USA-deklarationen igen

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag måste få berätta ytterligare en konstig sak med USA-deklarationen om man jämför den med vår svenska.

När du eller den experthjälp du anlitat i USA för att göra din inkomstdeklaration (tax return), kommer du i slutänden av det jobbet fram till en siffra som anger storleken på en eventuell restskatt. Det beloppet skall du sedan betala in till det amerikanska skatteverket direkt. Har du gjort något fel i den mångsidiga deklarationsblanketten, så blir beloppet du betalar in också felaktigt.

När vi deklarerar här i Sverige, kommer vi också fram till storleken på den restskatt, som skatteverket räknat fram. Den beräkningen bygger på uppgifter som skatteverket fått från arbetsgivare, banker m.fl. Beloppet i fråga känns det helt tryggt att betala in, men förstås samtidigt litet ”surt”. Beloppet är visserligen preliminärt men stämmer i regel på kronan när.

Den som inte har prövat på att använda USA:s mångsidiga och krångliga deklarationsblanket, inser nog inte värdet av att få motsvarande blankett i Sverige med i stort sett alla belopp redan ifyllda.

 

Inkomstdeklaration a la USA

Av , , 2 kommentarer 8

Min amerikanska fru Peggys arbete med sin inkomstdeklaration avsedd för ”skatteverket” (IRS) i USA följer jag med största intresse. Skillnaden mellan vår och den amerikanska deklarationen är stor och kan kanske vara av intresse för fler än mig.

I Amerika måste de allra flesta göra två deklarationer, en till den delstat de bor i och en till landet USA. Ytterligare en sak, som på ett sätt visar att USA inte är ETT land utan flera tätt förenade stater, precis som namnet United States of Amerika också anger.

Nästa märkliga förhållande för en svensk som jag är att inga deklarationsblanketter med automatik skickas ut till dem som man förväntar sig skall deklarera. De finns i stället tillgängliga på nätet. Inga i förväg ifyllda belopp finns då självfallet på blanketterna. Den som inte har tillgång till dator och internet, och det torde vara många, kan per telefon beställa erforderliga blanketter.

Att blanketterna inte automatiskt skickas ut till de skatteskyldiga, beror sannolikt på att USA inte har ett digitalt befolkningsregister. Av samma skäl kan man då inte heller skicka ut erforderliga handlingar inför politiska val. USA har uppenbarligen dålig koll på var de har sina medborgare. Peggy känner till en person som inte deklarerat på fyra år utan att ha fått någon som helst påstötning från myndighetshåll.

Den minst sagt krångliga beskattningen för den som bor i Sverige och har inkomster från USA följer jag förstås också med största intresse. Ett avtal mellan USA och Sverige säger tydligt att den statliga allmänpensionen från USA skall beskattas i USA. Beträffande den bestämmer man sedan själv, hur mycket skatt som skall dras. Man får välja mellan 0, 7, 10 och 20 %.

Ett otal blanketter behövs för att göra deklarationen, Svårigheter att fylla i dem rätt har lett till att Peggy behövt anlita extern hjälp för detta.

 

Rubor, tumor, calor, dolor

Av , , Bli först att kommentera 8

Även om detta inlägg kan tänkas tas som ett bidrag till alla dem som ständigt klagar på vår fina sjukvård, vill jag skriva det.

En nära bekant till mig hade länge haft ett svårläkt sår på sitt ben, som dock till sist läkte. För en tid sedan upplevde hon följande klassiska symtom på infektion, nämligen rubor (rodnad), dolor (smärta, ömhet), calor (lokal värmeökning) och tumor (viss svullnad över det läkta såret).

Hon besökte då sin vårdcentral och fick där ett lugnande besked av distriktssköterskan. Allt ser bra ut men var försiktigt så att du inte stöter upp såret igen, var det besked hon fick.

Två dagar sedan öppnade sig det läkta såret och var rann ut från det och kunde även tryckas ut. På akuten fick hon penicillin och nu ser såret ut att läka igen.

Det är allmänt känt att penicillin inte skall ordineras i onödan, men med dessa klassiska symtom på infektion finns det ändå skäl för ett tidigt insättande av just penicillin.

Intresset för e-posthanteringen

Besökare

Antalet besökare på mina inlägg i VK-bloggen och förhoppnings samma antal som också läst mina två blogginlägg har varit stort, drygt 200 per dag. Min förhoppning är att det bland alla dessa också skall finnas anställda hos Vännäs kommun.

Kurvans överensstämmelse med ett av kommunens politiska partiers beteckning, har inget med saken att göra, eller kanske har det det ändå? ”Lag och ordning” brukar ju det partiet förespråka. Det missförhållandet som jag uppmärksammat borde faktist också vara en uppgift för ansvariga politiker att rätta till.

Mer om Vännäs e-posthantering

Av , , 3 kommentarer 6

Mitt förra inlägg om Vännäs kommuns hanterande av e-post har nu lästs av drygt 400 personer. Det kan bara tolkas som om frågan är viktig och kanske också som ett tecken på att fler än jag är missnöjda över kommunens sätt att följa förvaltningslagen.

Jag har därför ägnat litet tid att ta reda på saker direkt på ansvarigt håll i kommunen. Kommunen anser sig inte av en något oklar anledning kunna kommentera blogginlägg. Därför kanske detta inlägg till en del kan ses som en kommentar från kommunen.

Sedan 2018-11-13 finns en handbok utarbetad; ”Handbok i kommunikation och service för Vännäs kommun”. I den behandlas ett antal frågor i ämnet på ett uttömmande sätt och då förstås även hur inkommande e-post skall hanteras. Här visas ett avsnitt i handboken (en bild från handboken, som jag inte kan markera och inte ens sätta citationstecken omkring) :

Inkommen e-post

För dem som skriver e-brev till kommunen är denna formulering i handboken verkligen betryggande, men förstås bara om den nått alla chefer och andra i kommunen med e-postadress och sedan förstås efterföljs.

Besviken på Vännäs kommun

Av , , 2 kommentarer 8

Efter att ha varit besviken på min kommun, Vännäs kommun, en tid, har jag nu bemödat mig om att ta reda på vad som gäller för kommunen att svara på e-postbrev från enskilda. Egentligen ville jag bara få bekräftat det jag redan visste.

4 § i förvaltningslagen säger att varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”

Notera att brev till en myndighet, som skickats fel, bör myndigheten vidarebefordra till rätt mottagare.

Ett antal e-brev som skickades till Vännäs kommun har ännu inte besvarats. Att bara vara ”besviken” på kommunen är ett mycket vänligt sätt att uttrycka sig på inser jag nu. Kommunen struntar uppenbarligen i den serviceskyldighet som den har enligt lag.

Lär här Plus test av kommuners underlåtenhet att svara på e-brev: