182 fall och därmed utgjort en av många demokratiska guvernörer, som dragit på sig massivt ogillande från Donald Trump.

Bli först att kommentera

”Court packing”

Av , , Bli först att kommentera 6

Många torde ha tagit del av vad som är på väg att hända med Amerikas högsta domstol, ”the Supreme Court”, sedan demokraten Ruth Bader Ginsburg avlidit. Något som är av allra högsta vikt för USA, nämligen att den republikanska majoriteten i domstolen därmed kommer att bli ytterligare förstärkt.

De skrupelfria republikanerna med Donald Trump i spetsen har för avsikt att redan före valet den 3 november tillsätta ytterligare en republikansk domare. ”Så nära före ett val, kan man inte göra det”, tyckte man när Obama ville byta ut en avgående republikansk domare.

För USA viktiga frågor som Obama Care, vapenlagarna och abortfrågan kan komma att slutligt avgöras av majoriteten i högsta domstolen. De valda domarna är valda på livstid.

Dock finns det något som kallas ”court packing”, vilket innebär att kongressen kan besluta om en utökning av antalet domare från 9 till det antal som krävs för förändra majoritetsförhållandet till demokraterna fördel.

Förutsättningen för detta är förstås, att demokraterna uppnår majoritet både i senaten och att landets nye president föreslår en utökning av domstolen. Detta har jag läst i ett par artiklar i Washington Post. Ett utdrag följer här nedan:

”Expanding the Supreme Court to more than nine seats sounds like a radical idea, and the term for it, “court packing,” sounds derisive because it has created controversy every time it has come up. But it has been attempted — and done — in American history before.”

Bli först att kommentera